Handige links

Ontdekken, ontwerpen, ondernemen

4W Wetenschappelijk tijdschrift van Kennisnet

Aan de slag in je klas met hedendaagse kunst

Beeldacademie

Boooooom

Computing Wat kunnen we leren van de Britten? Met veel links in de bibliografie.

Conversietabel onderwijsbevoegdheid vmbo profiel

Design Thinking

En toen De canon van Nederland. Met downloads van wandkaarten, canonrapporten, canon-sjoelbak-instructiespel, lesbrieven, verwijzingen naar actuele TV en tentoonstellingen, vesterplaten (ontdek en vertelplaten), videofilmpjes, quizzen en nog veel meer!

Geschiedenisportaal Achtergrondinformatie over tien tijdvakken in de geschiedenis. Ook bruikbaar bij bijvoorbeeld context Hofcultuur, De Burgerij, …. Maar ook bij de eigen tijd aansluitende materialen, clips, powerpoints, lestips.

Incredible Art lessuggesties

KunstopStraatBrabant Eigen website (= Mieke van Os), waarin opgenomen een samenvatting van een verkenning naar kunsteducatieve benaderingen

Leerlijn in beeld SLO

Leerlijn maken PO   Mijn Leerlijn voor cultuur

Leraar2020.nl    

Leraren Ontwikkelfonds Onderwijscoöperatie

Leren reflecteren HAN Opleidingskunde

Mijn Eigen project

My comment in de klas       Schooldebatteren, lesmateriaal

NEMO SCience Constructie

Nieuwsblik (Wetenschappelijk museum en musea Utrecht)

Poëzie in beweging

PO-lessen Aanvullend materiaal om te gebruiken bij de lessen

press-cartoon-belgium-2016

press-cartoon-belgium-2016

Press cartoons Belgie

ProDemos.nl Over de link van democratie, de rechtstaat en burgerschap.

dereisReflectiespel De Reis van het maken. Twee delen: Deel 1 reflectie op het ontwerpen. Deel 2 Reflectie op het maken. Aandacht voor de 7 fasen van het creatieve proces: probleem constateren, verkennen, ontwerpvoorstel maken, protocol uitvoeren, testen en evalueren, presenteren, verbreden en verdiepen. Divergeren en convergeren. Koppeling van basisvaardigheden waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren (Van Heusden, Cultuur in de Spiegel, 2010) en handelingswerkwoorden (Leerplankader Cultuur in de Spiegel, Van der Hoeven, 2014). Met uitgave voor de bovenbouw PO en een versie voor het VO, MBO en HBO.  te bestellen op http://www.lerendoormaken.nl

Samen ontdekken werkschrift. Om het model Positieve Gezondheid in te vullen met foto’s, filmpjes, tekeningen, post-its, wordle,

School TV Met veel informatie te gebruiken bij vakoverstijgende aanpak over allerlei thema’s

TOOL App Onderzoekend leren bovenbouw PO door Wetenschapsknooppunt Radbout Universiteit

Verhalend ontwerpen Expertise centrum Verhalend ontwerpen

VO-content Stercollecties, digitale leerlijnen,  voor havo en vwo ook eindexamenprogramma’s rondom kunst, vakcommunitys

Vindingrijk

Webkwestie/webquest Digitaal leermateriaal maken en delen. Voorgeschreven indeling van formatinhoud: inleiding, opdracht, werkwijze, infobronnen, beoordeling (rubric), terugblik, leerkracht.

Wereldkaart Ook historische kaarten die ontwikkeling van indeling van de landen over de wereld inzichtelijk kunnen maken.

Wikiwijsleermiddelenplein

Wijzer met erfgoededucatie (Brabant) Cursus voor onder meer leraren basisonderwijs

@Kunstschakel