Dementiesimulator Into D’mentia

Dementiebril VR

Ik zou zo graag een keer een dag in zijn hoofd willen kruipen, zodat ik kan begrijpen wat hij meemaakt”.

Een simulatiefilm op een Virtual Reality-bril maakt het mogelijk even in de huid te kruipen van iemand die dementie heeft. Wat helpt om je beter te kunnen inleven. Een eraan gekoppelde e-learning sessie ondersteunt de reflectie op de waargenomen situatie, waardoor iemand beter in staat is om zich een helpende houding eigen te maken. De Dementiebril is onder 35 naasten van mensen met dementie getest. Wat vond het testpanel van deze toepassing?

 • 80% vond de Dementiebril nuttig.

 • 70% voelde zich zekerder in het uitvoeren van de zorgtaak.

 • 75% kon zich beter verplaatsen in zijn of haar naaste met dementie.

 • 97% vond de Dementiebril eenvoudig te volgen

 • 95% vond de Dementiebril duidelijk

 • 86% vond de Dementiebril gebruiksvriendelijk

 • 72% was tevreden over de Dementiebril

 • 83% zou de Dementiebril aanbevelen aan anderen

Social design

Een toepassing die niet zozeer met kunst heeft te maken, mc23b6972-3270-4b9a-906f-f31a7319062c.jpg&h=&w=270aar wel met design en productontwikkeling.  Een product dat in nauwe samenwerking met mantelzorgers wordt gemaakt. Een vorm van Social Design, dat voorziet in een antwoord op de vraag van mantelzorgers: wat gaat er toch om in het hoofd van mijn dierbare? Hoe beleeft deze de wereld? Het pakket is landelijk beschikbaar.

Service en mantelzorgondersteuning op locatie

Zorgorganisaties kunnen een licentie aanschaffen op de Dementiebril. (De kosten zijn afhankelijk van het aantal personen dat er gebruik van maakt, waarvoor een staffel is afgesproken, variërend van €17,10 (n250) / € 14,47 (n1000) exclusief de begeleiding door de licentiehoudende instelling  eenmalige aanschafkosten licentie en aanschaf van eigen Virtual Reality-apparatuur ).

Het Trimbos-instituut ontwikkelde de Dementiebril in samenwerking met Stichting Into D’mentia, Coolminds en IJsfontein dankzij een subsidie van Alzheimer Nederland en het PGGM Stimuleringsfonds.

Onderzoekend ontwerpen en impact van aandacht

Meer dan over ontwerpend onderzoek gaat het hier over onderzoekend ontwerpen. Ontwerpen in en voor de zorg begint met een aandachtsvolle houding van ontwerpers.Een gebied met kansen en mogelijkheden. Professionals in de zorg weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn op het gebied van design en zorg of ‘stellen geen vragen in die geest’ om de zorg te verbeteren.  Ontwerpers zijn in staat op een nieuwe, verfrissende manier te kijken en nieuwe verbanden te leggen. Vanuit ontwerpend denken kun je een nieuwe blik , een andere kijk, andere vragen toevoegen om samen een ervaringsrijk leven en prettige leefomgeving dichterbij te brengen. En samen is: ontwerper, bewoner / gebruiker en zorgverlener. Dan wordt duidelijk welke aannames ook echt zo werken. Want wat voor de een werkt, werkt voor een ander niet.Verbinding tussen al deze partijen is (nog) niet vanzelfsprekend.

Gerelateerde werkvorm elders op dit blog

Sinterklaasfeest, genoeg tijd om standpunten bij elkaar te brengen?

BC fotografieZwarte piet

RTL neemt het voortouw en introduceert op de commerciële zender als alternatief de Schoorsteen Piet. De zender blijft daarmee dicht bij het oorspronkelijke verhaal, al breekt ze met de traditie van een roetzwarte Piet. Piet heeft vegen op zijn snoet, omdat ie door de schoorsteen moet. Het verhaal blijft overeind.

20161025_194118_resized

De NTR heeft dezelfde lijn als vorig jaar. Dus van alles wat, inclusief Zwarte Piet. De VVD hangt nog naar het beeld van de traditie, de PvdA neigt richting vernieuwing. Dus de emoties gaan nog steeds alle kanten op. De VN, behartiger van de Rechten van de Mens, volgt de gang van zaken kritisch.

Hoe zien kinderen Zwarte Piet?

Mesman et al. deden er onderzoek naar. Samenvattend : Nederlandse kinderen zijn zich sterk bewust zijn van de huidskleur en het onderdanige karakter van Zwarte Piet en zien hem voornamelijk als een fantasiefiguur  met positieve eigenschappen. Dat wil niet zeggen dat weerstand uiteindelijk niet tot verandering leidt. Dingen zijn al aan het veranderen. In het Sinterklaasjournaal zijn dit jaar naast Zwarte Pieten ook pieten met andere kleuren te zien. Daarnaast hebben veel merken besloten niet meer te adverteren met Zwarte Piet en de televisiezender RTL Nederland accepteert vanaf 2017 helemaal geen reclames meer waar Zwarte Piet in zit. De kans is groot dat de volgende generatie kinderen Zwarte Piet niet meer kent. Voor kinderen maakt het misschien weinig uit, als iemand die cadeautjes maar in hun schoen stopt.

Wat eraan vooraf ging:

Erik van Muiswinkel en Jochem Myer stoppen bij het Sinterklaasjournaal

Het is nog niet eens juni en Sinterklaas was al in het land.

De discussie over hoe Piet eruit ziet of moet zien, loopt nog steeds hoog op. De Nederlandse samenleving is verdeeld.  Zo wordt het lastig gidsen voor het Sinterklaasjournaal. Vooralsnog kiest NTR voor het middenveld. Niet voor de troepen uitlopen. Dit is ook in lijn met haar opdracht: een onafhankelijke, neutrale omroep zijn. NTR geeft dan ook aan niet het morele kompas voor Nederland te willen zijn. Andere omroepen mogen kleur bekennen. RTL doet dat ook, zo blijkt in oktober.

Kijk op werkelijkheid

Voor jonge kinderen is Sinterklaas werkelijkheid. Eén werkelijkheid! Veel ouders hebben hun eigen blik op die werkelijkheid. Of liever gezegd: verschillende werkelijkheden.

Is hier sprake van racisme of is het de uiting van een jarenlange traditie. Is Zwarte Piet racistisch en moet hij daarom worden afgeschaft zoals tegenstanders betogen?  Of volstaat het volgens meer gematigden om enkele elementen aan te passen? Of blijft alles bij het oude?

De gemoederen maken duidelijk dat cultureel erfgoed dynamisch is en feesten niet statisch zijn, omdat de wereld waarin ze plaats vinden veranderlijk is. In Nederland zijn overigens prenten ontdekt van voor WOII (1925)  in het kinderboek Sint Nicolaas van N. Mulders waarop de Pieten wit zijn….

Traditionele Piet verliest aanhang

Scholen in  Zuidoost-Brabant hielden het in 2015 vooral op zwart, al omarmden er een aantal de lijn van het Sinterklaasjournaal met roetpieten. In de grote steden in de Randstad is die inmiddels leidraad. In 2015 was op 33 scholen in het primair onderwijs in de stad Utrecht geen traditionele Zwarte Piet te bekennen. Dat geeft niet langer pas in een onderwijsomgeving die gericht is op het bieden van een veilige en prettige leeromgeving aan àlle kinderen, zo is de idee achter het besluit. Eenzelfde lijn bewandelde Stichting BOOR in Rotterdam, en de scholen in Den Haag. In Amsterdam riepen veel scholen in 2014 al op tot vernieuwing van Zwarte Piet. Volgens de PO-Raad denken scholen in de Randstad eerder aan een verandering, omdat de druk op de besluitvorming ten gunste van een andere aanpak daar groter is.

TV- Piet van het Sinterklaasjournaal maakt mogelijk het verschil

Op veel plekken is Zwarte Piet nog onderwerp van gesprek of het al dan niet tot verandering gaat komen. Zo redeneren besturen ook dat het aan een school zelf is om te bepalen hoe ze hiermee omgaan. Maar liefst 44% van het onderwijspersoneel geeft in 2015 aan dat de Sinterklaasjournaal-keuze wordt gezien als aanvoerder van het Pietenteam.

