Pimp de troonrede

http://omrop.fr/4DP7

Aan het werk! Wat is jouw plan voor Nederland? ‘Leden van de Staten-Generaal…’ je maintiendrai

Op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander de troonrede voor, met daarin de regeringsplannen voor het komende jaar. Maar wat moet er volgens jou gebeuren? Dit mag een abstract idee zijn of bijvoorbeeld een concrete maatregel: alles waarvan jij denkt dat het Nederland beter maakt.

Schrijf een essay of spreek je voorstel in op video. In maximaal 350 woorden of 2 minuten film.

  • Originaliteit (is je plan nieuw en origineel?)
  • Overtuigingskracht (ben je overtuigend en heb je goede argumenten?)
  • Uitvoerbaarheid (is je plan praktisch uitvoerbaar?)

isabella de munckPrijswinnaar 2017

De schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede 2017 werd dit jaar voor de vierde keer gehouden en is gewonnen door Isabella de Munck. Als leerling van het Vlietland College in Leiden presenteerde zij in haar alternatieve troonrede een plan om de duurzaamheid van kledingstukken voor de consument inzichtelijk te maken én om bedrijven te stimuleren duurzamer te produceren. Een kledingstuk krijgt dan een sterrenlabel. Het aantal sterren bij het keurmerk geeft de mate van duurzaamheid aan. De Muncklegt de verantwoordelijkheid zowel bij bedrijven als bij de toehoorders. Haar troonrede eindigde ze met de aansporing: “Aan het werk!

De publieksprijs ging dit jaar naar Roos Janssen en Jody Otten van de Tienerpartij uit Oosterhout. ProDemos ontving 86 troonredes uit heel Nederland. Veelvoorkomende thema’s waren duurzaamheid, zorg en ideeën voor het onderwijs. 

Prijswinnaars 1-2-3 2016

En mededinger naar de Publieksprijs. Jonge leerlingen van het basisonderwijs maken indruk met een video waarin dertien voorstellen voor het pimpen van de troonrede. Zij wonnen daarmee de originaliteitsprijs. Winnaar Pimp de Troonrede 2016 ProDemos

Een leuke opdracht van ProDemos die verbinding legt tussen Burgerschapskunde en Nederlands. Vorig jaar vroegen ze leerlingen de troonrede te pimpen. Ook dit jaar was er dus weer een prijsvraag.

Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Over Pimp de Troonrede

De schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door ProDemos. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Wist je dat 9 september de Dag van de Democratie is?

Leuke werkvormen om Democratie te bespreken vindt je in deze handleiding  173103-1-ProDemos-Dag-van-de-Democratie-2017_handleiding

Kernwaarden in Nederland, filmpje ProDemos. Zie elders op dit blog werkvorm Medelander-Nederlander.