Nederlands / Dichter en kunstenaar, w & b

fonds21  poezie-poster-rekenen-op-rijmplint dumas

Daar zit een gedicht in!

Het wordt een waar collector’s item deze gedichtenbundel. Mooi in te passen in de (Kinder)Boekenweek. Dus aan iedereen de uitnodiging een mooi gedicht te schrijven. Een taaloefening die goed is te combineren met beeldend werk.

Ik heb je lief

Ook Plint koppelt gedichten aan kunstwerken en maakt daarvan posters. (Ook via abonnement op digibord).

Introduceer verschillende kunstenaars. Bekende en minder bekende. Bijvoorbeeld  Magritte, Dali, Giacometti,  Tim Krabbé, …. Of verken beelden in de openbare ruimte van het eigen dorp.  Of….

2986DOE-DENK

Hoe dan ook geïnspireerd: maak een eigen reeks (3) van kunstwerken. Door te associëren op de kunstwerken en / of op het oeuvre van de gekozen kunstenaars.  Binnen de reeks wordt gewerkt met verschillende materialen. Er wordt geschilderd, getekend, met klei gewerkt enzovoort.

Ook voormalig Dichter des Vaderlands Tjead Bruinja werkt wel eens samen met kunstenaars.

3246

Tijdens de (Kinder)Boekenweek schrijft iedereen bij ieder werkstuk een gedicht voor de  dichtbundel. Plak het gedicht op het kunstwerk of fotografeer het in een opstelling als een geheel. Kies eventueel van iedereen één werk uit om er een groepsbundel van te maken. Bijvoorbeeld via ISSUU of met een andere online tool.

Internationaal: eventueel kan met diverse scholen op andere continenten worden samengewerkt. Iedere school levert daartoe dan één pagina via dropbox, wetransfer of e-mail aan voor een cosmopolitische dichtbundel.

 

Variant:

Ga aan de slag!

@Kunstschakel