Refugees zijn van alle tijden en culturen

Augustus: 3120 vluchtelingen zijn omgekomen op hun route door de Middellandse Zee. De route Libische kust – Europa is de gevaarlijkste.Wereldwijd vinden 4027 vluchtelingen de dood, 25%  meer dan in dezelfde periode over 2015.

Vreemden in Brabant – Brabanders in den Vreemde: najaar 2016/2017

‘Vreemden in Brabant – Brabanders in den vreemde’ gaat de confrontatie aan tussen de verhalen en ervaringen van vluchtelingen in het verleden met die van nu. Want velen zijn niet bekend met het feit dat Brabanders in het verleden zelf hebben moeten vluchten en schuilen. De beelden van vluchtelingen in bootjes op de Middellandse zee of van het leven in de opvangcentra roepen bij hen herkenning op. Een reizende tentoonstelling nodigt bezoekers uit in gesprek te gaan. Wat betekent het voor je erfgoed als je uit je land moet vluchten? De reizende tentoonstelling ‘Achtergelaten erfgoed/ Heritage left behind’ en een lezingenprogramma opent media september bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Een debat in tijden van polarisatie. Vanuit een wisselend perspectief, met een focus op persoonlijke verhalen.

Data tentoonstelling

  • * RHCe in Eindhoven: 8 september 2016 – 6 oktober 2016
  • * Fort Altena in Werkendam: 28 september 2016 – 8 januari 2017
  • * Stadsarchief en bibliotheek in Oss: 13 oktober 2016 – 7 januari 2017

 

Themabespreking vluchtelingen

Nuance aanbrengen is moeilijk. Bronnen controleren nagenoeg ondoenlijk. Flarden nieuws, oneliners, de media en de mening thuis….  Een complex thema. Emoties alom, die algauw als waarheid over de buhne gaan. Het bespreekbaar maken helpt: hoe orden je en geef je gewicht aan alle berichtgeving en meningen die tot je komen? Wat is er aan de hand? Wat is de achterliggende oorzaak? Welke en wiens kijk zit erachter? Kijkend naar andere continenten, andere tijden: waar  zitten overeenkomsten en verschillen? In de wijze van vluchten, in de context, de reden erachter? In de reacties erop?   Wat kun je erover zeggen vanuit een terugkijkende blik. Geeft dat aanknopingspunten voor het denken over situaties vandaag?’ Met de wetenschap van vandaag ,kun je zeggen dat…’ . Hoe verwerk je informatie tot een eigen mening?

  • Refugee Republic refugees: hulp bij het inleven in hoe het is om in een opvangkamp te leven. Deze nieuwe journalistieke benadering creëert een nieuw perspectief. Een interactieve mix van tekeningen, film, fotografie en tekst als een eigentijdse bewegende kijkdoos.

“We hebben juist ingezoomd op alledaagse verhalen. Werk, liefde, wonen, entertainment; het is daar net zo belangrijk als hier,”zegt Martijn van Tol.

Professor van der Dunk, In zijn werk: Vluchten voor de Grote Oorlog, WOI, over de essentie van het vluchteling-zijn:

Vluchtelingen worden gehalveerde mensen.De vluchteling verliest de basis voor zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De zekerheid, die voortvloeit uit een natuurlijke vertrouwdheid met zijn omgeving. De zelfstandigheid, die berust op de zekerheid van dàt vertrouwen, namelijk dat wat men geleerd heeft: dat de eigen waarden en normen geldige pasmunt zijn. Vluchtelingen worden geduld en het is altijd die verborgen verwachting dat zij zich dankbaar zullen betonen voor die dulding, hetzij bij hun gastheren, hetzij bij henzelf, omdat ze denken dat hun gastheren dat verwachten. Wie is aangewezen op medelijden, leeft met een hypotheek.

artikel.cgi

[Becoming a historical iconic image?]

William Turner detail Willen van Oranje III Torbay 1688

[Detail painting Joseph Mallord William Turner: Prince Willem III, who arrived from Holland in Torbay © Collectie Tate Modern, Londen]

Gateway-to-Lampedusa

[Gateway to Lampedusa – Gateway to Europe, a memorial by the Italian artist Mimmo Paladino]

Berlijn-The-Key-of-return-Palestijnse-vluchtelingen

[The nine meter steel key has been made by Palestinian refugees in Betlehem and symbolizes the right of return for refugees. (Al Arabiya) It travels…]

page-front-1000x715      musuems-so-what-51-638

Uitwerking ook opgenomen op website Kunst op Straat Brabant; passend bij uitwerking lokale kunst Veldhoven beeld Henk Oddens.

