Kunstquotes

@Kunstschakel

Deel je quotes, hier mijn verzameling:..

Veel gedoe voor een klein poëtisch gebaar, dat is eigenlijk wat kunst vaak is. (Rinus van de Velde)

Niet alles van waarde is meetbaar. (Paul Rutten, Monitor Creatieve Industrie)

Als een politicus zegt dat kunst moeilijk is of elitair, kun je dat pareren met de opmerking: inderdaad, en wiskunde ook. Het is belachelijk te denken dat je kunst meteen snapt, terwijl je andere vakken moet leren. (Louwrens Langevoort intendant Kölner Philharmonie)

De natuur is een erectie. (David Hockney)

Voor mij betekent schilderen het doorgaan met dromen, maar dan op een andere manier. (Neo Rauch)

Kunst is pas af als het publiek zijn eigen interpretatie eraan toevoegt. (Dimitri Nieuwenhuizen)

There is the artwork that you physically make, but there’s also the journey that happens on the inside. (Leonardo Drew)

Artists who seek perfection in everything are those who cannot attain it in anything. (Gustave Flaubert)

The most exciting thing about 3D printing is that it provides us with a new way of thinking about form, matter and construction. The fact that as designers, we can now program our own materials and their behavior is simply amazing. (Pauline van Dongen)

De geest houdt van het onbekende (René Magritte)

Ik kan me niet onttrekken aan wat er in de lucht hangt. Mijn penseel is mijn seismograaf. (Neo Rauch)

Beoordeel een kunstwerk nooit naar zijn gebreken. (Washington Allston)

Het leven is geen nabootsing van de kunst, het is een nabootsing van slechte televisie. (Woody Allen)

Geef me een museum en ik vul het. (Pablo Picasso)

Schilderen is het patroon van iemands zenuwstelsel dat op een doek geprojecteerd wordt.  (Francis Bacon)

Het duurde 25 jaar voordat ik de moed, de concentratie en de kennis had om dit te doen. Het idee dat er kunst zou kunnen bestaan zonder objecten, alleen een uitwisseling tussen de kunstenaar en het publiek. (Abramovic)

Wat strikes me is the fact that in our society art has become something which is only related to objects and not to individuals, or to life. (Faucault)

Een kunstwerk wordt onbegrijpelijk genoemd als het nieuw is en onzedelijk als het waar is. (Oscar Wilde)

Beoordeel een kunstwerk nooit naar zijn gebreken.(Washington Allston)

What is possible in art becomes thinkable in life. (Brian Eno)

Painting is another form of thinking. (Gerhard Richter)

Revolutie begint zelden bij de arbeiders, maar vaak vanuit de culturele elite. (Lucas de Man)

Het beeld van een schilderij moet iets onontkoombaars hebben. (Jan Beutener)

Ik geloof niet zo in dat steeds maar weer vernieuwen. (Hermanus Berserik)

Een geschilderd of getekend portret moet meer lijken dan een foto. Een foto geeft niet meer dan een moment, maar in een goed geschilderd portret herken je iemand in al zijn uitdrukkingen. (Charley Toorop)

Het is waar dat de werkelijkheid zoals die is mij niet interesseert. De enige werkelijkheid is die van de schilder: een appel die niet op een Cézanne lijkt, een Seine die niet op een Marquet lijkt , of een graanveld dat niet op een Van Gogh lijkt, zijn niet interessant. Zeggen we niet van een danseres: het is een echte ‘Degas’? Datgene wat waar is, is de blik van de schilder en het schilderij wordt de objectieve verwijzing, het criterium van de werkelijkheid. (Jean-Pierre Cassigneul)

We kunnen kunst niet los zien van de maatschappij; Kunst kan ons anders naar de wereld laten kijken, dat wat we denken te kennen een onverwachte twist geven, oplossingen voor onoplosbare problemen bieden en verbindingen leggen voor het leven. (The Art of Impact)

Je moet nooit vergeten dat kunst tot iedereen kan spreken, ook als je uit de vreselijkste cultuur komt. (Thomas Houseago)

It’s not only important what art is, but what art does. (Krzysztof Wodiczko)

[…] dat ik het fijn vind om bij andere mensen, die niet per se met kunst in aanraking komen, de verbeelding aan te wakkeren – omdat het een belangrijk element is van je mens-zijn, omdat het je kan troosten en helpen dit bizarre leven te dragen, Het werd een van mijn drijfveren om kunst te maken. (David Bade)

