Little birdbaths high in the sky. A sky without limits.

As free as a bird, high and dry, enjoying the tranquility of nature and the blossems and falling dewdrops.

100 cm h x 70 cm b x 0,3 cm d, oilpainting, frame: walnut / black 104 cm h x 74 cm b x 4 cm d outside to outside. Watermixable oils, wax crayons, chalkpaint, on aluminium. #oilpaintingcontemporaryart #stilllifepainting #floweronpanel #paintingonaluminium #oneofakindart #peinturealhuile #pitturaadolio #contemporarypaintings #contemporaneo #flowerarrangements #miekevanos #dutchpainter #interest PM kunstschakel@gmail.com

Zo vrij als een vogel, hoog en droog, genietend van de rust van de natuur en de bloesems en vallende dauwdruppels.

Love and deception. What about Mina in Swan Lake?

The most beautiful ballet story: Swanlake. Siegfried, a young prince with the soul of a poet, meets a white swan, Odette, by a lake at night, and promises to remain faithful to her —and with it his ideals. Back in his palace, Siegfried lets himself be seduced by the wizard’s daughter Odile, who has disguised herself as a black swan. Too late, Siegfried realizes his mistake. After a moving reunion with Odette, he dies by drowning. Symbolized here by the remains of my beloved old floppy doll: Mina.

Het mooiste balletverhaal: Het Zwanenmeer.

60 cm h x 80 cm b x 0,3 cm d, watermixable oils. (Part of a diptygh)
#oilpaintings #zwanenmeer #swanlake #balletclassico #ballerinaartists #ballettart #pitturadiballetto #classicalballet #miekevanos #miekevanosheeze #tsjaikovski #storiadiballetto #ballettpainting

Siegfried, een jonge prins met de ziel van een dichter, ontmoet ’s nachts een witte zwaan, Odette, bij een meer en belooft haar trouw te blijven – en daarmee zijn idealen. Terug in zijn paleis laat Siegfried zich verleiden door de tovenaarsdochter Odile, die zich als zwarte zwaan heeft vermomd. Te laat beseft Siegfried dat hij er is ingeluisd. Na een ontroerend weerzien met Odette sterft hij door verdrinking. Hier gesymboliseerd door de overblijfselen van mijn geliefde oude slappe pop: Mina.

Swan Lake, betrayal, disillusionment and infinite true love

” De andere vrouwen interesseren me niet. Ik wil alleen jou! “

Prince Siegfried has to choose a bride from all the girls present at his birthday party, but all he wants is to marry for love. To clear his mind, he goes hunting in the forest, where he sees a group of swans. The moment he wants to shoot, the swan turns into a beautiful woman dressed in a white dress made of swan feathers. She tells him that her name is Princess Odette and, like the other swans, she has been enchanted by the wizard Von Rothbart. Siegfried falls in love with Odette and promises to marry her. That’s the only way to break von Rothbart’s spell. “Come to the ball in the palace tomorrow, and I will choose you as my bride. The other women don’t interest me. I only want you! When we get married, the spell is broken and we can be happy together.” Siegfried swears never to break this promise. What’s next? Spoiler: The spell was broken, but they didn’t live happily ever after….

80 h x 60 0b x 0,3 d, oilpainting on aluminium
#watermixable oils, #waxpaint, #wax #encaustic (Part of a diptygh.)
#zwanenmeer #swanlake #balletart #classicballet #balletclassico #balletto #balletdancers #fineart #classicalrealismpainting #degas #tsjaikovski #oilpaintings #miekevanosheeze #peinturealhuile #swanlake #swanlakeballet #balletmeisje #edgardegas #betrayal, #artandsoul

Prins Siegfried moet een bruid kiezen uit alle meisjes die aanwezig zijn op zijn verjaardagsfeestje, maar het enige wat hij wil is trouwen uit liefde. Om zijn hoofd leeg te maken gaat hij jagen in het bos, waar hij een groep zwanen ziet. Op het moment dat hij wil schieten, verandert de zwaan in een mooie vrouw gekleed in een witte jurk gemaakt van zwanenveren. Ze vertelt hem dat haar naam prinses Odette is en net als de andere zwanen is ze betoverd door de tovenaar Von Rothbart. Siegfried wordt verliefd op Odette en belooft met haar te trouwen. Dat is de enige manier om de betovering van Von Rothbart te verbreken. “Kom morgen naar het bal in het paleis, dan kies ik jou als mijn bruid. De andere vrouwen interesseren me niet. Ik wil alleen jou! Als we gaan trouwen, is de betovering verbroken en kunnen we samen gelukkig zijn.” Siegfried zweert deze belofte nooit te breken. Wat nu? Spoiler: De betovering was verbroken, maar ze leefden niet lang en gelukkig….

Have a happy day

Plants, animals and people live together in one (1!) ecosystem. That’s no coincidence. The beautiful coral reefs, the most fantastic fishes, the shady trees, the drifting clouds, the colorful tulips. They are always related and dependent on each other. Let’s be a good ancestor for the generations after us. Let’s take care of each other. Then we are and remain happy. Together.

100 h x 70 b x 0,4 cm d, oilpainting, on aluminium, to be framed.#watermixableoils #oilpaintingonaluminium #oilpaintingcontemporaryart #bouquetdefleurs #tulpenvaas #tulipbouquet #tulip #dutch #inneneinrichtung#emergingartists #schönerwohnenmitkunst #interieurstylist #peinturealhuile #pitturaadolio #bloemstilleven #orchidflower #orchidbouquet #PaolaParonetto #contemporaryflowers Interest > PM kunstschakel@gmail.com #miekevanos

Planten, dieren en mensen leven samen in één (1!) ecosysteem. Dat is geen toeval. De prachtige koraalriffen, de meest fantastische vissen, de schaduwrijke bomen, de drijvende wolken, de kleurrijke tulpen. Ze zijn altijd verwant en afhankelijk van elkaar. Laten we een goede voorouder zijn voor de generaties na ons. Laten we voor elkaar zorgen. Dan zijn en blijven we gelukkig. Samen.

Changes. Enjoy togetherness

Turned myself to face me, to get a glimpse of how others see me. Watch how the size changed of me as growing child, while I was trying to change the world. To grow up. But I still seem the same. However, changes are taking soon now I get older. The pace…time may change me, but I can’t change time. Make pace. Turn myself, to explore all those changes together. To embrace the strange, with you.

40 cm h x 30 cm b x 0,4 cm d, (framed whitewashed offwhite 43 x 33 x 4 cm), acrylic, pastel oils on aluminium.
#acrylic #contemporarypaintings #maternitylife #hagedis #lizardgreen #miekevanos #dutchbased #figurativedrawing #inneneinrichtung #interiorhome #transitions

Ik draaide me naar mezelf om, om een glimp op te vangen van hoe anderen me zien. Ik kijk hoe de grootte van mij veranderde als opgroeiend kind, terwijl ik probeerde de wereld te veranderen. Opgroeien. Maar ik lijk nog steeds dezelfde. Veranderingen vinden snel plaats nu ik ouder word. Het tempo… de tijd kan mij veranderen, maar ik kan de tijd niet veranderen. Maak tempo! Ik draai me om, om al die veranderingen samen te verkennen. Om het vreemde te omarmen, met jou.

The water lilies, les nymphéas. Enjoy the paradise colors of nature

Many ancient symbols have a deep and philosophical meaning, such a symbol is the lotus, replaced in Christianity by the water lily. The lotus is one of the primordial symbols and is the symbol of the generative powers of both spiritual and natural nature among all the nations of the earth. The delicate flower represents the purity of the heart. It tames the passion and beckoning of Venus.

40 cm h x 60 cm b x 0,4 cm d, acrylic on aluminium.
#waterlilies #lilies #botanicart #miekevanos #waterplant #waterlelies #lotus #inneneinrichtung #interieurstylist #dutchartist #dutchbased #claudemonet

Veel oude symbolen hebben een diepe en filosofische betekenis, zo’n symbool is de lotus, in het christendom vervangen door de waterlelie. De lotus is een van de oorspronkelijke symbolen en is het symbool van de voortbrengende krachten van zowel de spirituele als de natuurlijke natuur onder alle volkeren van de aarde. De delicate bloem staat voor de zuiverheid van het hart. Het temt de passie en het wenken van Venus

United. Come on, come on, let’s stick together.

Now it’s time that we stand together as one. With a love that fills our souls, to survive. Love is the answer, at least for most of the questions. It’s not always easy and sometimes life can be deceiving, but, I will tell you one thing: we’re better together. It’s always better when we’re together. Oh, yes.

41,8 cm h x 29,6 cm b x 0,1 cm, acrylic /medium on Hahnemuhle #linen 380g/m2.
#contemporarypaintings #peoplepainting #toghetherness #unitedpeople #acrylique #linenpainting #leiwand #inneneinrichtung #artandinteriordesign #interieurstylist #hahnemühle #miekevanos Interest? DM kunstschakel@gmail.com

Nu is het tijd dat we samen staan als één. Met een liefde die onze ziel vult, om te overleven. Liefde is het antwoord, althans voor de meeste vragen. Het is niet altijd gemakkelijk en soms kan het leven bedrieglijk zijn, maar ik zal je één ding zeggen: we zijn beter samen. Het is altijd beter als we samen zijn. Oh ja.