Schoolleiding PO ambieert leerlijn cultuureducatie

AVS-Peiling-Cultuureducatie-mei-2016

Interessant rapport van de Algemene Vereniging Schoolleiders, de AVS.  Zeker ook wanneer je het combineert met het onlangs verschenen rapport van het lectoraat van Hogeschool Windesheim, onder begeleiding van de heer Jeroen Lutters. Ook gezien de discussie rondom 21e centrury skills en creativiteitsontwikkeling. Ook de lectoraten van Fontys en HKU houden zich bezig met begrips- en visieverheldering op het gebied van creatviteitsontwikkeling. Een roep alom voor een doorgaande leerlijn cultuureducatie. Zodat cultuureducatie een gedragen, geïntegreerd domein vormt in het centrum van het onderwijs.

Leergang Bildung voor Schoolleiders, deskundigheidsbevordering in een bepaalde wijze van denken en bevragen.

Deze slideshow vereist JavaScript.