Kunstenaars zijn zwanen, geen ezels die pakjes dragen. (Gerrit Komrij)

Sommige kunstenaars hebben een heel vakmatige relatie tot hun werk. Dat heb ik nooit goed begrepen. Voor mij is kunst ook een communicatiemiddel. Een manier om gevoelens te delen.(Gijs Assmann)

Als ik zwaarmoedig ben, voelt het goed naar een schilderij van Piet Dieleman te kijken, ook al begrijp ik er niets van. Fantasie werkt relativerend. Het brengt lucht in je hoofd. (Gijs Assmann)

De echte adrenalinestoot komt wanneer een vondst zich aandient. Dat je zit te schuiven en opeens voelt: klik, dit is het.(Gijs Assmann)

Als ik schrijf ben ik een kunstenaar. Als ik kunst maak ben ik filosoof. (Serge Heederik)

Ik denk dat je als kunstenaar in een soort van priesterschap leeft met dat verschil dat een priester zijn waarheid heeft, terwijl een kunstenaar die nog moet zoeken, steeds opnieuw. (Serge Heederik)

Alles wat belangrijk is in de kunst, ligt voorbij de woorden. (Braque)

Van Gogh zorgt ervoor dat je de wereld om je heen intenser ziet. (David Hockney)

Plots ontstaat er verwondering. (Bram De Jonghe)

Een foto toont een momentopname, een beeldhouwwerk of schilderij  omvat een serie gemoedstoestanden. Uiteindelijk lijkt het beeld veel meer op het model dan het model op zichzelf. Dat is juist het interessante aan een beeldhouwwerk. (Lotta Blokker)

Kunstenaars hebben de mazzel dat ze nooit naar een psycholoog hoeven, omdat ze hun angsten en frustraties kwijt kunnen in hun werk. (Michael Haneke)

Niet voor niets maak ik mensen in brons. Zo maak ik hen onvergankelijk. Omdat ik niet accepteer dat mensen doodgaan, blijven ze bestaan. (Lotta Blokker)

De wereld is blauw. (Yves Klein)

Een bepaald blauw voel je in je ziel. Van een bepaald rood gaat je hart sneller kloppen (Henri Matisse)

Weliswaar realiseer ik me terdege dat de wer4eld vol ellende en strijd is, maar ik ben niet bereid om daarvan de verslaggever te zijn. Mijn wereld is een andere die ook mogelijk is… (Heinz Mak)

De enige kleuren die ik bij rood wilde schilderen waren geel en blauw. (Barnett Newman)

Ik wilde rood, geel, blaiw weer expressief maken. (Barnett Newman)

Ik kan mijn knappe jonge collega’s niets beter zeggen dan: doe gewoon! (Gerrit Rietveld)

Ieder van ons was een einzelgänger, want dat is een kunstenaar nu eenmaal van nature. Al is het slechts bij de gratie van de samenleving, alleen dankzij anderen kun je individualiteit ervaren. (Heinz Mak)

Voor mij is grafiek een taal zonder woorden, een perfecte poëtische taal met een eigen syntax, metrum, melodie en ritme. Pure visuele poëzie, want het bevat geen rationele betekenis. (Heinz Mak)

Het is aan ons niet te worden beïnvloed door vooroordelen tegen minderheden of nationalistische propaganda, maar om het te verwerpen. Het is belangrijker dan ooit om ons werk met moed en overtuiging te blijven voortzetten… De ervaring leert me om rustig te blijven en verder te werken aan de complexiteit en tegenstrijdigheid die de kunst te bieden heeft en hoe het kan engageren en zich tegen de vereenvoudiging van onze tijd kan verzetten. (Marlene Dumas)

In de kunstwereld is absoluut alles mogelijk. Het enige dat de kunstwereld nodig heeft, zijn mensen die het mogelijk maken dat kunst buiten de parameters kan reiken. (Jef Koons)

They always say time changes things, but you can actually have to change them yourself. (Andy Warhol)

Ik geloof dat kunstenaars de plicht hebben hun publiek te exploiteren. (Jef Koons)

Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juist.(Vincent van Gogh)

Ik zoek naar het verborgen geluid in de stilte, naar beweging in het roerloze, leven in het levenloze…. en naar vormen in de leegte. (Joan Miro)

De beeldhouwkunst is het beste commentaar dat een schilder kan geven op de schilderkunst, om een beeld te maken hoeft hij alleen maar zijn schilderij uit te knippen. (Picasso)

Als alles kunst heet vervaagt de waarde van kunst voor de samenleving. (Hans van Maanen)

