Burgerschap, inclusief onderwijs

Terra Nova minimaatschappij

Dit burgerschapsspel is ontwikkeld met behulp van leerlingen, leerkrachten en vele anderen. Het spel heeft inmiddels honderden kinderen en jongeren met elkaar in gesprek laten gaan. Op een speelse manier denken leerlingen na over onderwerpen als macht, leiding en inspraak. De thema’s behandelen zaken als segregatie, overbevolking, strafrecht, de verzorgingsstaat, duurzaamheid en culturele identiteit; zaken waar volwassenen ook nog niet over uit zijn. In plaats van de termen en theorie worden er concrete gebeurtenissen met vissen en kokosnoten behandeld. Terra Nova is een flexibel middel, dat behalve voor burgerschapsvorming ook breder kan worden ingezet. Bijvoorbeeld om een meer gevoelsmatig begrip van actualiteiten en de zaakvakken te ondersteunen.  Dit spelproject bestaat uit magnetisch spelmateriaal en vragen-, discussie- en rollenkaartjes. De avonturen van Terra Nova Minimaatschappij zijn te volgen via de Facebookpagina en de nieuwsbrief. De voorverkoop van het spel loopt.

 

Met Terra Nova vormen kinderen op een onbewoond eiland hun eigen mini-maatschappij. Kinderen ontdekken actief hoe een samenleving werkt. Samen zoeken ze naar oplossingen voor morele dilemma’s.

 

Zie ook bericht elders op dit blog: Focus op overeenkomsten