Kinderrechten kaartspel

kinderrechten Lot<s Foundation‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

Onder dit domein vallen zaken als:  omgaan met andere mensen, problemen oplossen, levensbeschouwing en cultuur. Ook aandacht voor burgerschap past hieronder.

Kinderrechten in Nederland geen issue? Nou toch wel. Wist je dat In Nederland :

300.000 kinderen in armoede leven, jaarlijks bijna 120.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling, 3000 kinderen al meer dan 4 jaar wachten op uitsluitsel over hun  asielaanvraag ….

Verdrag Inzake de Rechten van het Kind

Het IVRK omvat 54 artikelen, in hoofdlijn in te delen in drie groepen: Kinderen hebben recht op (informatie voor jeugdigen):

  1. Voorzieningen, waaronder  gratis en goed onderwijs, goede en bereikbare gezondheidszorg en opvang. Bij ziekte moet je terecht kunnen bij een dokter die je helpt om weer beter te worden. Hieronder valt in Nederland bijvoorbeeld het recht op vrije artsenkeuze en het recht op informatie, bijvoorbeeld over de regels op school of wat er gebeurt als ouders gaan scheiden of als je een behandeling moet ondergaan. Ieder kind heeft recht op onderdak, op eten en drinken. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om voor je te zorgen. Als ze dat niet kunnen, dan is het de taak van de overheid er voor te zorgen dat er goede hulp komt en dat er vinger aan de pols wordt gehouden dat je wordt geholpen.
  2. Bescherming, tegen mishandeling, uitbuiting, verwaarlozing, kinderarbeid, oorlogsgeweld, handel en slavernij. Ieder kind heeft recht op zichzelf te zijn en daarbij maakt het niet uit welke kleur, godsdienst, geslacht, handicap of seksuele voorkeur je hebt. Ieder kind heeft het recht op bescherming van het privéleven, ook bijvoorbeeld rond je lichaam. Vind je het niet leuk dat iedereen zomaar de badkamer binnenwandelt terwijl jij aan het douchen bent? Dan hoef je dat niet toe te laten. Kinderombudsman.
  3. Participatie,  recht op te worden betrokken bij wat kinderen aangaat. Denk hierbij aan recht op vrije meningsuiting en mogen meepraten en meebeslissen over zaken die kinderen aangaan. Recht op inspraak en bijvoorbeeld ook recht op een eigen geloofsovertuiging. Het maakt niet uit of je katholiek, islamiet, protestants of joods of ongelovig bent.

Thema’s (informatie voor professionals): Familie; Gezond leven; Veiligheid; Educatie; Spelen; Privacy; Participatie; Handicap; Werk; Jeugdhulp; Jeugdstrafrecht; Migratie; Belang van het kind;

Kaartspel Kinderrechten

‘’Onderzoek met Lot’’  is een hulpmiddel om stil te staan bij Kinderrechten in het PO. Het is een set van 42 kaarten met vier soorten kaarten:

  1. DENK-verder-vraag – Lot legt uit
  2. DENK-door-vraag – filosofievraag
  3. DEEL-vertel-kaart  – ervaringen uitwisselen
  4. DOE- kaart – aan de slag

De kaarten kosten € 14,95 inclusief btw en exclusief verzendkosten. De kaarten zijn ook af te halen bij het Herman van Veen Arts Center, Landgoed De Paltz 1, 3768 MZ Soest.