Leesbeleid & cultuureducatie

foto Frederik Beyens

Antwerpen combineert cultuureducatie met begeleiding, maatwerk en een ondersteunend netwerk als pijlers voor leesbevordering.

In 2018 zijn er 36 leesprojecten over de hele stad. Het plan haakt in op het Vlaams Actieplan, dat oproept om met de hele cultuursector op een duurzame manier aan leesbevordering te doen. Leesplezier vormt de rode draad en de beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking is de belangrijkste klemtoon. Mooie vervlechting.

IL_WERKEN_MET_BOEKEN_IN DE KLAS

 

 

Advertenties