Love and deception. What about Mina in Swan Lake?

The most beautiful ballet story: Swanlake. Siegfried, a young prince with the soul of a poet, meets a white swan, Odette, by a lake at night, and promises to remain faithful to her —and with it his ideals. Back in his palace, Siegfried lets himself be seduced by the wizard’s daughter Odile, who has disguised herself as a black swan. Too late, Siegfried realizes his mistake. After a moving reunion with Odette, he dies by drowning. Symbolized here by the remains of my beloved old floppy doll: Mina.

Het mooiste balletverhaal: Het Zwanenmeer.

60 cm h x 80 cm b x 0,3 cm d, watermixable oils. (Part of a diptygh)
#oilpaintings #zwanenmeer #swanlake #balletclassico #ballerinaartists #ballettart #pitturadiballetto #classicalballet #miekevanos #miekevanosheeze #tsjaikovski #storiadiballetto #ballettpainting

Siegfried, een jonge prins met de ziel van een dichter, ontmoet ’s nachts een witte zwaan, Odette, bij een meer en belooft haar trouw te blijven – en daarmee zijn idealen. Terug in zijn paleis laat Siegfried zich verleiden door de tovenaarsdochter Odile, die zich als zwarte zwaan heeft vermomd. Te laat beseft Siegfried dat hij er is ingeluisd. Na een ontroerend weerzien met Odette sterft hij door verdrinking. Hier gesymboliseerd door de overblijfselen van mijn geliefde oude slappe pop: Mina.