Creatief rond literatuur

Ieder groepje krijgt de opdracht om begrippen uit de theorie te verwerken in een filmpje, een animatie, of op een andere manier. Een andere manier om je te verdiepen in literatuurtheorie en om de begrippen terug te halen bij het lezen en nadenken over de literatuur. De begrippen vlogen over tafel en er werd grondig uitgezocht wat die begrippen dan wel precies inhielden en hoe je ze het best uitlegt aan klasgenoten. Gespot op Ter Haar Onderwijst. Mooi idee om Nederlands en de zaakvakken te verbinden. Bijvoorbeeld om zo een boek te animeren of te verstrippen. Of om begrippen van CKV op een eigen wijze te laten verwoorden en verbeelden.

Een andere manier is om in een korte strip te reflecteren op een boek (al is dit niet echt een reflectie te noemen, maar het gaat om het idee: bijvoorbeeld over de personages, de opbouw van spanning, het gebruik van ruimte en tijd, de verdeling van aandacht in relatie tot het aantal pagina’s of scènes, ….).

strip bij boek

Meer weten over ontwikkelingen rondom literatuuronderwijs: