3D ’t Buurtperron, z & z

info tKorte omschrijving van de relatie van het kunstwerk en / of opdracht binnen het programma cultuur- en kunsteducatie.

Participatiewet, watte?

In januari 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. Deze bracht en brengt grote veranderingen voor de zorg mee.. De overheid speelt meer een rol op de achtergrond, want het is de bedoeling dat inwoners zelf meer initiatief nemen om met elkaar zaken op te pakken en voor oplossingen te zorgen. Alleen voor mensen die ‘de klok rond’ zorg nodig hebben, blijft de overheid verantwoordelijk en de zorg betalen.

participatiewet WmoZoektocht
Deze veranderingen hebben natuurlijk veel invloed op het leven van alledag. waaronder de gebouwde omgeving. Als er ander gedrag van mensen wordt gevraagd, heeft dat eigenlijk ook altijd op andere gebieden gevolgen. Zo worden er andere eisen gesteld aan woningen als mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen met geen of weinig (overheids)zorg. Aan de woonomgeving en aan de voorzieningen in een wijk. Kortom: overal speelde en speelt de zoektocht naar de ideale ondersteuningsmix.
kompasAlle gemeenten hebben als opdracht: ondersteun een samenleving  die diegenen tegemoet komt die niet het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke of financiële vermogen hebben om voorzieningen te treffen dan wel te laten treffen om aan het normale maatschappelijke verkeer deel te nemen.
blomster_1De  onderlinge solidariteit in een wijk wordt sterker, wanneer het een plezierige wijk om in te wonen is. Voor iedereen! Waar jong & ouder elkaar ontmoeten, samen dingen ondernemen en elkaar de helpende hand toesteken. En met de ‘helpende hand toesteken’ wordt hier óók bedoeld helpen om ‘de accu op te laden & energie te krijgen’, ‘passies & talenten te delen’ en ‘mensen te leren kennen en zinvolle dingen om handen te hebben’.

2253Uitnodiging: Denktank voor ’t Buurtperron
Veel gemeenten zijn hiermee bezig en denken daarbij onder andere aan een centrale plek waar mensen elkaar kunnen vinden om samen de dingen op te pakken. Aan jullie de vraag om in groepjes een denktank te vormen die de gemeente helpt. Want jullie denken vast aan zaken waaraan de gemeente zelf niet heeft gedacht of er met andere ogen naar kijkt. De gemeente is erg benieuwd naar jullie bevindingen over de:
 • gebruikersgroep (en)
 • functies,
 • locatie-eisen,
 • vorm
 • activiteiten
 • financieringsvorm(en)
 • en passende naam
   van ’t Buurtperron.
  kwetsbare mensen parrticipatiemaatschappij

  Rapport vakoefening (Veldacademie) Dorpsplein

  Buurtperron

  Aanzet mindmap ’t Buurtperron: hoe ziet jullie eigen mindmap eruit?

  ondersteuningspiramide participatie

  Ondersteuningspiramide gezondheidszorg: wat maakt de nulde lijn sterker? Welke kralen vormen samen een flexibele, veerkrachtige ketting?

  zelf doen

  vitaliteitsbehoeftenpositieve gezondheid als denkraam

  Begrip Positieve Gezondheid als denkraam voor ’t Buurtperron. Alles in balans?

  behoefte aan (extra) ondersteuning GGD Brabant Zuidoost, nov. 2015

  Onderzoek GGD Brabant Zuidoost (nov. 2015): waar zitten ankerpuntjes voor  prettig, onafhankelijk leven in verbondenheid met elkaar? Hoe kun je daarin werken als deeltjesversneller?

  Beeldvorming ouderengezond ouder worden

   

 • ontmoetingen in de ruimteGraag jullie  ideeën over jullie ‘ZOOW-formule’:
  Zorg   x  Ontmoeting x Onderlinge inzet x Welzijn
  @Kunstschakel
  ontwerptraject

@Kunstschakel