De barometer van de NTR staat eind mei op een Zwarte Piet in 2016 …

VN, Rechten van de Mens, Nationaal Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Een commissie van de Verenigde Naties sprak zich in augustus 2015 nog uit over de Nederlandse Sinterklaastraditie. De Commissie Tegen Rassendiscriminatie nam issues en afspraken onder de loep, waaronder de kwestie Zwarte Piet. De Zwarte Pieten -discussie zorgde ook internationaal voor reuring. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2014 dat Zwarte Piet een stereotype figuur is. Mogelijk was dat 20 jaar geleden niet zo, en in oorsprong allerminst, nu wel. De verwachting is dat veranderingen wenselijk zijn in het huidige tijdsgewricht. De door de commissie gedane aanbevelingen voor de gewenste richting blijken lastig naar de praktijk toe. Hoe de keuze ook uitvalt, dat duidelijkheid van belang is, onderschrijft eigenlijk inmiddels iedereen. Ik verwacht dat het laatste woord hierover echter niet gezegd is! 100 BN-ers roepen NTR op tot stellingname. Dat Piet in het buitenland niet valt uit te leggen, vind ik eigenlijk geen argument. Dat een nationale traditie in de pas loopt met de tijdgeest wel. Niet voor de troepen uit, niet er achteraan. Wat is feit, wat is een mening. Hoe houd je in het redelijke oor voor elkaar? De vraag is dan: waaraan meet je af of het in de pas loopt?

Erfgoed ontstaat en wordt overgedragen in netwerken

‘Het kan best zijn dat het een onschuldige traditie was, maar het gaat om nu’, aldus Ineke Boerefijn, beleidsadviseur College voor de Rechten van de Mens.

Het Sinterklaasfeest staat op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Inclusief Zwarte Piet, cadeautjes en surprises. Het heeft daarmee een beschermde status. Dergelijke beschermde nationale tradities moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er een gemeenschap achterstaan die werkt aan de toekomst van de traditie. Plaatsing op de inventaris betekent dan ook niét dat binnen een traditie geen verandering mogelijk is.

Directeur Ineke Strouken van het VIE: “Het gaat om een traditie met enige geschiedenis en een gemeenschap die er achter staat en wil werken aan de toekomst van de traditie.”

DOE-DENK IDEE: discussie-inleef-feestcommité

Power Point geschiedenis-van-sinterklaas1

Tussen ‘Nee, er mag niets veranderen’ en  ‘Zwarte Piet moet weg’: oog voor wisselende perspectieven

I. Discussie rondom Zwarte Piet en het Sinterklaasfeest: verkennend onderzoek door Immaterieel Erfgoed. De discussie leent zich goed voor cultuureducatie. Het heeft alles te maken met enculturatie en acculturatie. Organiseer bijvoorbeeld een debat waarin verschillende rollen worden ingenomen. Kruip in de huid van:

 • directeur van een basisschool
 • vertegenwoordiger Landelijk Platform Slavernijverleden
 • Sint Nicolaas Genootschap
 • Pietitie (FaceBook actie)
 • mensen die zelf Zwarte Piet of Sinterklaas spelen
 • NTR, omroep die het Sinterklaasjournaal uitzendt
 • een antropoloog

II. Waarvoor zou jij een nationale feestdag willen invoeren en waarom?

Wensboom welbevinden

Positieve Gezondheid                   positieve gezondheid model

 • Hoe ziet mijn dag eruit?

  half vol of half leeg: het beeld is hetzelfde of toch niet?

 • Wat doet er voor mij toe? Wie of wat is voor mij belangrijk? Wat raakt en ontroert me? Wat geeft me het gevoel ‘dáár doe ik het voor’!?
 • Waar word ik blij van? Wat zijn voor mij momenten of dingen met een gouden randje? Kan ik maken dat die momenten zich vaker voordoen?
 • Wat helpt me als ik ergens last van heb, er minder last van te hebben? Welke dingen helpen me om lekker in mijn vel te zitten?
 • Hoe kom ik dichter bij wat ik voor ogen heb? Wat kan ik doen  (hoe klein dan ook) om de dingen naar mijn hand te zetten? Wie of wat kan daarbij helpen? Wie  bewonder ik (wel eens)? Wat kan ik daarvan meepikken?
 • Waar kan ík anderen mee helpen, blij mee maken?
 • Welke mogelijkheden zijn er in mijn omgeving?  Kan ik het ook eens anders doen? Wat wil ik wel eens (uit)proberen?
 • Wat heeft mijn voorkeur?
 • Waar ga ik voor? Ga ik het gewoon eens doen…?

In the mood: Onder het motto “…verandering van ‘íets’, kan al een groot verschil maken’: van nu naar straks….

 • Visueel maken met post-its, knipsels en scheursels, ansichtkaarten, anecdotes, filmfragmenten, tekeningen, woordballonnen, foto’s, muziekfragmenten, singer-songteksten, geuren, tegelspreuken, kunstafbeeldingen, boekcovers, …..

uw eigen wensboom

wensboomLevenskracht, groeikracht!

Iedereen een andere boom. Iedereen zijn eigen unieke wensboom.

