CV / Contact

Hart voor, achtergrond in, ervaring met: communicatie – kunst- & cultuureducatie – positieve gezondheid & welzijn.

img_20221105_152751

3178 Docent Nederlands

31783178Consulent / Docent Beeldende Vorming; 1e graad bevoegdheid voor kunst algemeen & ckv en praktijkvakken tekenen-handvaardigheid-textiele werkvormen.

317831783178 Ruime ervaring in bevordering positieve gezondheid en gezondheidscommunicatie –  binnen het sociaal domein.

Wat hebben communicatie en beeldende vorming met elkaar gemeen? Woord, beeld, betekenisgeving en interactie. Hoe mensen dingen ervaren en beleven is continu in beweging. Daar kun je actief op inspelen met technieken en inzichten van nu. Nieuwe zienswijzen, verhalen en oplossingen ontdekken door creativiteit aan te boren, eigen(wijs)heid in te zetten, grenzen te verkennen, los te laten en de blik te verruimen. Taal en beeldtaal helpen daarbij. Hoe mooi is het om de wereld van cultuur, burgerschap, taalontwikkeling en welzijn elkaar te laten versterken? 

► (Ver)Brede school – VO-onderwijs – Particulieren Cultuur en Vrije Tijd – Sociaal Domein

  • Breed inzetbaar voor vakinhoudelijke en beroepsbegeleidende activiteiten. Goed ontwikkeld conceptueel vermogen en oplossingsgerichte instelling.
  • Ervaring met samenwerking en uitbouwen netwerken; stimuleren van samenhangend programma en structurele inbedding.
  • Oog voor inhoud, beeld, vorm en proces; inzet van eigentijdse technieken, media & middelen.

Begeleiding, ontwikkeling en uitvoering:
✶curriculum- en materialen ✶kijken naar en leren over en van kunst ✶projectactiviteiten ✶thema-activatie   ✶atelier praktijk.

✰ Programma-ontwerp Zin in Kunst, Zin door Kunst! ✰ Projecten Kunst op Straat Brabant

  • Docent-begeleider Van Goghs intimi, september 2019-februari 2020. Noordbrabants Museum.
  • Docent begeleider STRP Biënnale. 2019, 2020, 2023
  • DDW-Guide 2021, 2022 en 2023.
  • 21f0925Lid commissie Marketing & PR Brabantsedag Heeze, 2013 – heden. De grootste  theaterparade van Nederland. Immaterieel Cultureel Erfgoed met een hoofdletter C, een zachte G en een eigentijdse twist. Heel Heeze is er op de een of andere manier wel bij betrokken. Waar een kleine stad groots in is!

Meer informatie:

LinkedIN

Instagram