For make no mistake about it, work for an artist is a highly conscious, rational process at the end of which the work of art emerges as mastered reality — not at all a state of intoxicated inspiration. (Ernst Fischer)

Kunst is niet een kwestie van een onschuldige smaak. Er bestaat geen ‘neutrale’ kijk op. Kunst is er, om ons te bevrijden van de dictatorschap van onze cultuur.Onze eigen niet van buiten maar van binnen. Kunst is er, om ons te herinneren dat alle wetten van wat mooi is en waardevol, door mensen gemaakt worden en dus altijd voor verandering vatbaar zijn. (Marlene Dumas)

In my day artists wanted to be outcasts, pariahs. Now they are all integrated into society. (Marcel Duchamp)

Een kunstenaar is iemand die dingen maakt die mensen niet nodig hebben, omdat hij, om de een of andere
reden, gelooft dat het een goed idee is om ze hen te geven. (Andy Warhol)

Kunst is niet in de eerste plaats om naar te kijken: kunst kijkt ons aan.( Josef Albers)

The crucial variable in the process of turning knowledge into value is creativity. (John Kao)

Alleen met het hart kun je goed zien; het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. (Antoine de Saint-Exupéry)

Niemand ziet kunst hetzelfde, want wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Kijken is tegelijkertijd reflectie. Kijken heeft te maken met de spiegel en de echo. Wie kijkt wordt bekeken.(Gerrit Komrij)

De kunstenaar heeft niet tot taak de een of andere algemeen aanvaarde levensbeschouwing tot uitdrukking te brengen, maar om zijn eigen, unieke manier van leven en ervaren zo krachtig en stellig mogelijk te maken. (Herman Hesse)

Alle kunstenaars leveren een bijdrage aan de grootste kunst van alle: levenskunst – de kunst het leven te leven. (Bertolt Brecht)

Het weten van het niet weten is de wortel van alle religie. Ook van kunst. Dus kunst is ook religie. (Nic Jonk)

Een kleur gebruik je omdat je hem zoekt, anders kijk je er overheen. Je moet eerst weten wat je wilt en pas dan kun je het proberen te realiseren. (Piet Dirkx)

Wanneer iemand zegt dat zijn werk kunst is, is het kunst. (Donald Jutt)

De idee wordt als een machine die de kunst maakt. (Sol Lewitt)

Je moet nooit vergeten dat kunst tot iedereen kan spreken, ook als je uit de vreselijkste cultuur komt, zoals ik. (Thomas Houseago)

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift.(Albert Einstein)

Niet kennis, niet technologie, maar menselijke creativiteit is dé motor van de economie in de eenentwintigste eeuw. […] Een stad of regio die creatief talent koestert en aantrekt, heeft daarom een beslissend concurrentievoordeel. ( R. Florida)

Kunst is een van de weinige dingen die meerwaarde kan geven aan materie. De kijker raakt verwonderd door de transformatie. De shock met de virtuositeit, dan klapt het open. (Folkert de Jong)

Ikzelf beschouw kunst en cultuur niet als iets wat op de tweede plaats komt. Ik zie het als een basisbehoefte. Het verleent mensen waardigheid en identiteit. (Els van der Plas)

Si le monde était clair, l ‘art ne serais pas. (Albert Camus)

All art is quite useless. (Oscar Wilde)

Art is the most intense mode of invidualism that the world has known. (Oscar Wilde)

Arts is what the people call art. (Hans Abbing)

Een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles tezamen. (Constant Nieuwenhuijs)

Why does the eye see a thing more clearly in dreams than the imagination when awake? (Leonardo Da Vinci)

Alles is content geworden, alles is een verhaal. (Kevin Spacey)

Its the creatives, stupid. (Kevin Spacey)

De openbare ruimte is altijd toebedeeld aan de harde bouwers, aan de techneuten. Die ruimte wil ik terugpakken, die ruimte is van ons allemaal. (Daan Roosegaarde).

