Rijmpjes

Robbert Jan Henkes maakte een selectie van Engelse versjes uit het boek van de Opies en zocht er een Nederlands rijmpje bij en/of vertaalde de rijmpjes naar een Nederlandse variant. Tegenover een Engels versje plaatst hij een Nederlandse vertaling. Een-op-een vertalen is niet altijd mogelijk Kijk eens hoe Henkes dat aanpakt. In het tiende deel zijn 25 versjes extra toegevoegd, die niet in het standaardwerk van de Opies ( Iona en Peter Opie) staan. De opbouw in tien delen volgt de ontwikkelingslijn van een kind.

Veel popbands nemen zinnen op in hun songs: The Beatles bijvoorbeeld, maar ook Run DMC, Kanye West en Eminem.

Lukt het jou een eigen versie te bedenken met behoud van cadans, de melodie en de boodschap of clou?

De illustraties in het boek zijn overgenomen uit het Oxford Rhyme Book. Wanneer je bij jouw versie een tekening maakt, hoe ziet die er dan uit?