3D ’t Buurtperron, DOE-DENK

Bedenken / concept

Vraag: maak in groepen een concept – ontwerp voor ’t Buurtperron.  Met concrete suggesties, een ‘boodschappenlijst’ en visualisaties.

Kies een plaats, wijk of buurt waarvoor jullie als groep aan de slag gaan. Want hoe de buurt eruit ziet, wie er wonen en hoe de onderlinge relaties zijn verschilt per buurt, wijk of woonplaats. Dus er is niet zoiets als één blauwdruk die overal werkt.

 • DoverheidENK BREED. DENK NIET DAT IETS NIET KAN, DENK NIET IN MOEILIJKHEDEN EN GA OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN.

Laat anderen hun hersenen er daarna nog eens over kraken. De ambtenaren van de gemeente of bijvoorbeeld studenten van vervolgopleidingen.De benadering is …

 • POSITIEF OMDENKEN! = Ja, want! [ en niet] Nee, want!
 • DURF TE KIEZEN. Iemands culturele achtergrond, levensfase of leeftijd kan er voor zorgen dat de ene ontmoetingsplek prettig aanvoelt en de andere niet.

Stelling:

 1. Alles voor iedereen leidt vaak tot niets.
 2. Er is géén ontmoetingsplek is die alle doelgroepen dient.
 3. De gedachte van één grote verbroedering is een utopie en frustreert het conceptontwerp van  publiek domein.

2379

Mensen willen misschien best wel actief zijn voor hun wijk en medebewoners.2365

 • Waaraan denk je bij het idee van een Buurtperron?
 • Welke dingen vinden mensen het belangrijkste om te realiseren of bij te helpen?
 • Welke diensten en activiteiten stimuleren dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en voor zichzelf en elkaar zorgen?
 • Aan welke (groepen) kwetsbare mensen denken jullie vooral?
 • Hoe kunnen voorgaande dingen een plek krijgen in ’t Buurtperron?
 • Met welke zaken is het goed om rekening te houden als het gaat om de fysieke omgeving?
 • Waar komen mensen al bij elkaar, wat zijn de knooppunten?
 • Wat is een goede plek voor het buurtperron?

2487

Gegevens verzamelen, onderzoek doen:  hoe kun je meer gegevens boven tafel krijgen?  Internet raadplegen, interview houden, ecogram maken ( sociaal netwerk van personen uit de doelgroep in kaart brengen) beeldopnamen maken, plattegronden uitpluizen, media bekijken, voorbeelden elders opzoeken … Bespreek met elkaar wat je tegenkomt en verzamelt. Wat gebeurt er in straat x en y? Wat gebeurt er op dag x? Waarvoor kan ’t Perron toegevoegde waarde hebben, welke benoembare dingen vergroten het leefplezier? Onderzoek het.

Hieronder staan nog meer kennis-houding-gedrag-meningsvragen om jullie op gang te helpen. Welke andere vragen of antwoorden vinden jullie nog meer belangrijk?

 • Invalshoek maatschappelijke context:   hoe ziet het Paspoort van de buurt eruit? Wat valt op waarmee je rekening kunt houden?  Welke veranderingen brengt de wet mee voor de samenleving? Voor wie en wat verandert er dan? Wat heeft naar jullie idee allemaal te maken met participatie? Welke woorden kun je aan die kapstok ophangen? Wat betekent welbevinden eigenlijk in de ogen van buurtgenoten? Wat levert het onderzoek op aan feitjes en indrukken?

3090Welke suggesties geef je de commissie maatschappelijke ondersteuning  mee?

 • Invalshoek ruimtelijke context: hoe ziet de Atlas van de buurt eruit? Welke voorzieningen zijn er in de buurt?  Wat kun je zeggen over de inrichting van de omgeving? In hoeverre is die bijvoorbeeld ouderenproof of vriendelijk voor mensen met een beperking?  Of overzichtelijk en uitnodigend voor kinderen en jeugd? Welke fysiek aanwezige voorzieningen zijn er of kunnen worden aangebracht die contact aanknopen makkelijker maken? Welke condities maken dat het prettig en uitnodigend is om contact te onderhouden? Hoe kan de omgeving bijdragen aan informele ontmoetingen of trefkansen, ook al is dat niet de hoofdreden voor contact?  Wat bevordert small talk? Aan wat voor soort dingen denken jullie dan allemaal? Hoe zit het met de bereikbaarheid van zaken? Met het gevoel van veiligheid of bescherming van invloeden? Wat vinden jullie geschikte locaties voor zo’n Buurtperron? Hoe ziet het Buurtperron eruit of hoe willen jullie dat het eruit gaat zien?