Elk beeld is een beweging die geen gezelschap duldt. (Gerhard Richter)

Kunst en cultuur worden gerekend tot de zachte kwaliteiten van een samenleving. Echter, zonder deze kwaliteiten kan geen land een menswaardig bestaan bieden. (Wim Pijbes)

Alle kunst is onstabiel. Er is geen gezaghebbende stem, er zijn alleen meervoudige interpretaties. (David Bowie)

‘T is een mooi vak, maar de eerste zestig jaar moeilijk. (Cesar Domela)

Het is de waarheid van onze geest die wij beeldhouwen. Daarom heeft een beeld andere vormen dan die van de natuur; het beeld is een abstractie. (Oscar Jespers)

Bij ontwerpen moet je teruggaan naar de essentie van informatie in tekst en beeld (Max Kisman)

Geschiedenis zonder beeld is blind. En beeld zonder geschiedenis is doof. (Simon Schama)

Art is the pictorial form created by the human nerves – the heart – the brain – the eye. (Edvard Munch)

Tekenen blijft de basis voor het denken. (Max Kisman)

The whole beauty and grandeur of art consists… in being able to get above all singular forms, local customs, particularities of every kind … [the painter] makes out an abstract idea of their forms more perfect than the original. (John Constable)

Art is an adventure into an unknown world, which can only be explored by those willing to take the risks. (
Mark Rothko)

Shall I tell you what I think are the two qualities of a work of art? First, it must be the indescribable, and second, it must be inimitable. (Pierre Auguste Renoir)

Art is the imposing of a pattern on experience, and our aesthetic enjoyment is recognition of the pattern. (
Alfred North Whitehead)

Art is making something out of nothing and selling it. (Frank Zappa)

Art establishes the basic human truths which must serve as the touchstone of our judgment. (John F. Kennedy)

Art requires philosophy, just as philosophy requires art. Otherwise, what would become of beauty? (
Paul Gauguin)

Surely all art is the result of one’s having been in danger, of having gone through an experience all the way to the end, where no one can go any further. (Rainer Maria Rilke)

The form is not in the [stone]; it is in the designer before it ever enters the stone. (Plotinus)

Life is short, art endures. (Vita brevis, ars longa. (Hippocrates)

Art completes what nature cannot bring to finish. (Aristoteles)

Zien op zich is al een creatieve prestatie die inspanning vraagt. (Matisse)

The artist expresses only what he has within himself, not what he sees with his eyes. (Alexej von Jawlensky)

Art is exalted above religion and race. Not a single solitary soul these days believes in the religions of the Assyrians, the Egyptians and the Greeks… Only their art, whenever it was beautiful, stands proud and exalted, rising above all time. (Emil Nolde)

Someone who is willing to bare their soul for the whole world,that is what art is

Wie bang is om alles te verpesten, zal nooit de diepte bereiken van een echt goed werk.

inspirerende-quotes-van-beroemde-personen door ben fearnley

Abstractie zit in de verschijningsvorm van gewone dingen. Sterker nog: in de logische constructie van de dingen schuilt hun kracht en expressiviteit.(Jan Wolkers)

De mooiste metafoor van het kunstenaarschap: je stapt op een ploeg en woelt het land om. Met wat geluk en talent vind je af en toe een goudstuk, vind je er geen, dan stop je. Ik stap elke dag op die ploeg.  (Job Koelewijn)

Schilderen is als een vorm van inhaleren, kleur over kleur (Harm Brink)

Wat is kunst, ligt voorbij de horizon (Antony Gormley)

Verbeelding is onbetaalbaar (Jan Marijnissen)

Kunst en architectuur, als je maar genoeg kijkt, krijg je er vanzelf oog voor (Jan Marijnissen)

Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst (Piet Mondriaan)

Het idee wordt een machine die kunst maakt (Sol LeWitt)

Every man is an artist (Joseph Beuys)

I am not going to do this, you can do this. (El Lissitzky)

Kunst is een heel mooi gecamoufleerde leugen; het is nooit waar, je suggereert altijd iets – net waarheden weliswaar. De fysieke waarheden die je ziet, dat is waar, maar de som van die fysieke waarheden kunnen prachtige leugens suggereren, dat is ook een soort waarheid, toch. (Piet Dieleman)

I feel at home here in this chaos, because chaos suggests images to me (Francis Bacon)

Die Kunst steckt in die Natur, wer sie hinausholt, der hat sie. (Albrecht Durer))

Geen enkele uitvinding hoe briljant ook, kan het wezenlijke element van verbeelding vervangen. (Edward Hopper)

Het genie moet zich niet storen aan voorbeelden of regels, niet de vleugels van anderen gebruiken, maar zelf vliegen (Goethe)

Het is goed om een eindpunt te hebben om naar toe te werken. Maar aan het einde is het de reis die het meeste telt. (Ursula le Guin)

Ieder kind is een kunstenaar. De “kunst” is, hoe het – eenmaal volwassen – een kunstenaar kan blijven. (Pablo Picasso)

