Nederlands / Rembrandt DOE – DENK

Spel – Serious Game “De Grote Rembrandt”.

Vakinhoud Nederlands, zo mogelijk in samenwerking met zaakvakken CKV, Kunst en Geschiedenis voor havo 3, Referentieniveau 2F

In dergelijke vakken wordt vaak een groot beroep gedaan op de taalvaardigheid. Samenwerken in de opbouw van het leesdossier en zo mogelijk ook van het kunstdossier. Het kan profijtelijk zijn om met de vakdocenten overleg te hebben over de vorm van feedback en de opbouw van het lees- en kunstdossier. Taal gaat altijd over iets. Zoals schering en inslag samen een hemd maken, zo kun je ook taal en een zaakvak als een samenhangend geheel benaderen in plaats van als losse componenten.  Spelen met cultuur en taal: een mooie uitdaging!

Visie: over de achterliggende visie: Visie spel De Grote Rembrandt

 

Voorbeelden andere spellen rondom literatuur (of in ontwikkeling bij uitgever)

========================================kompas
Voor docent zie : Project De Grote Rembrandt programmaontwikkeling en lesuitwerking schematisch [PDF]

Menublad:  lesopzet in schema met aandachtspunten voor begeleiding les 1 (uitleg boekbespreking à la Chambers: “Democratische discussie” rondom gezamenlijke boekbespreking ‘Een meesterlijke streek’) én uitleg en begeleiding lessen 2 t/m 4: spelvoorbereiding spelkaarten in leeskringen (accenten per leeskring) voorafgaand aan het spelen van het spel in les 5.

De serie lessen is door de docent twee weken voor de start van het project bij de leerlingen geïntroduceerd (30′).  De leerlingen hebben uitleg gekregen over het project. Een boekbeschrijving van ieder projectboek is voorgelezen. De leerlingen weten dat zij naast een klassikaal boek ‘Een Meesterlijke Streek’ ook nog één ander boek ernaast lezen voor de leeskring. Dus in totaal twee boeken per leerling. De indeling voor de leeskringen is gemaakt en de boeken zijn uitgedeeld. De opdracht voor het leesdossier bij het boek dat ze allemaal lezen – Een Meesterlijke Streek – is doorgenomen en ook hebben de leerlingen het boek en de materialen voor hun leeskring ontvangen:  de bijhorende opdracht voor het leesdossier en de spelopdracht .

Bij de  start van les 1 hebben alle leerlingen het gezamenlijke boek ‘Een meesterlijke streek” gelezen en thuis gewerkt aan de leesdossier opdracht bij dít boek. In les 1 bespreekt de docent klassikaal dit gezamenlijke boek Een Meesterlijke Streek volgens de methodiek van Chambers. De docent geeft aan dat in les 2 de leeskringen van start gaan. Per leeskring lezen de leerlingen allemaal hetzelfde boek en dat hebben ze gedaan vóór les 2 begint.

Ook les 2 start klassikaal. De docent geeft uitleg over de leeskringen en geeft aan dat de opdracht voor het leesdossier die bij de leeskring hoort door de leerlingen individueel thuis wordt gemaakt.  In de lessen 2 t/m  4 kunnen de leerlingen werken aan de spelopdracht die bij hun leeskring hoort. Het boek dat bij hun leeskring hoort, heeft iedereen gelezen voor de start van deze tweede les. De leerlingen gaan in de leeskring zitten om te werken aan het maken van de spelkaarten. De docent loopt rond, gaat in op vragen en helpt hen in het systematisch vergaren van de gegevens. In les 5 brengen de leerlingen tijdens het spelen van het spel (een variant op het  bordspel Ganzenbord)  hun bevindingen in; komen de leerlingen na een worp met de dobbelsteen op een Pointer dan krijgen ze een vraagstelling bedoeld voor een specifieke leerskring. Die leeskring presenteert dan aan de andere leerlingen de door hen gevonden informatie. Zo verwerken de leerlingen in een spelsetting met elkaar de gevonden informatie en passeren alle boeken de revue.

=========================================

boek in boekenkastLeskist projectboeken

 • HOOFDBOEK, Een meesterlijke streek, leerling bij de grote schilder Rembrandt, Arne Zuidhoek 12+ = allemaal lezen vóór les 1.
 • LEESKRINGEN binnen de klas

Verschillende andere boeken over Rembrandt zijn voor de vervolglessen 2 t/m 5 toebedeeld aan leeskringen; naast een individuele opdracht voor het leesdossier werken de leerlingen binnen een leeskring aan een spelopdracht door allerlei informatie gericht te halen uit het boek en op te zoeken in andere bronnen al dan niet online. Per boek zijn hiervoor opdrachtbladen gemaakt. Boeken voor de leeskring:

 • Rembrandt, van Typex, Graphic novel, Nick Cave 15+
 • Het geheime schilderij van Rembrandt, Strip, Bert van de Mey, 11+
 • Het mysterie van De Nachtwacht, avonturenroman, Dick Walda,, 12+
 • De schilder en het meisje, roman young adult, Margriet de Moor, 15+
 • Het meisje van De Nachtwacht – makkelijk lezen boek, Claire Felicie 12+
 • Gedicht uit: Lyrisch van Rembrandt  gedichtenbundel, Dick Walda,  12+
Boektitels Programma-opzet De Grote Rembrandt

 

Een indruk in het kort van de leeskringboeken:  beschrijvingen boeken.

=========

abstractieladder

Leesdossier: samenhang – lezen – schrijven – presenteren – selecteren – vergelijken – verklaren – argumenteren.

Doelen boekenproject De Grote Rembrandt

 • Kennismaken met fictieliteratuur waarvan de werkelijkheid dichtbij de fictie ligt;
 • Kennismaken met het lezen van verschillende genres literatuur / jeugdboeken (verkennen leessmaak en kennismaken met kenmerken van een divers genre).
 • Verkennen hoe schrijvers personages en situaties neerzetten. Kenmerken van personen, tijd, plaats, ruimte, objecten.
 • Stilstaan bij hoe lezers zich een eigen beeld vormen en de relatie schrijver- lezer.
 • Verkennen van kenmerken van taal: toepassing aspecten van tekst (stijl, woordgebruik, overgangen en verbindingen, context, genre, doel tekst).

De doelen zijn verwerkt in specifieke vraagstellingen per boek. Middels opdrachten scherpen ze :

 • informatievaardigheden en brononderzoek.
 • begrijpend lezen en een verhaal analyseren.
 • creatief schrijven en tekstproductie.
 • spreekvaardigheid en voordracht (ritme, intonatie, volume, houding).

Bij het voorbereiden en uitwerken van de opdrachten in subgroepen geven leerlingen uitleg aan elkaar, stellen ze elkaar vragen, corrigeren ze elkaar, beoordelen en ordenen ze de informatie, maken vergelijkingen en komen ze met elkaar tot overeenstemming. De docent helpt tijdens dit groepsproces.

Ga ermee aan de slag!

 

PS. Een bezoek aan een museum waar stukken van Rembrandt zijn te zien, past natuurlijk helemaal binnen dit project. Wie weet kan het met school met gebruik van de CJP-pas!

De Grote Rembrandt spelbord