8508Welke suggesties geef je de commissie  interieur- en omgevingsarchitectuur mee?

 • Invalshoek betrokkenheid: publieke familiariteitwelke gevoelens en opvattingen leven er rondom de komst van een Buurtperron? Welke aannames, overtuigingen, twijfels komen zoal naar voren? Wat voor beelden leven erover? Hoe kun je hierachter komen? Wat zijn argumenten voor en wat zijn argumenten tegen?  Wat kan helpen om zaken meer op een lijn te krijgen met elkaar? En wat kan helpen dat verschillende groepen mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van het Buurtperron en zaken mee oppakken? Wat zijn overlappende kenmerken in een groep en tussen groepen? Wat bevordert ‘publieke familiariteit’?

5454Welke suggesties geef je de commissie marketing- en pr  mee?

 • Invalshoek financieel: hoe kun je diensten en activiteiten betaalbaar maken en houden? Waaraan kun je denken om zaken, diensten en activiteiten efficiënt aan te pakken? Op welke manier kun je zorgen dat de boel gaat draaien en blijft draaien?

26254Welke suggesties geef je de commissie bedrijfsbeheer mee?

 STAALKAART  

Activiteitenkaart

Argumentenkaart.

Associatiekaart.

Beeldkaart.

Beheerkaart.

Themakaart.

Verblijfskwaliteitskaart.

Voorzieningeninventarisatiekaart.

Verdeel (eventueel) de staalkaart.

CONCLUSIE ZOOW-formulenow, wow, how

Verdiepen

Leg de verschillende concepten en kaarten naast elkaar.

 •  Waarin komen deze overeen en waarin zitten verschillen?
 • Tot welke inzichten komen jullie op basis van de input uit de verschillende voorstellen?

Picto_Overlay_Good_ThumbsUpVERBEELDEN / ONTWERPEN /  MAKEN: hoe ziet dat eruit in beeldtaal?

Ook tijdens je onderzoek kun je zaken visualiseren en helder krijgen met foto’s, tekeningen, krabbels, pictogrammen, tijdlijn,  schetsjes, hardop denken, quotes, …!

 • Infographic: alle feitjes en indrukken in één oogopslag.
 • Buurtperron-campagne: breng ’t Buurtperron onder de aandacht met oude en / of nieuwe media: poster, animatie, ….

Door meteen een vorm te kiezen, beperk je je wellicht in je denken. Ga vanuit de matrix aan het werk. Je mag daarbinnen ook onderdelen vervangen. Zo ontstaan op zijn minst 6 x 6 x 6 = 216 mogelijkheden! Bijvoorbeeld een opiniërende strip die je als verpakkingsmateriaal gaat verspreiden; niet het meest voor de hand liggende. Dat is waar, maar onzin? …

 
INHOUD MEDIUM DISTRIBUTIE
Diepgravend Reportage (Foto / Film) Bijlage
Informatief Krant Thuisbezorgd (Post/E-mail)
Korte verhalen DVD Verpakkingsmateriaal
Onderhoudend Boekje Persoonlijk bezichtigen
Opinierend Strip Uitstrooien
Vluchtig Scheurkalender Stapel (Afhaallocatie)
 • BuurtAtlas: een poëtische, moderne, subjectieve vorm van ‘antropologie’. Verwerk je bevindingen op een aansprekende manier. Breng met elkaar -zowel kritisch als intuïtief, analytisch als persoonlijk, met hart en ziel – jullie gebied in kaart. Met verhalen, beelden, tekeningen, schetsen, gedichtjes, knipsels, …. Maak er een ongekende atlas van!
 • Maquette bouwen: een artist impression.
 • Foto- reportage: misschien dat je samen met ouderen de buurt in kunt trekken om samen het thuisgevoel  vast te leggen. Vaak zit het in kleine dingen!
 • Tekeningen: geef uitspraken en gesprekken weer in een tekening.
 • Workshops: presentatie – bijvoorbeeld in de vorm van een korte animatie of stopmotionfilmje – van kortdurende kunstzinnige activiteiten, die leuk zijn om met elkaar te doen in en vanuit ’t Buurtperron.

Alle visualisaties geven een gevarieerd beeld van het Buurtperron.Een indrukwekkende uitwerking van jullie gezamenlijke ZOOW-formule.

Reflectie
Heb je door dit onderzoek meer aanknopingspunten over hoe je invloed kunt uitoefenen op het saamhorigheidsgevoel in je omgeving? En hoe je complexe begrippen zoals participatie kunt onderzoeken en visualiseren?

@Kunstschakel.nl