Zin in kunst, zin door kunst

kunstkracht

http://ezinezorg.online-magazine.nl/nl/magazine/11581/814505/zorg_inspiratie.html

E-magazine Kunst en zorg: een krachtig span !

De impact van kunst

Ik ben ervan overtuigd dat kunstbeleving een krachtig medium is voor het welbevinden van mensen. Kunst heeft een intrinsieke waarde. Het brengt je in contact met je eigen gevoelens, brengt je in vervoering en laat je nieuwe perspectieven zien.  Wanneer je ermee bezig bent vergeet je de wereld om je heen en raak je in een flow.  Het geeft voldoening als je je grenzen kunt verleggen. Kunst heeft een positieve inwerking op geest en lichaam, kunst verbindt. Kunstbeleven is ont-moeten én ontmoeten tegelijk!

Kunst is communicatie en communicatie maakt mensen tot mens.

Kunst heeft impact

Kunst inzetten als placebo? Waarom niet? Daarmee doen we de uitwerking echter tekort. De inwerking van kunst kan zo krachtig zijn dat de wereld voor en na de artistieke ervaring voor altijd anders is. Hoe de precieze werking ervan is? Geen idee, maar dat er in het brein veranderingen optreden door kunstbeleving, dat is al veelvuldig aangetoond. Kunstbeleving lijkt een pijler met potentie binnen positieve gezondheidszorg. Hoe de synergie tussen de domeinen kunst en zorg te versterken? Hoe de wisselwerking te benutten binnen cultuur- en gezondheidsbeleid? Hoe in de praktijk samenhang aan te brengen in activiteiten zodat deze optimaal  bijdragen aan levensgeluk? Het onderzoeken waard. Iets wat ik trouwens erg leuk vind om te doen. Interessant scheidsvlak!