Op verkenning!

Welkom!

Via de pagina ‘kunst-praat’ heb je toegang tot deelsites.Verschillende pagina’s hebben een uitklapveld. Onder de tabbladen ‘kunst kijken en denken’ vind je ook leeractiviteiten. Per activiteit voorzien van een inkadering met veelal daarnaast een opvolgpagina: DOE-DENK (soms voorzien van opvraagbaar wachtwoord). De website Kunst op Straat Brabant volgt onder Opdrachten ook deze structuur. De letters achter de werkvorm verwijzen naar een thema. Ook de berichten op dit blog zijn ingedeeld naar deze thema’s, die je vindt onder ‘Thema’s berichten’. Aanvullende berichten vind je op de gekoppelde website Mieke van Os, vervolg.com en  achter de linken in de rechterkolom.Veel leesplezier!

Advertenties

Opstandige programma’s

 

Opstand is het thema van De Maand van de Geschiedenis 2018. Eigenlijk kan ieder vak en iedere organisatie daar wel een aansluiting op vinden met een beetje vindingrijkheid. Wie het handboek Hoe je in een maand geschiedenis maakt op papier wil ontvangen, hoeft alleen maar een mail met adresgegevens te sturen naar maand@openluchtmuseum.nl.

De thema’s voor 2019 en 2020 zijn overigens ook al bekend. Het valt mij op dat deze in tegenstellingen zijn geformuleerd. Het lijkt me niet dat we op dit contrast zitten te wachten in deze polariserende tijden… Dus voor mijzelf denk ik er een vraagteken achter.

 • 2019: Zij/Hij
 • 2020: Oost/West
Thema’s Europees Erfgoedjaar 2018

Thema-input nodig rondom erfgoed? Kijk ook eens op de site Europees Erfgoedjaar 2018.

 

Creatief rond literatuur

Ieder groepje krijgt de opdracht om begrippen uit de theorie te verwerken in een filmpje, een animatie, of op een andere manier. Een andere manier om je te verdiepen in literatuurtheorie en om de begrippen terug te halen bij het lezen en nadenken over de literatuur. De begrippen vlogen over tafel en er werd grondig uitgezocht wat die begrippen dan wel precies inhielden en hoe je ze het best uitlegt aan klasgenoten. Gespot op Ter Haar Onderwijst. Mooi idee om Nederlands en de zaakvakken te verbinden. Bijvoorbeeld om zo een boek te animeren of te verstrippen. Of om begrippen van CKV op een eigen wijze te laten verwoorden en verbeelden.

Algemene ontwikkeling.nl

http://www.algemene-ontwikkeling.nl/

“Algemene ontwikkeling is van veel zaken genoeg weten om een normaal, alledaags gesprek of een normale, alledaagse tekst te kunnen volgen.”

Schrijvers en sprekers gaan uit van een zekere basiskennis. Zonder die basiskennis is het lastig, zo niet onmogelijk om bepaalde zaken te begrijpen. Rob de Ruiter, docent Nederlands op het Rijswijks Lyceum, heeft een website opgesteld waar iedereen kennis over de wereldgeschiedenis en cultuur kan opdoen. Van Rembrandt tot Trump, van de Vietnam-oorlog tot Erdogan. Het zijn weliswaar losse onderdelen, 147 items, maar handig voor een heleboel zaakvakken, voorzien van DVD’s en een tijdlijn. Op de site is ook een testje te vinden. Kun je zo meespelen met Weekend Miljonairs, De Slimste Mens, Per seconde Wijzer en iedereen in het programma aftroeven.

 • Milestones of the 20th century
 • 50 Jaar NOS-journaal
 • NOS-jaaroverzicht
 • Mijlpalen van de Wetenschap
 • De onvergetelijke jaren
 • Uw/jouw geboortejaar in beeld
 • Schokkend wereldnieuws
 • Hollands Glorie en
 • The world heritage,

 

Leesbeleid & cultuureducatie

foto Frederik Beyens

Antwerpen combineert cultuureducatie met begeleiding, maatwerk en een ondersteunend netwerk als pijlers voor leesbevordering.

In 2018 zijn er 36 leesprojecten over de hele stad. Het plan haakt in op het Vlaams Actieplan, dat oproept om met de hele cultuursector op een duurzame manier aan leesbevordering te doen. Leesplezier vormt de rode draad en de beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking is de belangrijkste klemtoon. Mooie vervlechting.

IL_WERKEN_MET_BOEKEN_IN DE KLAS