Burgerschap, taal en maatschappelijke thema’s

Gaat burgerschapsvorming ten koste van andere vakken of ..? Wat zijn jullie Burgerschapsdoelen? Hoe zie je de toekomst van Burgerschapsvorming?

Consensus en contested doelen

Eidhof onderscheidt consensus en ‘contested’ burgerschapsdoelen. Consensusdoelen zijn gedeeld en gebaseerd op onze Grondwet en algemene democratische waarden. Deze zijn meer generiek en kunnen onderdeel worden van nationale einddoelen. De ‘contested’ burgerschapsdoelen bieden juist ruimte voor een schoolspecifieke invulling van burgerschap. Door beide type doelen op te nemen in de schoolvisie op burgerschap, kunnen scholen leerlingen in meer algemene termen voorbereiden op het leven in de brede maatschappij.  Daarmee draagt burgerschapsvorming bij aan enculturatie en acculturatie en is het onderdeel van een socialisatieproces. Hier ligt een link met CKV-, cultureel kunstzinnige vorming  en met de beeldende praktijkvakken als ‘beeldende taal’.

Voorbereiden op rol in democratische samenleving: twee vliegen in één klap

Iedere leraar kan het verschil maken, zo betoogt Eidhof in zijn promotieonderzoek. Eidhof verschaft met zijn promotie-onderzoek meer inzicht in generieke factoren die bij kunnen dragen aan effectief burgerschapsonderwijs. De bevindingen van Eidhof bevestigen de positieve relatie tussen taalvaardigheid en burgerschapscompetenties. Taal hangt in het bijzonder samen met burgerschapshoudingen en -kennis. Burgerschapscompetenties hangen niet of zwak samen met andere cognitieve vaardigheden, zoals intelligentie of wiskundig vermogen.

Uit eerder onderzoek bleek al dat taal een centrale rol speelt in processen van betekenisgeving en  in hoe individuen zich verhouden tot de wereld. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat het lezen van literaire fictie en het ervaren van een hoge mate van betrokkenheid tijdens het lezen van fictie het empathisch vermogen kan verhogen.

samenvatting-eidhof

Debat: http://www.debalie.nl/de-balie-tv/ [95 minuten]

Het begrip Burgerschapsvorming en de vertaling daarvan naar de praktijk. Hoe pak je het aan als het geen afvinklijstje mag worden. Wat is een proactieve burger? Wat is burgerschap? Is burgerschap onderhandelbaar? Hoe vanzelfsprekend zijn bepaalde normen en vrijheden?

http://embed.vpro.nl/player/?id=VPWON_1245932&profile=vpro&sharing=1

Daan volgt de eerstegraads opleiding Maatschappijleer aan de universiteit en begint in augustus 2015 vol goede moed aan zijn carrière als docent op een middelbare school in Tilburg. Zijn ideaal: een inspirerend docent zijn en de leerlingen afleveren als zelfstandige burgers met verantwoordelijkheidszin. Maar naarmate het eerste semester vordert, blijkt de realiteit weerbarstig. Lukt het Daan om zijn eigen stijl van lesgeven te vinden, en tegelijk ook om de leerlingen echt te bereiken?