Ondersteuning culturele ontwikkelingen provincie

cultuur-kleurt-het-levenhttp://www.kunstbalie.nl/sites/default/files/AFBEELDINGEN/Werkplan%20Kunstbalie%202017.pdf

Herschikking na 2020

shannon-wheeler-cartoon

cartoon Shannon Wheeler

De overheid buigt zich inmiddels over de structuur en inhoud voor na 2020. Zij vraagt meer samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en de cultuursector. Daarnaast wil ze eind 2017 scenario’s hebben waarin trends en ontwikkelingen omgezet zijn per discipline en discipline overstijgend. Vergezeld van voorbeeld stellende initiatieven met een toelichting op de succesfactoren.