Leesvragenvuur

[LEZEN onder Duiken in teksten op de website, onderdeel A.: Nederlands zus en zo.]

Planner lesstof methode en ter voorbereiding verslag periode 1

Opwarmer Lezen

leesvragenvuur: teksten verkennen

Leesvragenvuur kort antwoord

=============================================================================

lezen wk1en wk2 PowerPoint bij de hoofdstukken 1.1. Onderwerp en hoofdgedachte én 1.2 Doel en publiek.

Achtergrondinformatie vind je ook online bij de betreffende methodeparagrafen.

woordenschat begrippen omgaan met teksten5 woordraadstetegie

lezen kun je leren

actief een tekst aanvliegen

inleidingmiddenslot

Toepassen op artikelen in de media: Wat is het onderwerp? Vertel het artikel in eigen woorden. Maak een samenvatting. Wat is de hoofdgedachte?

  1. Wat is het onderwerp van deze tekst? Het onderwerp formuleer je in een woord of woordgroep (géén hele zin).
  2. Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? Oftewel: wat zegt de schrijver, in één hele zin, over dit onderwerp? Formuleer jouw antwoord op zo’n manier dat het duidelijk is voor iemand die de tekst helemaal niet gelezen heeft.
  3. Wat is het doel van deze tekst?
  4. Op welke manier trekt de schrijver de aandacht in de inleiding? (Bijvoorbeeld met een anekdote, een vraag, aankondigen van het onderwerp, etc.)
  5. Waarmee sluit de schrijver af? (Bijvoorbeeld met een samenvatting, een conclusie, een oproep, etc.)