Nederlands / Medelander DOE – DENK 5

De Gids bij de verschijning van het themanummer over natie en identiteit: ‘We hebben een verhaal nodig’  een aantal auteurs gevraagd te reflecteren op de huidige samenleving en identiteit door middel van essays, verhalen en poëzie.  Wat wordt verwoord wanneer je met een literaire blik kijkt naar begrippen als volk, natie en vaderland?

 

 

Stel dat je een uitnodiging krijgt om mee te doen, hoe luidt dan jouw bijdrage? Maak er ook een gevoelsbord bij.

Oef, geen DWDD-presentatie…