Stikstofcrisis in veertien vragen

[LEZEN onder Duiken in teksten op de website  http://www.nederlandszusenzo.nl  ]

Planner lesstof methode en ter voorbereiding verslag periode 1

PowerPoint hoofdstuk Lezen

  • (Voorafgaand) lezen wk1 en wk2 PowerPoint en het leeswiel: zie bericht leesvragenvuur op deze website. Daar vind je ook de keuzeartikelen om het beschrijven van onderwerp, hoofdgedachte en samenvatting te oefenen. Oefen via je licentie óók in de online-omgeving van de methode: daar vind je oefentoetsen!  

Achtergrondinformatie vind je ook online bij de betreffende methodeparagrafen.

Theorie toepassen: Stikstofcrisis, de som is meer dan het geheel der delen

De uitstoot van stikstof is een heet hangijzer en voer voor discussie. De problematiek raakt de hele landbouwsector, de natuur en het openbare groen, de woningbouw en de infrastructuur. Veel mensen hebben er een mening over – al dan niet gefundeerd. Waar het om draait is dat jullie meer vat krijgen op de issues die nu actueel zijn en jullie je daarover makkelijker een mening kunnen vormen én bezig zijn met het vak Nederlands. Twee vliegen in één klap: oefenen met journalistieke teksten en media vanuit verschillende bronnen rondom de Stikstofcrisis.

Een eerste verkenning en meningsvorming

Om tot een overzicht te komen gaan jullie de teksten doornemen. In duo’s of in een drietal gaan jullie de ‘theorie van Lezen’ toepassen. Per duo twee teksten (door ‘aftellen’ te bepalen) Pas het stappenplan van lezen toe (zie PowerPoint week 1 en 2) , ook al zijn de teksten kort. Het lezen gaat steeds makkelijker en je weet trefzeker de belangrijkste zaken eruit te halen, waardoor je makkelijker mee kunt praten over dit thema.

Je krijgt 14 teksten die ieder een onderdeel van de problematiek rondom de stikstofcrisis belichten. Gevolgd door enkele reacties op een voorstel van de Commissie Remkes die erover heeft geadviseerd. Jullie gaan de belangrijkste informatie uit de teksten halen om tot een groter plaatje te komen. Bij de documenten zijn aanvullende bronnen opgenomen. Probeer ook de inhoud hiervan in jullie terugkoppeling te verwerken. Door de bevindingen bij elkaar te leggen en deze kort aan elkaar te presenteren (onderwerp, hoofdgedachte, korte samenvatting en betrouwbaarheid bron), krijgen jullie een goed inzicht in de stand van zaken over de stikstofcrisis anno september 2019.

Ook later komen we nog op deze teksten terug – bijvoorbeeld bij het onderdeel informatieve teksten lezen en bij teksten met meningen lezen (hfd 4).  Voor nu een eerste verkenning en een eerste meningsvorming. Daarvoor is het volgende werk aan de winkel:

A

  • toepassen leesstrategie;
  • benoemen onderwerp, deelonderwerp(en), hoofdgedachte (1.1; 2,2);
  • selecteren belangrijkste (kern)zinnen (alinea’s doorlopen) (2.2);
  • maken van een samenvatting (1.2);
  • formuleren van de hoofdgedachte (1.1).

B

Bekijk ook de filmpjes en documenten. Deze komen van verschillende bronnen. Voor wie zijn de verschillende bijdragen geschreven? Wat is het doel van de opsteller van de tekst? (1.2)  Wat vind je van de betrouwbaarheid van de tekst of het filmpje? (1.3)

C

  • signaalwoorden arceren [kleurpotloden]
  • tekstverbanden benoemen (herkennen) (2.3).

[Je kunt uit de PowerPoint de dia met signaalwoorden en verbanden erbij nemen]

De 14 deelartikelen

Bovenstaande set artikelen in Wordbestanden

  1. He stikstof ?  Emissie reactief stikstof en transport als fijnstof

2. Hoe komen deze stoffen in ons milieu?

3. Hoe schadelijk zijn deze stoffen voor de natuur?

4. Is stikstof schadelijk voor onze gezondheid?

5. Er is toch al veel gedaan om de uitstoot van stikstof te elimineren?

6. Waarom ligt Nederland dan nu in feite stil door stikstof?emissie ammoniak landbouw

7. Wat ligt er nu allemaal stil?

8. En zag niemand dit aankomen?

9.En de formule 1 in Zandvoort volgend jaar? 

10. Speelt dit probleem ook in onze buurlanden?

11. Hoe maximumsnelheidkomen we uit deze impasse? 

12. Moeten we de veestapel halveren?

13. Moet de maximumsnelheid niet gewoon omlaag?

14. En stikstof uit het milieu halen?

15 Infographic en bronnen

Bron: AD / ED 21-09-2019

 

 

Commissie Remkes ‘Niet alles kan’

ED stikstof 2 oktober 2019

ED stikstof 2 oktober 2019

 

 

Nederland moet op korte termijn “drastische maatregelen” nemen, stelt Remkes in het rapport Niet alles kan.

Om de stikstofuitstoot in de veehouderij aan te pakken moeten gerichte maatregelen worden genomen in de buurt van natuurgebieden. Algemene maatregelen zoals een ‘stopperspremie’ werken niet, schrijft de Commissie. Dit komt doordat er grote verschillen in uitstoot bestaan tussen boerenbedrijven. De provincies moeten vooral verouderde en vervuilende boerenbedrijven gaan opkopen en ‘warm’ saneren. Ook adviseert de Commissie Remkes om sneller in te zetten op innovaties om de uitstoot te verminderen. Hiervoor zou de regering geld moeten uittrekken: “Het is essentieel om bestaande technieken eerder af te schrijven en te investeren in innovatieve techniek.”

Stikstofactivist ziet te weinig actie, boeren en automobilisten juist te veel.

Bron TV Een vandaag 25-09-2019 / Rapport Remkes: d.d. 25-09-2019

Tekst Yvonne Hofs

Volkskrant 25 september: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-boodschap-aan-minister-schouten-is-duidelijk-maak-geld-vrij-voor-beeindigen-boerenbedrijven~b56c4d41/

Te veel reactief stikstof groot milieuprobleem