Na WOI meer dan een miljoen Belgische vluchtelingen in Nederland (met kampen in Ede, Uden en Nunspeet), op een dan nog veel kleiner bevolkingsaantal. Toen en nu?

Waar gaan alle vluchtelingen heen wanneer ze Nederland hebben bereikt?

P1110615

10/10/2015 De Volkskrant. Bron COA, Vluchtelingenwerk.

schets_opvang_v7_nl

Wat kun je zeggen over de protesten tegen vluchtelingen-asielzoekers? Veelal is het protest een reactie op nieuwsberichten. Deze zijn lang niet altijd accuraat zo blijkt uit historisch onderzoek naar eerdere protesten. En ook nu maakt het uit welke bronnen je leest, Telegraaf of Trouw… Is er meer protest of hebben we er nu meer oog voor? Ben je het eens met de tegenstanders of voel je je oncomfortabel bij het harde geluid?

Wat klopt er feitelijk van uitspraken als:

  • ze mogen allemaal hier blijven. Ze krijgen allemaal meteen een uitkering. [nee, personen uit Kosovo of Albanië bijvoorbeeld niet; mensen uit Afghanistan en Irak  ook lang niet altijd; mensen uit Syrië en Eritrea maken grote kans op een – voorlopige verblijfsvergunning , voor nochtans meestal vijf jaar]. En ja, kan dan een bijstandsuitkering, zorgtoeslag en kinderbijslag aanvragen. Zoals iedere andere burger in een soortgelijke situatie) .
  • Nederland wordt overspoeld [let op de kleuring van woorden!] door asielzoekers. Europa doet veel te weinig aan opvang in de regio. Europa had deze crises toch kunnen zien aankomen. [het is een complex vraagstuk. Momenteel zijn er wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen! Met veel oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten. Ook zijn door alle landen veel budgetten teruggeschroefd richting UNHCR en het Wereldvoedselprogramma, terwijl de noden toenamen en er niet kon worden ingespeeld met adequate opvang in de opvangkampen in bijvoorbeeld Libanon, Jordanië en Turkije. Ja, en wanneer wordt een optelsom gemaakt, vaak met de kennis achteraf].
  • de grote steden vangen veel te weinig vluchtelingen op. We hebben er niets over te zeggen waar ze komen te wonen. [steden huisvesten  meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de opvanglocaties vooral ‘nieuwe’ asielzoekenden. Er zijn besluiten nodig op de korte termijn en op de lange termijn, waardoor informeren wel altijd moet, maar insptraak niet altijd mogelijk is. Het COA gaat over de opvang en kijkt daarbij ook naar bereikbaarheid, milieu, beschikbaarheidsduur, capaciteit en gemeentelijk bestemmingsplan, effecten op onderwijs-zorg-veiligheid. Een provincie vangt een aantal statushouders op in verhouding tot het aantal inwoners.].
  • zij krijgen zo een woning, wij moeten erop wachten. Om de hoek staat een kantoor leeg; daar kunnen ze toch in. [het gaat om verschillende vormen van huisvesting die allemaal op elkaar moeten aansluiten; noodopvang, doorstroomwoning, verblijfswoning; daarnaast heb je te maken met allerlei regelgeving, bijvoorbeeld rondom tijdelijke huurcontracten en moeten wetten worden aangepast].
  • gevaarlijk hoe Wilders de mensen ophitst. Het zijn allemaal Moslims. [ De overheid is het intern intrinsiek – vanuit de verschillende bloedgroepen die politiek actief zijn – oneens over de aard en aanpak van vluchtelingen. Het maakt dus uit wie de uitspraken doet; bijvoorbeeld VVD / PvdA / PVV / D66 / SP / CDA / Groen Links, et cetera]. Bovendien zijn niet alle Syrische  Moslims Jihadisten en is de tweede grootste groep –   Eritreeërs – overwegend christen].