Tools DOE-DENK

Tools met gratis aan te maken account

co-creatie creatieve technieken

Werkgroep Opdracht: medialandschap verkennen

Jullie achterhalen informatie over hoe media worden gemaakt, over het werk achter de schermen van de organisatie van nepnieuws, de journalistieke principes waaraan de beroepsgroep zich moet houden, de afweging van belange en de verschillende functies van nieuws in relatie tot democratie. Welke items zouden er heel anders uitzien in een dictatuur of er waarschijnlijk geheel niet te zien zijn? Kent Nederland beperkingen van meningsuiting?  Welke vragen kunnen jullie nog meer bedenken in dit verband?

Jullie maken hiervan een overzicht. Dit kan bijvoorbeeld met een mindmap, powerpoint, slideshare….

Vervolgens gaan jullie de informatie bewerken zodat de anderen in de klas straks een goed beeld hebben van hoe het zit. In het filmpje presenteren jullie wat jullie onderzoek heeft opgeleverd.

Opdracht: jullie maken daarvan een kennisclip

Ook in de medialessen kun je hieraan werken, dat is afgesproken met […naam]. Jullie schrijven een script (uitschrijven tekst) en maken een storyboard (hoe het eruit gaat zien, de opbouw, wanneer wat).  Afbeeldingen kun je ook vinden op Shutterstock. Dat betekent dat jullie goed nadenken in het vooruit over vragen waarop jullie in de video een antwoord geven. Je maakt een taakverdeling: wie doet wat: opnemen, inrichten achtergrond, eventueel editen en wie presenteert namens jullie de screencast  via Screen-o-matic.

Werkgroep Opdracht glossary maken

Noteer allerlei begrippen die je tegen komt bij de door jullie verzamelde berichten poer nepnieuws en maak daarvan een alfabetische begrippenlijst ofwel glossary. Omschrijf in ieder geval vijftien begrippen en  definities in eigen woorden.

  • Opdracht: woordwolk maken van de trefwoorden.
  • Opdracht: Pictochard (infographic) maken.

Jullie verwerken hierin belangrijke begrippen en wat iemand zélf kan doen om nepnieuws te bestrijden.

Opdracht: opbouw nepnieuws in kaart brengen.

Jullie ontleden de berichten. Houd daarbij de veelgebruikte technieken in gedachten. Welke tactieken kwamen naar voren? [invloed, trollen, verdedigen, vermommen, polariseren, manipuleren] [overdrijving, generalisering, onjuiste vergelijkingen, impliciete aannames]. Hanteer daarbij het werkblad ‘Verder kijken dan nepnieuws. 10 soorten misleidend nieuws en Fake News’ [zie onder tabblad materialen]. Kies een item dat tegenpolen kent in het maatschappelijke debat. Dat zijn vaak items die het Wij-Zij denken kleuren. Bijvoorbeeld: Nederland moet de grenzen sluiten voor immigranten. Al dan niet hoofddoekjes bij de politie? Wel of niet vaccineren? Ga op zoek naar nieuwsitems die over betreffend gekozen onderwerp worden gepubliceerd. Jullie gebruiken verschillende media om informatie te ontsluiten en te delen.  Je kunt ook denken aan verschillende nieuwsitems over juist eenzelfde onderwerp en kijken hoe de media ermee omgaan. Waarin komen ze over, hoe zijn de reacties erop, hoe en door wie worden ze gedeeld, … .

  • Kies ieder een ander artikel en loop jouw artikel door aan de hand van de punten. Vergelijk jullie scores. Speel het spel ‘Beyond the headlines The online verification game’. [zie onder tabblad materialen]. Welke keuze heeft de ene redactie gemaakt? En de andere? Kijk ook naar beeldmanipulatie.
  • Opdracht: Google image reverse. Controleer of en hoe de foto’s eerder zijn gebruikt.
  • Opdracht: rode vlag zetten. Melding maken bij Facebook van berichten of beelden waarvan je denkt dat die vallen onder de noemer nepnieuws. Leg een en ander in een fotoverslag vast.
  • Opdracht: formuleer een kritische kijkwijzer voor de anderen om misleidende informatie te tackelen. Gebruik daarbij jullie informatie uit het spel en de analyse. Voorzie jullie kijkwijzer ook van visueel materiaal.
Werkgroep Opdracht: bericht bewerken

jullie kiezen een onderwerp en gaan op zoek naar een bericht hierover op het internet.  Ga het artikel bewerken met de tools en maak er jullie eigen bericht van.  Kijk of je zo mogelijk met dezelfde technieken  het bericht kunt ‘bestrijden’ met een boeiend en krachtig counter-bericht.

Het beeld is erg belangrijk zoals jullie zullen merken. Kijk ook of een onderwerp in meerdere nieuwstitels voorkomt en wat voor beeld daarbij wordt gekozen. Zijn er verschillen en overeenkomsten te vinden? Functies van beeld zijn: bewijs dat iets echt is gebeurd;  aandacht trekken; de inhoud verduidelijken’; emotie laten zien;  afwisseling en / of een deel van de gebeurtenis extra benadrukken. Bedenk dus wat het doel is van het beeldmateriaal dat jullie gebruiken. Bedenk welk onderschrift daarbij past. Waarom en op welke woorden zou de lezer ‘klikken’ als jullie bericht online zou staan?

Advertenties