Hoe ziet jouw / uw boom eruit? Welke kleine verandering maakt voor jou / u het verschil?

Aanverwante werkvormen

 

 

 

Digitale technologie ondersteunt welbevinden

3S x 3R ? =  Slimme steden, Slimme mobiliteit, Slimme gezondheid. Relatie-Relevantie-Resultaat

Technologie is meer dan een product. Technologie als oplossing of een dienst om het leven van mnensen te verbeteren en te verrijken.  Daarom is het ook zo belangrijk om gebruikers er vroeg in te betrekken.  Samen te werken met elkaar, zodat je onderweg kunt bijsturen en een andere weg kunt inslaan. Met elkaar werken aan een aanpak om kennis te verbinden en creatiever te zijn in het (leren) toepassen.

Ook in het Kunstonderwijs trekken analoge en digitale technieken steeds meer samen op, zijn deze dienstbaar aan elkaar. Kunst vormt de inspiratiebron voor veelal toegepaste, technologische innovaties. Broedkamers waar ideeën worden ontwikkeld rondom de combinatie van kunst en technologie en waaruit crossovers ontstaan. Zoals bijvoorbeeld de installatie Venster. Of de pratende muur van zorgorganisatie Amsta en de evolutie in social robots in de zorg.

 

Er rinkelt een telefoon. Het is geen smartphone maar een ouderwetse telefoon met een echte draaischijf. Mevrouw ter Haar loopt langs ‘de muur’ over de gang van Kattenburg, de afdeling voor mensen met dementie. Ze neemt op: “Ja, hallo?”, zegt ze beleefd. Aan de andere kant van de lijn zegt een vriendelijke mannenstem: “Goedemorgen, hoe gaat ’t met u? Wat gaat u vandaag doen?” Mevrouw ter Haar antwoordt: ……………………..

Het schilderij draait gedurende de dag een dagprogramma af met muziek, foto’s, video’s  maar ook rustgevende beelden en geluiden van natuur. Naast dit ‘standaard’ programma biedt de Persoonlijk Interactieve Muur (PIM) de mogelijkheid om persoonlijke herinneringen van bewoners te tonen op basis van een persoonlijk profiel per cliënt. In dit profiel zitten foto’s, filmpjes, liedjes et cetera. Met behulp van het persoonlijk profiel vertelt het schilderij het verhaal van een cliënt/bewoner en kunnen herinneringen worden opgehaald met familie, vrienden en mantelzorgers en ook met medewerkers en vrijwilligers.

Een interactieve installatie die de belevingswereld van ouderen in een verpleeghuis kan verrijken. De installatie ziet eruit als een gewoon raam. Verschillende mogelijkheden zijn uitgetest in een prototype. De scenes kunnen worden voorzien van bijpassend geluid. Een project van Tom Luyten, verbonden aan Maastricht Academy of Media Design and Technology.

Je weet dat er iets gaat komen, maar niet wat. Dat houdt je aandacht vast. Om de betrokkenheid nóg groter te maken kunnen bekenden figureren op het scherm: buurtbewoners, vrijwilligers, familie en personeel. De fietsen staan klaar voor gebruik. De fietsen zijn in overleg met een fysiotherapeut aangepast.  Het beeld van de omafiets is behouden gebleven, de fiets is alleen wat gebruiksvriendelijker gemaakt. De fietsen zorgen voor een extra beleving in de kleine wereld van mensen met dementie. Een beleving die de fietsers al trappend met elkaar delen.

Ook aan de TU/e wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van robotica in de zorg. Zelf heb ik bij herhaling ervaren hoe waardevol bijvoorbeeld het beeldschermcontact “De goede morgen en goede avond service” voor mensen kan zijn: “Goede avond, hoe was uw dag vandaag?” Interessant ook was de pilot destijds met fysio-en diëtetiek-lifestyle-begeleiding op afstand. De mogelijkheden zijn legio.

“Hoe vindt u dat robotje in huis/ Oh, heerlijk!”

 

Veranderkracht

Veranderkracht? Motivatie x capaciteit x gelegenheid = nut, noodzaak, urgentie, waardering, beloning, geloof, passie, ontplooiing, … = kennis, kunde, bevoegdheden, (hulp)middelen, … = tijd, ruimte, locatie, ondersteuning, cultuur, …

DOE-DENK IDEE: Meedenken en betrekken buurt: werkvorm / opdracht: ’t Buurtperron

Burgerschap, taal en maatschappelijke thema’s

Gaat burgerschapsvorming ten koste van andere vakken of ..? Wat zijn jullie Burgerschapsdoelen? Hoe zie je de toekomst van Burgerschapsvorming?