Kunst activeert een helende kracht. Zowel voor de kunstenaar als voor degene die het kunstwerk ondergaat. (Richard Neuman)

Schaamte is een vijand van creativiteit. Wees daarom nooit te beroerd om voor gek te staan. (George Parker)

Simplicity is the ultimate sophistication  (Leonardo Da Vinci)

Tekenen is niet wat men zelf ziet, maar wat anderen moeten zien, tekenen is geen vorm, het is de manier waarop de vorm wordt gezien. (Edgar Degas (1834-1917))

Verbeeldingskracht heb je nodig om de werkelijkheid aan te kunnen. (Guus Rekers)

Volgens mij betekent het zoeken in de schilderkunst niets. Vinden dat is waarom het gaat. (Pablo Picasso)

Kunst is schoonheid en waarheid. De waarheid is niet altijd schoon. (George van Acker)

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk… dat is de echte werkelijkheid. (Aristoteles)

Kunst kan geen kwaad. (Maarten Biesheuvel)

Al wat in de kunst belangrijk is, ligt voorbij de woorden.(Georges Braque)

Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.(Albert Camus)

Kunst is geen papje, geen snoepje waarvoor je alleen je bek hoeft open te doen. Het is vooral een kwestie van aandacht en geconcentreerde energie.(Hugo Claus)

De kunst produceert lelijke dingen, die meestal mettertijd mooi worden, de mode produceert mooie dingen, die later altijd lelijk worden.(Jean Cocteau)

In het leven en in de kunst moet men elke dag opnieuw beginnen. (Louis Couperus)

Ik schilder niet volgens een idee, want ideeën zijn waardeloos. Ik wil alleen maar lekker verven; ik ben toch immers een gewone jongen en al die flauwekul van kunst en hogere ideeën kan me gestolen worden. (Jan Cremer)

Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst. Als bijen, moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven. (Ralph Walde Emerson)

Kunst is of namaak of revolutionair. (Paul Gauguin)

Ik geloof dat iemand die niet van kunst houdt, niet goed opgevoed is.(Paul Getty)

Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid, het is de werkelijkheid van die weerspiegeling.(Jean Luc Godard)

Ach God! De kunst is lang, En kort is ons leven.(Goethe)

Zonder mest geen bloem en kunst is een bloem. (Jan Greshoff)

Kunst is een impressie van een expressie.(Laurens Harbens)

Kunst als uitdagend of grensverleggend te beschouwen is een cirkel rond noemen.(F. Hellers)

Een groot deel van de moderne kunst ontstaat uit een gewilde verwildering. Zij is dus óf leugenachtig, óf mallotig.(Adriaan Ronald Holst)

Vooruitgang en achteruitgang worden steeds meer synoniem, zoals kunst en puin het overal haast al zijn. (Adriaan Ronald Holst)

Abstracte kunst is de moeilijkste kunst die er is. Je moet er goed voor kunnen tekenen, een fijn gevoel hebben voor kleur en voor compositie en, dit is het belangrijkste, ook een echte dichter zijn. (Wassily Kandinsky)

Het contact van ziel en kunst is een beïnvloeden en vervolmaken van elkaar. (Wassily Kandinsky)

Wie met de kunst trouwt, krijgt de kritiek als schoonmoeder. (Hildegard Knef)

Waarom moet iedereen zo nodig creatief zijn. Wat een intense verachting voor kunst stralen de mensen uit die menen dat jan en alleman haar tot stand kunnen brengen! (Gerrit Komrij)

Ik heb genoeg van musea, die kerkhoven der kunst. (Alphonse de Lamartine)

Alleen de kunst biedt ons de mogelijkheid iets te zeggen dat wij niet weten. (Gabriel Laub)

De kunst eist van de kunstenaar geen talent, maar werken. (Stanislaw Jerzy Lec)

Religie en kunst ontspringen beide aan de diepten des levens. (G. van der Leeuw)

Het doel van de wetenschap is waarheid; het doel van de kunst daarentegen is plezier. (Gotthold Ephrain Lessing)

Misschien is dat wat wij van kunst verlangen: dat die vormgeeft aan het kwaad, het kwade een gezicht geeft. Zo worden we in staat gesteld naar onszelf te kijken. (Karel Glastra van Loon)

Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven. (Sir John Lubbock)

Kunst is een uitdrukking van liefde. (Maharishi)

Alle kunst is opstandigheid tegen het lot van de mens. (Andre Malteaux)

