Tekstverband of woordenbrei

[LEZEN onder Duiken in teksten op de website, onderdeel B. : https://www.nederlandszusenzo.nl  ]

Planner lesstof methode en ter voorbereiding verslag periode 1

========================================================================

PowerPoint hoofdstuk Lezen

  • Onderdeel A. (Voorafgaand) lezen wk1 en wk2 PowerPoint en het leeswiel: zie bericht leesvragenvuur op deze website. Daar vind je ook de keuzeartikelen om het beschrijven van onderwerp, hoofdgedachte en samenvatting te oefenen. Oefen via je licentie óók in de online-omgeving van de methode: daar vind je oefentoetsen!

Achtergrondinformatie vind je ook online bij de betreffende methodeparagrafen.

Signaalwoorden en tekstverband: sorteertaak, toepasbaar op iedere tekst

A Ieder groepje heeft een set signaalwoordenkaartjes. Orden deze naar categorie. (al dan niet met de categoriekaartjes erbij). Ieder groepje legt de signaalwoorden dus bij de goede categorie.

B Toepassing: neem een tekst naar keuze passend bij het beroepsveld.

 

  • Onderstreep in de tekst de signaalwoorden die je tegenkomt.
  • Geef aan welke verbanden erbij horen.

==============================================================================

Onderdeel C. Informatieve en instructieve teksten en relatie met (stageverslag) Zie Nederlands zus en zo

Lezen w6 w9 w10 Tekstvormen en stageverslag

[toets Lezen 4 november]

========================================================================

antwoord signaal en verband geluidsfragmenten [zie PowerPoint,    dia 20 PP