Blij met Puk

Elves and Chihuahuas, guiders of peoples souls.

Elves are humanoid mythical creatures from Germanic and Norse mythology and folklore. They dance by moonlight and sit on ‘fairy benches’. Nature spirits with supernatural powers. Wise and skillful, beautiful and light, and strong and combative. The Chihuahua was considered sacred and used as a sacrifice to take on the sins of deceased persons and guide their souls on the journey to the afterlife. Characteristics that they use with all their love for people. So you bring good vibes into your home with them

Elfen en chihuahua’s, gidsen van de zielen van mensen

Elfen zijn mensachtige mythische wezens uit de Germaanse en Noorse mythologie en folklore. Ze dansen bij maanlicht en zitten op ‘feeënbanken’. Natuurgeesten met bovennatuurlijke krachten. Wijs en bekwaam, mooi en licht, en sterk en strijdbaar. De chihuahua werd als heilig beschouwd en werd gebruikt als een offer om de zonden van overleden personen op zich te nemen en hun ziel te begeleiden op de reis naar het hiernamaals. Eigenschappen die ze met al hun liefde voor mensen gebruiken. Je haalt er dus good vibes mee in huis

Advertentie