Beeldhouwkunst: de kunst om het overbodige materiaal te verwijderen. (Michelangelo)

Kunst leert ons niets, behalve de betekenis van het leven. (Henry Miller)

De kunst is nooit een kopie geweest van de natuur, want zulk een kopie zou niet sterk genoeg geweest zijn om menselijke emotie op te wekken. De levende schoonheid der natuur kan niet afgebeeld worden, zij kan alleen worden uitgebeeld. (Piet Mondriaan)

Ik denk dat het destructieve element te veel wordt verwaarloosd in de kunst. (Piet Mondriaan)

In wezen echter, hoewel uit de materie geboren, bestrijdt de kunst de materie. Deze vijandigheid groeit naarmate de materie zich naar buiten in de verschijning dringt. (Piet Mondriaan)

Zo zien wij dat het voornaamste probleem in de beeldende kunst niet is om de afbeelding van objecten te vermijden, maar om zo objectief mogelijk te zijn. (Piet Mondriaan)

Kunst is een verdraaiing terwille van de waarheid. (William Moore)

Alle kunst van klasse ging altijd net iets te ver. (Harry Mulisch)

De toppen van de kunst staan met hun wortels in de dood. (Harry Mulisch)

Kunst onderscheidt zich van de natuur door haar begrenzing. Betekenis is uitsluitend mogelijk binnen grenzen. Kunst begint bij de lijst. (Harry Mulisch)

Originaliteit wordt verheven als een ware kunst; echter de onderschatte ware kunst is die van de imitatie. (Harry Mulisch)

We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven. (Friedrich Nietzsche)

De kunst is de uitdrukking van de tijd. Zij mag de tijd niet ontvluchten. Onze tijd is dynamisch. Zo ook de kunst. (Paul van Ostaijen)

De kunst brengt ons nader tot de mens, maar zij verwijdert ons van de mensen.(Exeira de Pascoaes)

Abstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid wissen. (Pablo Picasso)

Als ik wist wat kunst was, zou ik het voor mij houden. . (Pablo Picasso)

Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, maar er zijn anderen die, dankzij hun kunst en intelligentie, een gele vlek in de zon veranderen. (Pablo Picasso)

Het geheim van de kunst is daarin gelegen, dat men niet zoekt, maar vindt. (Pablo Picasso)

Een kunstwerk is nooit immoreel. De perversheid begint waar de kunst ophoudt. (Raymond Poincare)

Kunst is de vorm van de fles zoeken waarin de geest moet gestopt worden. (Ethel Portnov)

In de kunst is een moeilijke bevalling geen waarborg voor een mooi kind. (Siegfried E. van Praag)

Wie beweert dat je een gedachte niet kunt zien, weet niets van kunst. (A.W.Reynolds)

In de kunst is schoonheid vaak niets anders dan schaakmat gezette lelijkheid. (Jean Rostand)

Alle grote kunst is aanbidding. (John Ruskin)

Kunst is wat de werkelijkheid moet verrassen. (Francoise Sagan)

De kunst is geen studie van de positieve werkelijkheid, doch een zoeken naar de ideale waarheid. (George Sand)

De goede wil is in de moraal alles, maar in de kunst niets. Daar geldt, zoals het woord reeds aanduidt, alleen het kunnen.  (A. Schoppenhauer)

De ware kunstenaar zal eerder zijn vrouw laten verhongeren, zijn kinderen barrevoets laten rondlopen, zijn oude moeder voor hem laten sloven om de kost te verdienen, dan aan iets anders te werken dan aan zijn kunst. (George Bernard Shaw)

De levenskrachtigheid van een nieuwe beweging in de kunst moet worden afgemeten naar de woede die zij opwekt. (Logan Pearsall Smith)

Kunstenaars die niet van hun kunst houden zijn talrijker, en ongelukkiger, dan wij denken. (Logan Pearsall Smith)

Laat ons de kunst in het leven weten te brengen, en het leven in de kunst. (Daniel Stern)

Ik zal niet zeggen dat ik geen belang stel in kunst, maar het is geen zaak van Regering; de Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst. (Thorbecke)

Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst. (Felix Timmermans)

Kunst is inspiratie goed uitgedrukt. (Felix Timmermans)

De kunst is niet de meest waardevolle manifestatie van het leven. Het leven zelf is veel interessanter.(Tristian Tzara)

De onvolmaaktheid van de natuur is de oorsprong der kunst.(Vanvenarques)

