Van kwaad tot beter

Iedereen kent het wel: het akelige gevoel van uitsluiting. De een heeft er meer dan de ander te maken met stereotypering, beledigende of discriminerende opmerkingen, vooroordelen, pesten, foute grappen en taalgebruik, roddelen etc.  De uitwerking is altijd schadelijk. Het is een mechanisme van handelen en ondergaan binnen een bepaalde context en traditie. STOP uitsluiting. Op school, op het werk, op de vereniging, onderling,  …

Wist je dat 16 november de  Internationale Dag van de Tolerantie is?