Nederlands / Medelander DOE-DENK 1

 Rare jongens die Nederlanders

  • Als een buitenstaander naar binnen kijken. Teken verschillende stoplichtjes: bedenk in een groepje in vijf minuten tijd wat je leuk (groen), grappig, gek (oranje) vindt aan Nederland en wat je minder leuk (rood), verwarrend, confronterend (oranje) vindt aan Nederland of Nederlanders. Teken het in in je stoplichtjes. Het kan om grotere of kleinere dingen gaan. Bijvoorbeeld : veel Nederlanders houden hun gordijnen ’s avonds vaak open, maar vinden het niet leuk als jij daar dan naar binnen kijkt.

    Bij een aantal antwoorden staan we in de gehele groep langer stil. Met wat naar voren komt, laat je ook iets van jezelf zien. Hoe je over zaken denkt en welke ervaringen eraan ten grondslag liggen.

Another brick in the wall

2317

Wat ‘mag of moet’ in Nederland dat elders misschien anders is? Wat is hier ‘normaal’? (Een norm zegt iets over hoe we vinden dat je met iets of iemand omgaat). Denk aan allerlei zaken die voor jou heel gewoon zijn? Het weer, het eten, het openbaar vervoer, overal fietsen et cetera. En denkbeelden over waarden als: Andere culturen leren kennen; Anderen helpen; Eer; Familie; ; Geloof; Iedereen is gelijkwaardig; Met elkaar praten; Privacy; Rechtvaardigheid; Samen delen; Tradities; Vrijheid; Respect (voor jezelf en anderen); Eigen verantwoordelijkheid; …. (Waarden zijn  ideeen over wat ertoe doet in het leven).

Bedenk hierbij situaties en voorbeelden om het concreter te maken.  Dikke kans dat de een onder vrijheid wat anders verstaat dan de ander.

Welke set van gedeelde Nederlandse normen en waarden kunnen jullie daaruit samenstellen?

  • Wat vinden Nederlanders daarin de belangrijkste dingen? Je zult merken dat daarover verschillend wordt gedacht. En misschien heb je wel dezelfde dingen, normen en waarden als je buurman of buurvrouw, maar denk je verschillend over het belang ervan.

imagesvoorbeeldmuurtje

Om het visueel te maken. Schrijf op blokjes of teken op bakstenen de dingen en waarden en bouw of teken je eigen huisje. Wat het zwaarst weegt, neem je op in het fundament.  Je bepaalt zelf hoeveel waarden en welke waarden je fundament vormen. Hoe ziet jouw huis eruit en welke samenstelling hebben de bakstenen van je buurman of buurvrouw? Waarin zitten de verschillen en overeenkomsten? Wat vind je van elkaars huisjes?

Snelcursus: hoe reilt en zeilt het in Nederland

Wat helpt om je weg te vinden en te wennen aan de gebruiken en mensen in een (ander) land?

  • Je krijgt een klasgenoot uit een ander land. Wat zijn misschien lastige situaties waar hij of zij mee te maken krijgt? Bedenk er met elkaar een aantal en schrijf ze kort op een A4.  Als je de nieuwe klasgenoot helpt in het eigen maken van manieren van oplossen en reageren, passend  in jouw omgeving, wat vertel je de ander dan? Wat doe je dan als inwoner, burger, jongere, scholier hier in Nederland in die bepaalde situatie? Hoe pak je iets aan? [ zie voorbeelden Posters Hoe pak ik dit aan en werk ze verder uit of bedenk zelf andere oplossingen en invullingen] Welke keuzes worden zoal gemaakt en welke oplossingen bedacht? Is er een oplossing die het beste lijkt? En waarom? Brengt het je op een idee om het zelf ook eens anders te doen? Zit er een verrassende benadering tussen?

Nieuwe grondwet

Op 29 maart 2014  ‘vierde’ Nederland het 200-jarig bestaan van haar Grondwet.  In de Grondwet staan de basisregels waar iedereen zich aan heeft te houden, ook de wetgever. Zeg maar de spelregels van de Staat. De Rechtstaat. Die spelregels moeten klip en klaar zijn en een hele tijd mee kunnen. want anders wordt het geheel wel heel onoverzichtelijk en regeert de waan van de dag. Zijn er over langere tijd verschuivingen in het maatschappelijke debat en denken? Dan kan dat reden zijn om de grondwet aan te passen. Zoals dat ook in 1983 gebeurde. Een grondwet bestaat uit een heleboel artikelen.

GrW_medGrondwet maken

Jullie krijgen nu de mogelijkheid een Grondwet te maken van maximaal 10 artikelen. Je mag putten uit artikelen die echt in de Grondwet staan of er zelf nieuwe voor bedenken. Lees de Grondwet in hoofdlijnen dus even door om een idee te hebben van wat er zoal in ligt vastgelegd. Neem de dingen die hiervoor aan de orde zijn geweest (waarden, normen, manier van met situaties omgaan) erin mee.

Als je zelf iets mag verzinnen is er niet zoiets als goed of fout. Het belangrijkste is dat je keuzes maakt en dingen verzint op basis van goede, inhoudelijke argumenten.

Bedenk een grondwet voor de Provincie Brabant, je woonplaats of school. Je woonplaats of school als mini-maatschappij functioneert alleen goed als er duidelijke, realistische regels zijn waaraan mensen zich willen houden. In de Grondwet zijn er twee soorten rechten geregeld. A) Klassieke grondrechten: vrijheden die jou beschermen tegen de overheid. B) Sociale grondrechten: rechten waarvoor de overheid voor jou moet zorgen. Terug naar de Grondwet die jullie zelf in groepjes ontwerpen.  Wat vind je écht nodig om te beschermen in jullie grondwet en wat willen jullie eenduidig regelen als recht voor iedereen? Wat of hoe ga je het regelen om te zorgen dat mensen zich aan jullie Grondwet houden. Waar kan iemand terecht wanneer iemand zich niet aan jullie Grondwet houdt?  Voila: de contouren van JULLIE NIEUWE GRONDWET! / SCHOOLWET.

Berlijnse Muur juni 1989

Berlijnse Muur juni 1989

Grondwet-Muur / Schoolwet-Muur

Maak deze Nieuwe Grondwet / Schoolwet visueel. Met tekeningen, cartoons, scheursels en knipsels, tekstballonnen, situatieschetjes, …..  Maak jullie eigen Grondwet-Muur.

Waarin komt jullie Grondwet overeen met de ‘echte’ Grondwet? Waarin zitten hem de verschillen? Tja, toch even jezelf verdiepen in de hoofdlijnen van de Nederlandse Grondwet….

@Kunstschakel