‘Amsterdam vertelt’ winnaar Lang Leve Kunst

Foto Anne van der Weijden

Foto Anne van der Weijden

3128‘Amsterdam Vertelt’ wint de lang Leve Kunst-prijs 2016. Het project stimuleert nieuwe ontmoetingen in Amsterdamse wijken. Het brengt deelnemers niet alleen in contact met kunst en cultuur maar ook met hun eigen creatieve talenten. Samen met professionele fotografen, schrijvers en museumdocenten –  die een sterke binding met de betreffende wijk hebben –  gaan buurtbewoners aan de slag met fotografie en verhalen. Het wijkproject start telkens met een reizende tentoonstelling met werken uit de collectie van Foam (Filmmuseum Amsterdam), waarbij op verschillende niveaus masterclasses en workshops  worden aangeboden. Acht weken lang werken deelnemers aan een publicatie in de vorm van een echt magazine met daarin de resultaten van het project.

Lang Leve Kunst jury:

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft met haar 25 vestigingen en culturele partners een stevige basis waarop initiatieven verder ontplooid kunnen worden op weg naar een Age Friendly Cultural City.

De jury is blij met de chemie in de onderlinge contacten. En vooral ook met het feit dat de culturele ouderenparticipatie gewaarborgd is in het kunstenplan van de gemeente. Tijdens de pilot was deelname gratis, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat… Wanneer kunst van niveau integraal onderdeel wordt in het bedrijfsleven of het domein zorg, beklijven de effecten. Om kunst en maatschappij samen nog meer impact te kunnen laten maken is (meer) onderlinge kennis en verwevenheid nodig tussen de domeinen. Het investeren waard.

6880Masterclasses en workshops voor jongeren 12-16 jaar én 65+ers tesamen

  • Masterclass
    Masterclass Fotografie : kennis opdoen op het gebied van fotografie of je mooiste verhaal over de buurt beschrijven tijdens de masterclass Schrijven.
  • Workshops
    Vertel jouw verhaal : uitwisselen van de  verhalen met buurtgenoten en het verhaal van de ander vastleggen in woord en beeld. Beeld en Taal : fotografie wordt ingezet om nieuwe woorden te leren voor mensen met een taalachterstand.

5356Volgende ronde Lang leve Kunst

Aan de pilot  ‘Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities’ namen dit jaar vijf grote steden deel: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht (YouTube-filmpjes). Het streven met het programma is gemeenten te stimuleren nog meer werk te maken van cultuurparticipatie door ouderen. Achterliggend doel is de kloof tussen de sectoren zorg, welzijn en kunst blijvend te verkleinen en reeds lopende projecten te bestendigen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet het programma voort en kondigde vijf nieuwe steden aan: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen en Utrecht.

De tip uit deze ronde: Ideeën niet opleggen, maar verder ontwikkelen met de beoogde doelgroep en aanpassen indien dat nodig is. De onderzoek- en voorbereidingsfasen (de vragen naar boven halen) staan niet los van het projectplan, maar maken daar integraal onderdeel van uit. Investeer ook daar in en je vergroot je kennis en geloofwaardigheid. En daarmee ook je impact. Houd het waar mogelijk praktisch en concreet. Houd de gezamenlijke ambitie duidelijk en helder voor ogen.

Cultuur+Ondernemen begeleidde de steden naar een gezonde, duurzame financieringsmix. Lees de publicatie met adviezen en tips: C+O Age Friendly Financiering