De kunstenaar ondergaat niet de droom, maar schept hem. In plaats van stroomafwaarts met de droom te leven zoals de dromende doorsneemens doet, zoekt hij het brongebied op, waaruit droom en kunst beide gespijzigd worden. (Simon Vestdijk)

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst. (Leonardo da Vinci)

Kunst leeft van beperkingen en gaat dood aan vrijheid. (Leonardo da Vinci)

Kunst is schoonheid en schoonheid is het licht wat het voorwerp van binnen uit verlicht.(Emile Snellen van Vollenhoven)

Tijd laat zich niet vastleggen, behalve in beeldende kunst. (Emile Snellen van Vollenhoven)

Het geheim van de kunst is de natuur te verbeteren. (Voltaire)

De kunst, de kunst, je hebt er de mond van vol, spuw het eens en voorgoed uit en je zult zien wat het is, niet veel bijzonders, een manier om de tijd te verdrijven, beter te leven, niet te sterven, het tijdsverloop van een minuut. (Roger Vrigny)

Kunst is iets wat daar begint, waar het kunnen van de meesten ophoudt. (A.O. Weber)

Eenvoudig te zijn in de kunst, is helemaal niet zo eenvoudig.  (Otto Weis)

Alle kunst is volkomen nutteloos. (Oscar Wilde)

De kunst begint eerst daar, waar de nabootsing eindigt. (Oscar Wilde)

Er zijn twee manieren om niet van kunst te houden. De ene is er niet van te houden. De andere is er op een verstandelijke manier van te houden. (Oscar Wilde)

Kunst te openbaren, en de kunstenaar te verbergen, is de taak der kunst. (Oscar Wilde)

Pas als het kunst is, is het echt. (Jan Wolkers)

De voorkeur voor bepaalde onderwerpen is in welke kunst ook een duidelijk teken dat kunstenaar en maatschappij elkaar verstaan. (William B. Yeats)

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk.(Aristoteles)

De taak van de kunstenaar is om het geheim te verdiepen. (Francis Bacon)

Wie een kunstwerk volledig begrijpt, heeft het opnieuw geschapen.(Gaby van den Berghe)

Het is met kunstwerken als met mensen: ze kunnen de grootste gebreken hebben en toch beminnelijk zijn.(Ludwig Börne)

Kunst is de leugen die de werkelijkheid openbaart. (Jeroen Brouwers.)

Alles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk. (Samuel Butler)

We kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid, maar we moeten haar in ons dragen om haar te kunnen vinden.(Ralph Waldo Emerson)

De kunstenaar is het medium tussen zijn fantasieën en de rest van de wereld.(Federico Fellini)

De kunstenaar moet in zijn werk zijn als God in de schepping: onzichtbaar en almachtig; men moet hem overal voelen en nergens zien. (Gustav Flaubert)

Waar zul je de schoonheid zoeken en hoe zul je haar vinden, tenzij zij zelf je weg en gids is? (Kahlil Gibran )

Schoonheid is niet het beeld dat je zou willen zien, noch het lied dat je zou willen horen, maar veeleer een beeld dat je al ziet, al sluit je je ogen, en een lied dat je hoort, ook al sluit je je oren.(Khalil Gibran)

Kunst ontstaat door samenwerking van God en de kunstenaar, en hoe minder de kunstenaar erbij doet, hoe beter. (André Gide)

Bouwkunst is gestolde muziek.(Johann Wolfgang von Goethe)

Kunst kan ons doen beseffen wat onuitsprekelijk is.(Johann Wolfgang von Goethe)

Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.(Dag Hammerskjöld)

Benijdenswaardig is de kunstenaar die het geluk heeft talent te hebben, en daarbij het talent, geluk te hebben. (Heinrich Heine)

Kunst is de wereld bekijken in een toestand van genade.(Herman Hesse)

Door het contact tussen ziel en kunst beïnvloeden en vervolmaken zij elkaar.(Wassaly Kandisnky)

Eenvoud is levende schoonheid. (Inayat Khan)

De kunst eist van de kunstenaar geen talent, maar werken.(Stanislaw Jerzy Lec)

Kunst. Fluiten naar subsidie en het toch mooi laten klinken.(Loesje)

Schoonheid treft de mens met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het Universum.(Lucebert)

De waarachtige kunstenaar ontdekt, ook in het uiterlijk zeer alledaagse, het onalledaagse, het bijzondere.(H. Marsman)

De betekenis van de beeldende kunst ligt in het bijzonder in haar vermogen
de ziel te herinneren aan haar oorsprong. Zij is in staat als het ware een beeld van die oorsprong te scheppen.(Michelangelo Buonarroti)

