De zin van Taal

Museum voor Taal is op zoek naar voorbeelden van taalonderzoek, die bijdragen aan actuele vraagstukken en aanzetten tot een gesprek over onze toekomst.  Heb je een voorbeeld dan kun je dat delen via: info@taalmuseum.nl .

de-zin-van-taal-language-for-society     Over onder andere taalverwerving van baby’s, digitaal en nepnieuws. Interessant om te lezen dat Nederlanders het spreken van de Nederlandse taal erg belangrijk vinden voor het gevoel om ergens bij te horen. In relatie tot andere landen wordt weinig belang gehecht aan het deelnemen aan ’s lands tradities.