Dagelijkse objecten DOE-DENK

zoeken 2 t Stel jezelf vragen als:

  •  Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het proces?
  •  Waarom zien objecten met eenzelfde functie er zo verschillend uit en heb je er vaak zoveel soorten van? (denk aan de honderden balpennen, keuken, stoelen, ….)
  • Hoe ziet het object eruit, kun je het beschrijven, hoe werkt het?
  • Hoe speelt de kunstenaar in op de verwachtingen van de gebruiker of toeschouwer en hoe is de samenleving veranderd mettertijd, waardoor objecten als het ware in een andere context komen of anders worden beleefd?activiteit-gesprek
  • Het urinoir van Duchamp werd destijds als shocking ervaren, nu halen we er onze schouders niet meer voor op. Volgens Duchamp is smaak de vijand van kunst… wat bedoelt hij hiermee?
  • Waarom doet de kunstenaar dat? Wat zijn de omstandigheden dat ze komen tot dit werk? Hoe geven ze hun idee vorm en wat is eigenlijk het idee erachter? Wat willen ze ermee zeggen? Hoe geven ze hiermee antwoord op de gevestigde denkbeelden over kunst?
  • Is het kunst of is het een object? Door het object in de context te veranderen, wordt het een nieuw object. Wanneer wordt een gebruiksvoorwerp kunst? Is het kunst of design? Wat zijn verschillen tussen kunst en design, wat zijn overeenkomsten? Wie bepaalt wat kunst is?
  • Wie mag zichzelf kunstenaar noemen en waarom? Kan iedereen kunstenaar worden?

24683

Opdracht: Object trouvé

Bedenk een concept voor jouw eigen werk. Objecten uit de wereld om je heen kun je verwerken in je werkstuk, in het te vervaardigen object.

Je kunt een object transformeren door enkele dingen te veranderen of attributen te combineren. Aanknopingspunten zijn te vinden in het aanbrengen van wijzigingen in de vorm, de functie, het uiterlijk of de context.  Verander één van de genoemde elementen van een object en het perspectief op het onderwerp verandert. Geef jouw objecten een tweede leven. Je kunt werken in 2D, 3D, 4D of in een mix daarvan.

Actief kijken

‘Ik zoek niet, ik vind’ is zeker niet passief. Het is juist een actieve houding: je gaat eropuit, je staat open voor je omgeving, je kijkt om je heen en je laat je innerlijke stem spreken. Dromen, verlangens, angsten in je leven, vind je terug in de vormen om je heen. Picasso wist die dromen ook tot uitdrukking te brengen door bestaande objecten opnieuw vorm te geven. Laat je inspireren. Kijk als een Picasso of Duchamp; zoek niet, vind!

@Kunstschakel