Natura Artis Magister: a cry for help?!

schaap koe sheep cow 
watergedragen olieverf
landschap
semi-reeel

Nature is an artist’s teacher. In response, they pay tribute to the beauty of the landscape. The Dutch polder landscape, strictly speaking not nature, is also picturesque. My backyard – the Strabrechtse heide with its flock of sheep and a single grazing buffalo – is an oasis of peace. Especially early in the morning, when the sun shines through the leaves and casts its light on the water of the fens. There they walk chattering: “Isn’t it wonderful, sheep?” “Certainly, I think so too. So wonderful that it still possible.” The fact that man is inextricably linked to nature is made clear by the increasingly visible climate change. Humanity has what it takes to create and sustain as well as destroy. One day nature may take over our artificial world again. We live in an important time, in which we determine the direction of the future. It is now up to us to make the choice.

70 cm h x 70 cm b x 2 cm d, oilpaint, on canvas, signed. (To be framed)

De natuur is de leraar van een kunstenaar. Als reactie brengen deze hulde aan de schoonheid van het landschap. Ook het Hollandse polderlandschap, strikt genomen geen natuur, is pittoresk. Mijn achtertuin – de Strabrechtse heide met zijn kudde schapen en een enkele grazende buffel – is een oase van rust. Vooral ’s morgens vroeg, als de zon door de bladeren schijnt en haar licht op het water van de vennen werpt. Daar lopen ze babbelend: “Is het niet heerlijk, schaap?” “Zeker, dat vind ik ook. Zo mooi dat het nog kan.” Dat de mens onlosmakelijk verbonden is met de natuur wordt door de steeds zichtbaarder wordende klimaatverandering duidelijk. De mensheid heeft de kracht om te creëren en in stand te houden en ook om te vernietigen. Op een dag kan de natuur onze kunstmatige wereld weer overnemen. We leven in een belangrijke tijd, waarin we de richting van de toekomst bepalen. Het is nu aan ons om de keuze te maken.

70 cm b x 0,2 cm d, watergedragen olieverf op canvas.
#landscapepaintings #sheep #cow #contemporarypaintings #animalpainting #peinturealhuile #olieverfopcanvas #climateart #realismpainting #yelloworange #miekevanosheeze #miekevanos

Landschapschilderij semi-realistisch.

Advertentie