3D Maakbare lichaam, d & d

hoe lang tHet lichaam lijkt maakbaar en onderdeel van een productindustrie geworden. Welke betekenis heeft het daardoor gekregen? Hoe wordt vandaag de dag tegen het lichaam aangekeken?

In de Oudheid was het motto al “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Schoonheid en ethiek waren daarmee nauw verbonden. Aan het begin van de twintigste eeuw veranderde de blik op het menselijk lichaam. Zo verandert de Russische Revolutie met haar  artistieke ontwikkelingen in dans en muziek de betekenis van het lichaam. De nieuwe media uit die tijd – film en fotografie – spelen een belangrijke rol bij de vormgeving en verbeelding van dit ‘nieuwe’ lichaam. Ook rond de  Olympische Spelen zijn alle blikken gericht op de sporters. Symbolen van eigentijdse helden die streven naar het hoogst haalbare en dankzij fysieke discipline en mentaal doorzettingsvermogen overwinnen. De grenzen worden steeds verder opgezocht, de dopingsverhalen vliegen om je oren.

Het lichaam waarin markt, overheid en technologie elkaar ontmoeten

Ook in de medische wereld doen zich allerlei nieuwe mogelijkheden voor. Sinds Londen 2012 treden ook de paralympische sporters toe, al dan niet met technologische ondersteuning. Ook op andere terreinen worden meters gemaakt. Voorbeelden vormen een breed palet. Van stamcelkweek, kunsthart tot een florerend immens cosmetisch chirurgisch circuit. Werkneemsters van Apple en Facebook hebben de mogelijkheid om hun eicellen in te laten vriezen zodat ze eerst aan hun carrière kunnen werken en later kinderen kunnen nemen. Je kunt je afvragen of dat emancipatie is, of juist manipulatie? Grensverleggende ontwikkelingen volgen elkaar op rondom thema’s als gezondheid, schoonheid, gezinsplanning, seks, werk, identiteit, dood en consumptie.

Steeds wordt daarbij de grens opgezocht van idealen en normen en hun ethische impact. Dat roept  nieuwe vragen en ethische dilemma’s op. Hoever is iemand bereid te gaan?  Kan iemand weerstand bieden en volstaan met training en disciplinering? Hoe staat het met de veiligheid van het lichaam? Wat is al realiteit en wat kan speculatief binnen afzienbare tijd realiteit worden? Wat wil de mens en wie brengt het aan de man? Welk bedrijf, overheidsinstantie,  kunstenaar of ontwerper? Kan de weegschaal in balans blijven? De centrale vraag is hoe groot de invloed op onze lichamen is en vooral ook hoe die invloed wordt verkregen.

Een thema met veel verschillende aspecten: over de verbetering, beheersing, beveiliging en esthetisering van het lichaam.

[In uitwerking, @Kunstschakel.nl]