Consensus en contested doelen

Eidhof onderscheidt consensus en ‘contested’ burgerschapsdoelen. Consensusdoelen zijn gedeeld en gebaseerd op onze Grondwet en algemene democratische waarden. Deze zijn meer generiek en kunnen onderdeel worden van nationale einddoelen. De ‘contested’ burgerschapsdoelen bieden juist ruimte voor een schoolspecifieke invulling van burgerschap. Door beide type doelen op te nemen in de schoolvisie op burgerschap, kunnen scholen leerlingen in meer algemene termen voorbereiden op het leven in de brede maatschappij.  Daarmee draagt burgerschapsvorming bij aan enculturatie en acculturatie en is het onderdeel van een socialisatieproces. Hier ligt een link met CKV-, cultureel kunstzinnige vorming  en met de beeldende praktijkvakken als ‘beeldende taal’.

Voorbereiden op rol in democratische samenleving: twee vliegen in één klap

Iedere leraar kan het verschil maken, zo betoogt Eidhof in zijn promotieonderzoek. Eidhof verschaft met zijn promotie-onderzoek meer inzicht in generieke factoren die bij kunnen dragen aan effectief burgerschapsonderwijs. De bevindingen van Eidhof bevestigen de positieve relatie tussen taalvaardigheid en burgerschapscompetenties. Taal hangt in het bijzonder samen met burgerschapshoudingen en -kennis. Burgerschapscompetenties hangen niet of zwak samen met andere cognitieve vaardigheden, zoals intelligentie of wiskundig vermogen.

Uit eerder onderzoek bleek al dat taal een centrale rol speelt in processen van betekenisgeving en  in hoe individuen zich verhouden tot de wereld. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat het lezen van literaire fictie en het ervaren van een hoge mate van betrokkenheid tijdens het lezen van fictie het empathisch vermogen kan verhogen.

samenvatting-eidhof

Debat: http://www.debalie.nl/de-balie-tv/ [95 minuten]

Het begrip Burgerschapsvorming en de vertaling daarvan naar de praktijk. Hoe pak je het aan als het geen afvinklijstje mag worden. Wat is een proactieve burger? Wat is burgerschap? Is burgerschap onderhandelbaar? Hoe vanzelfsprekend zijn bepaalde normen en vrijheden?

http://embed.vpro.nl/player/?id=VPWON_1245932&profile=vpro&sharing=1

Daan volgt de eerstegraads opleiding Maatschappijleer aan de universiteit en begint in augustus 2015 vol goede moed aan zijn carrière als docent op een middelbare school in Tilburg. Zijn ideaal: een inspirerend docent zijn en de leerlingen afleveren als zelfstandige burgers met verantwoordelijkheidszin. Maar naarmate het eerste semester vordert, blijkt de realiteit weerbarstig. Lukt het Daan om zijn eigen stijl van lesgeven te vinden, en tegelijk ook om de leerlingen echt te bereiken?

Asielzoekmachine

De Asielzoekmachine indexDit is een crossmediaal project, bestaande uit een  webdocumentaire, een tv-documentaire, een radiodocu-drieluik, verschillende tentoonstellingen en bijeenkomsten in het hele land. Het project is op 30 maart gelanceerd en de afsluiting is op 20 juni.. De focus van het project ligt op het asielbeleid, de opvang van vluchtelingen: hoe werkt het en hoe willen we dat het werkt? Dit project gaat op zoek naar oplossingen voor de knelpunten die er bestaan en ideeën over hoe het anders zou kunnen. Een groot aantal knelpunten wordt benoemd, een groot aantal reacties voor oplossingen is ingestuurd. Neem eens een kijkje. Ook handig is de database rondom veelgebruikte begrippen en de rol van instanties.

Tentoonstelling In Humanity House lwem_feat601x601_the-brandling-humanity-houset/m 31 december 2016, Den Haag. de tentoonstelling maakt via beeldende kunst, fotografie en video-installaties de beleving van vluchtelingen invoelbaar: van aankomst en procedure tot vertrek of verblijf.

Met een do-it-yourself-tentoonstelling. Heb je ergens een muur van 12m2? Dan kun je meehelpen aan het verspreiden van deze tentoonstelling. Hoe? Door het ophangen van een themakrant, die je kunt aanvragen via info@asielzoekmachine.nl.

Hoe kom je van een idee naar werkelijke impact?  Hoe zet je een campagne op voor sociale verandering?