Genogram maken

Age friendly, healthy ageing

wensboomIntergenerationele werkvorm: een kleinkind maakt een genogram over het leven van opa en oma, of …  En waarom ook niet een keer andersom? Opa en oma leggen het levensverhaal van hun kleinkind of zoon of dochter vast.

Goh, nooit geweten

Hoe is het levensverhaal? Welke gebeurtenissen zijn blijven hangen, hoe verhouden de familiebanden zich?  Denk aan jeugdverhalen, gewoonten in het gezin, wereldgebeurtenissen die impact hebben gehad, hobby’s die weer komen bovendrijven, … Het genogram is ontwikkeld om het gesprek aan te gaan tussen zorgverlener en een bewoner. Maar met wat aanpassingen kunnen ook ‘doorgerijpte’ jonge familieleden zo een beeld krijgen van hun roots. Een iets oudere leeftijd is wel handig, want de werkvorm kan het nodige losmaken. Een lach en misschien soms een traan. En andersom biedt het haakjes voor een gesprek over hoe de jongere generaties in het leven staan. Waarom zou je wachten met dit soort dingen tot het in de hulpverleningssfeer komt?

Het enige wat nodig is, is nieuwsgierigheid naar elkaars leven en een onbevooroordeeld oor.

Beeldverhaal, dus in beelden

In plaats van een genogram van namen is het natuurlijk ook mogelijk om er een creatieve draai aan te geven met tekeningen, foto’s, collages uit tijdschriften, korte strips, filmpjes en andere. Een beeldverhaal. Kies een mooie map, gebruik een behangvoorbeeldenboek (even bij een betere interieurzaak langsgaan en vragen of ze nog restantexemplaren hebben, … Maak er een bewaarfähig boekwerk van.

Ecogram: je bent op de wereld voor elkaar en met elkaar. Wat is er zoal allemaal in de omgeving? Aan winkels, bedrijvigheid waar je gebruik van maakt, waar wonen vrienden en bekenden en familie, waar zit je op een vereniging of club, …..kortom: hoe ziet je netwerk eruit?

Online hulpmiddel voor het maken van een stamboom

Zieookartikel elders op dit web:

 

Advertentie