Kritische succesfactoren kunst- en-cultuur-talenten

  • talentontwikkelingspiramide kunstBreed aanbod van kunstvakken
  • Doorlopende leerlijn kunst en cultuur
  • Middelen voor extra activiteiten
  • Specialiseren in podiumvakken of ateliervakken
  • Samenwerken met externe culturele partners
  • Meedoen aan landelijke en regionale talentprojecten
  • Gedurende een x-aantal uur per week een talentklas

 

‘GAP’- lijstje  SLO

Wat is creativiteit, is creativiteit ontwikkelbaar, wat biedt het onderwijs aan leerlingen en studenten om die creativiteit te ontwikkelen?Zorg voor onderwijs waarin ontwikkeling in kunstvakken minstens even belangrijk is als technische vakken en neem geen genoegen met onderwijs dat enkel op economische groei is gericht. Jong, L. de (2012)

Creativiteitsontwikkeling binnen het onderwijs

Professionele aandacht en structurele begeleiding zijn van belang voor het ontwikkelen van talent.  Het ontwikkelen van cultureel talent vraagt om doorzettingsvermogen en vele uren oefenen, een stimulerende coach, samenhang met de leeromgeving en de support en medewerking van ouders. Karin Hoogeveen gaat in op de vraag wat scholen kunnen doen om de kwaliteit van onderwijs in de kunsten te waarborgen als er te weinig vakdocenten voor de kunstvakken zijn. Een breed en goed aanbod is van belang voor het ontdekken van talenten. Voor de (verdere) ontwikkeling van talent is inzet van anderen (naast de groepsleerkrachten) een voorwaarde. Via een naschools aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten kan het aanbod in het reguliere curriculum worden geïntensiveerd. Hoogeveen, K. (2010)

School en schooldocenten zouden jonge talenten moeten stimuleren om kunstzinnige talenten in de vrije tijd verder te ontwikkelen.  Een factor voor succesvol inzetten op talentontwikkeling van leerlingen, is het aanspreken van het talent van leraren. Leraren met veel affiniteit voor een bepaald kunstvak (op de basisschool) kunnen zich profileren door kartrekker te worden voor dit vak. Eijck, K. van, Windhorst, M. & Van der Zant, P. (2014).

Boekman [ kunst in en buiten de klas]

Wedstrijden en festivals kunnen bijdragen aan de doorstroming en ontwikkeling van toptalent. Een van de kenmerken van getalenteerde leerlingen is dat zij veel plezier beleven aan het bezig zijn met een bepaalde kunstdiscipline. Dit aspect wordt vaak passie genoemd.
Koenders, R. (2013, )Roorda, P. (2014)

talentkwadrant

Toptalenten zijn leerlingen die meer in hun mars hebben. Bij toptalenten gaat het niet alleen om zeer intelligente leerlingen. Het gaat ook om leerlingen die het vermogen hebben om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Bijvoorbeeld creativiteit, vakmanschap of ondernemerschap. Dat vermogen is niet altijd aangeboren. Het kan ook ontstaan door oefening en doorzettingsvermogen.

Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: hoe denken onze leerlingen daarover?

@Kunstschakel