Nederlands / Rembrandt DOE – DENK

Spel – Serious Game “De Grote Rembrandt”.

Combinatie Nederlands en zaakvakken CKV, Kunst en Geschiedenis, havo 3 , Referentieniveau 2F

In dergelijke vakken wordt vaak een groot beroep gedaan op de taalvaardigheid. Het kan profijtelijk zijn om met de vakdocenten overleg te hebben over de vorm van feedback en de opbouw van het lees- en kunstdossier. Taal gaat altijd over iets. Zoals schering en inslag samen een hemd maken, zo kun je ook taal en een zaakvak als een samenhangend geheel benaderen in plaats van als losse componenten.  Spelen met cultuur en taal: een mooie uitdaging!

Visie: over de achterliggende visie: Visie spel De Grote Rembrandt

Voorbeelden spellen rondom literatuur (of in ontwikkeling bij uitgever)

Chambers literaire geletterdheid en de helpende volwassene  voorbereiding docent: uitleg werkvorm Aidan Chambers en linken naar youtube-filmpjes van de bijhorende lezing en workshop.

========================================

kompasProject De Grote Rembrandt programmaontwikkeling en lesuitwerking schematischEINDVERSIE1

=========================================

boek in boekenkastLeskist boeken

 • HOOFDBOEK, Een meesterlijke streek, leerling bij de grote schilder Rembrandt, Arne Zuidhoek 12+ = allemaal lezen vóór les 1.
 • LEESKRINGEN binnen de klas:
  • Rembrandt, van Typex, Graphic novel, Nick Cave 15+
  • Het geheime schilderij van Rembrandt, Strip, Bert van de Mey, 11+
  • Het mysterie van De Nachtwacht, avonturenroman, Dick Walda,, 12+
  • De schilder en het meisje, roman young adult, Margriet de Moor, 15+
  • Het meisje van De Nachtwacht – makkelijk lezen boek, Claire Felicie 12+
  • Gedicht uit: Lyrisch van Rembrandt  gedichtenbundel, Dick Walda,  12+
Boektitels Programma-opzet De Grote Rembrandt

Een indruk in het kort van de leeskringboeken:  beschrijvingen boeken.

TIP: Leeskring samenstellen met Groepjeskiezer: surf dan naar Groepjeskiezer van schoolbordportaal.nl,; – vul de namen van de leerlingen in, – selecteer het aantal groepjes dat je wilt maken, – klik op “Maak groepjes”, – en …….. Groepjeskiezer verdeelt uw klas in groepjes. PS. In plaats van iedere keer de namen van de leerlingen in te typen is het handig om de namen van de leerlingen éénmaal in bijvoorbeeld Word te zetten, op te slaan en steeds vanuit Word te kopiëren en te plakken in Groepjeskiezer.

========

abstractieladderLeeropbrengst

Samenwerken in de opbouw van het leesdossier en zo mogelijk ook van het kunstdossier. Leesdossier: samenhang lezen-schrijven-presenteren-selecteren-vergelijken-verklaren-argumenteren. Overall doelen van het spel zijn:

 • Kennismaken met fictieliteratuur waarvan de werkelijkheid dichtbij de fictie ligt;
 • Kennismaken met het lezen van verschillende genres literatuur / jeugdboeken (verkennen leessmaak en kennismaken met kenmerken divers genre).
 • Verkennen hoe schrijvers personages en situaties neerzetten. Kenmerken van personen, tijd, plaats, ruimte, objecten.
 • Stilstaan bij hoe lezers zich een eigen beeld vormen en de relatie schrijver- lezer.
 • Verkennen van kenmerken van taal: toepassing aspecten van tekst (stijl, woordgebruik, overgangen en verbindingen, context, genre, doel tekst).
 • Opdracht informatievaardigheden en brononderzoek.
 • Opdracht begrijpend lezen en verhaallijn.
 • Opdracht creatief schrijven en tekstproductie.
 • Opdracht spreekvaardigheid en voordracht (ritme, intonatie, volume, houding).

Bij het voorbereiden en uitwerken van de opdrachten in subgroepen geven leerlingen uitleg aan elkaar, stellen ze elkaar vragen, corrigeren ze elkaar en komen ze met elkaar tot overeenstemming.

Ga ermee aan de slag!

PS. Een bezoek aan een museum waar stukken van Rembrandt zijn te zien, past natuurlijk helemaal binnen dit project. Wie weet kan het met school met gebruik van jouw CJP-pas!

De Grote Rembrandt spelbord

 

Advertenties