Schoonheid ontstaat door de zuivering van overtolligheden.(Michelangelo Buonarroti)

De kunstenaar die volkomen bewust wordt, houdt op kunstenaar te zijn.(Henry Miller)

Kunst moet in dienst staan van schoonheid. Zodra kunst genoegen begint te scheppen in schoonheid die reeds gevonden is, in plaats van naar schoonheid te zoeken, treedt stilstand op en vervalt kunst tot oppervlakkige esthetica. (P.D. Ouspensky)

Door de kunst wordt het stof van ons dagelijks leven van onze ziel gewist.(Pablo Picasso)

Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt.(Plato)

Schoonheid is zichtbaar geworden liefde. (Plato)

Kunst bestaat nooit op zichzelf. Wij zien de kunst als schakel in een keten van drie.
Godsdienst, wetenschap en kunst zijn één.(Jan van Rijckenborgh)

De roeping van een kunstenaar is licht te brengen in de diepten van het menselijke hart.(Robert Schumann)

Kunstenaar: hij die uit een oplossing een raadsel kan maken. (Karl Kraus)

Om abstracte schilderijen volledig te kunnen begrijpen, moet je schudden vooraleer te kijken. (Picabia)

Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid. Het is de werkelijkheid van de weerspiegeling. (J.L. Godard)

Kunst is geconcentreerde natuur. (Balzac)

Als kunst volmaakt is, dan is de wereld overbodig. (J.L. Borges)

Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn, op het moment dat een enkele man er naar kijkt met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal. (de St-Exupéry)

Met al die zogenaamde kunst, moesten ze prikkeldraad rond de parken zetten om te beletten dat de mensen daar standbeelden achterlaten.

De meeste kunstwerken en de beste uitvindingen zijn bedacht door mensen die heel eigenwijs anders durfden zijn.

Kunst: er met de pet naar gooien en raak gooien. (Schippers)

Kinderen en kunstenaars roepen het heimwee in ons wakker tot we zelf het antwoord weten. (Haesaert)

Kunstenaars hebben het recht om bescheiden en de plicht om ijdel te zijn. (K.Kraus)

Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht. (Nietzsche)

Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld, doordat hij niet tijdig dood wist te gaan. (Buddingh)

Competitie is iets voor paarden, niet voor kunstenaars. (Bartok)

Wie de kunstenaar is en waar hij woont, interesseert de mensen meer dan wat hij gemaakt heeft. (Goethe)

Omdat één man met ijzerdraad een kunstwerk creëerde, daarom is nog lang niet elke prikkeldraadversperring een kunstwerk. (Bern)

Creativiteit is de kunst naar dingen te kijken alsof je ze voor de eerste keer ziet. (George Kweller)

Een kunstwerk is een stukje schepping gezien door een gemoedsgesteldheid. (Emile Zola)

Het besef van de dood ligt aan de basis van elke grote kunst, van elke filosofie, van elke godsdienst. (De Laeneder)

Het museum was zo modern dat ik veiligheidshalve ook maar met belangstelling bij de vochtigheidsmeter ben blijven stilstaan. (Wiel Gehlen)

Interpretatie is de wraak van het intellect op de kunst. (Susan Sontaq)

Kunst is de enige manier om te vluchten zonder de deur uit te gaan. (Jenkins)

Kunstenaars hebben gewoonlijk die mening over ons, die wij over hun werken hebben. (Marie von Ebner Eschenbach)

Modellen zouden hun best moeten doen op het portret te lijken. (Salvador Dali)

Om je gezicht te zien, gebruik je een spiegel, om je ziel te zien een kunstwerk. (George Bernard Shaw)

Originaliteit is de kunst van het verbergen van je bron. (Jones)

Vroeger leden de kunstenaars. Nu lijdt het publiek. (Sviatoslav  Richter)

Het is kunst om kunst te verbergen. (Ovidius)

Ik ben voor kunst die politiek erotisch mystiek is en iets anders doet dan op zijn kont in een museum zitten Claes Oldenburg)

Ik ben voor kunst die uit een schoorsteen komt als zwart haar en zich dan in de lucht verspreidt (Claes Oldenburg)

I dream of painting and then I paint my dream (Vincent van Gogh)

The object of art is to give life a shape (Shakespeare)

http://leermiddel.digischool.nl/vo/leermiddel/ac3336dae576ec79d720e71794e4c81e?s=1.150