4D We The Explorers DOE-DENK 3

Wetenschappers en kunstenaars: een connectie

Er zitten zeker overeenkomsten in de wijze van werken van kunstenaars en wetenschappers. Nogal eens zijn personen ook beide. Voorbeelden te over in de (kunst)geschiedenis. Uitkomsten en resultaten zijn onvergelijkbaar. Het werkproces van beiden start echter vaak vanuit een vraag – met onderzoek. Ook het doen van experimenten maakt vaak onderdeel uit van de weg. Dus is het zo gek nog niet om aan de slag te gaan met een opdracht op het grensvlak van kunst en wetenschap.

Laten we starten met de vraag: waarom is Mars rood?

Ruimtevaarders hebben de wetenschap vaker op weg geholpen met het vinden van antwoorden. Ken je voorbeelden hiervan? Wat heeft de rode kleur van Mars te doen met chemische reacties?  Een beetje onderzoek leidt naar ROEST.

Je hebt zuurstof en ijzer nodig om tot roest te komen. Twee stoffen leiden tot een nieuwe stof, een nieuw product, waarbij een chemische reactie heeft plaatsgevonden en een kleurverandering. De nieuwe stof zelf leidt ook weer chemische processen in.   Er ligt een directe link tussen de rode kleur van Mars en het erg zoute watergehalte. Toevoeging van zout versnelt het proces van oxidatie.

Je kunt ook kunstwerken maken van roest.https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s7/leonardo-drew-in-investigation-segment/

Veel kun je leren van het analyseren van wat er gebeurt tijdens dat proces.

Leonardo Drew en Esther Solondz: roestige kunstenaars

Kunstenaars die werk maken van het proces van verval, oxidatie en blootstelling aan de elementen is Leonardo Drew; zijn voornaam heeft hij al mee, refererend aan de beroemde kunstenaar wetenschapper Leonardo Da Vinci. En ook Esther Solondz.

Een aantal vragen om te stellen aan jouw kunst:

  • Wat vind je van de sculpturen van Leonardo Drew en de schilderingen van Esther Solonz?
  • Wat kun je zeggen over de wijze waarop ze te werk gaan en hun werken tot stand komen?
  • Hoe bevragen zij de eigen manier van werken en het materiaal?
  • Hoe experimenteren zij tijdens het maken van kunst?
  • Op welke manier kun je zeggen dat zij / hij als kunstenaars werkt als een wetenschapper?
  • Als zij op werkbezoek komen, welke vragen wil je dan stellen?
  • Ze stellen zich bij het maken van kunst regelmatig de vraag “Wat als …”.
  • Als je kijkt naar je eigen kunstwerk of manier van werken, welke  “Wat als-vraag’ past er dan bij en wat kun je doen om een draai aan je eigen proces te geven? Wat ga je een volgende keer (daarom) anders doen?

2Fe + O2 → 2FeO

https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s7/investigation/

@Kunstschakel