Holocaust, vluchtelingen, moeilijke onderwerpen…

cartoon Joris Snaet

Definitie van welbevinden volgens the New Economics Foundation:

“A dynamic process that gives people a sense of how their lives are going, through the interaction between their circumstances, activities and psychological resources or mental capital”

Het onderwijs mijdt moeilijke onderwerpen. Leraar mijdt gevoelige thema’s, zo kopt de Telegraaf. Jammer, want het zijn zeker onderwerpen die je laten nadenken over hoe je je tot de wereld om je heen verhoudt. Die zicht geven op je eigen denkbeelden, waarden en normen. Die je laten stilstaan bij begrippen als gelijkheid en gelijkwaardigheid. Die raken aan de veranderbaarheid van belangrijke thema’s. Een link leggen tussen heden, verleden en toekomst. Het analyseren van en het reflecteren op beelden geeft leerlingen een raamwerk over hoe deze te interpreteren. Daardoor herkennen ze dat woord en beeld vaak diepere én meervoudige betekenissen hebben. Leerlingen realiseren zich hoe eigen en andermans overtuigingen, geschiedenis, waarden en begrip betekenis geven aan beeld en tekst. Cultuur- en kunsteducatie lenen zich goed om gevoelige thema’s te bespreken. Raakvlakken met Burgerschapsvorming, Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer….

Andere berichten op dit blog die hieraan relateren:                                                                         bootmigranten

nos.nl

Monument Kamp Vught

Andere bronnen die hieraan relateren:

 

  • Expositie over Transgender-model trekt 930.000 bezoekers. Laatste dag was 1 maart 2015.
  • Homotopia
  • Artikel in de Guardian rondom voorstelling Damiano Michieletto’s Guillaume Tell (Willem Tell) in de The Royal Opera House: stof tot discussie over geweld op het toneel direct rakend aan de verkrachting van vrouwen in oorlogen.
    78611128-80d5-481d-839f-ba310327cbf2-2060x1236