Webquest Rembrandt

Webkwestie

 1. Wiki webquest
 2. Meester van het Licht
 3. Rembrandt van Rijn I
 4. Rembrandt van Rijn II

Nederlands

Domein mondelinge taalvaardigheid

Kerndoel 2 
 • vragen stellen om informatie te verzamelen over een door henzelf gekozen onderwerp-  verslag uitbrengen.
 • iets uitleggen.
 • hun ervaringen, mening, waardering of afkeuring op persoonlijke wijze weergeven.
Kerndoel 3  De leerlingen kunnen bij het realiseren van het voorgaande in voorkomende situaties gebruik maken van communicatiemiddelen


C   Domein schrijfvaardigheid

8  De leerlingen kunnen:
 • hun gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen uiten bij voorbeeld in een verhaal en/of een website
 • teksten schrijven, waarin zij hun eigen ervaringen, mening, waardering of afkeuring duidelijk weergeven.Oriëntatie op mens en wereld

Geschiedenis
D  Domein historisch besef

Kerndoel 11
 • perioden en gebeurtenissen uit hun eigen leven en uit de geschiedenis op een tijdbalk plaatsen en daarbij aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren als: dagen, weken, maanden, jaargetijden, jaren, eeuwen, jaartellingen, perioden.

Tekenen en handvaardigheid

A  Domein vormgeven

1  De leerlingen kunnen werkstukken maken:
 • op basis van gericht waarnemen
 • op basis van een innerlijke voorstelling van een onderwerp, vanuit hun geheugen, fantasie en/of beleving
 • met een communicatieve functie of een gebruiksfunctie