Hoe houd je je dorp prettig om in te leven

Het vak Burgerschap geeft aandacht aan hoe de democratie in Nederland werkt. Staat bijvoorbeeld stil bij de functie en samenstelling van de Eerste en Tweede Kamer, bij het kiesstelsel en de verkiezingen. De Rechten van de Mens en vraagstellingen rondom vluchtelingen. Maar ook dichter bij huis speelt er van alles waar inwoners – burgers- een hoofdrol in spelen. Wetten zijn niet in beton gegoten, die worden geïnterpreteerd. Handelen in de geest van heet dat en dit geeft ruimte aan een overheid en haar samenleving om accenten te leggen. Bovendien, een overheid kan niet alles voor haar inwoners regelen. Menskracht en / of middelen (lees tijd en geld) schieten tekort. Sterker nog, vaak hebben mensen bij problemen of mensen met problemen zelf ideeën over wat helpend is. Ze hebben daarbij misschien wel hulp nodig om zaken op een rij en voor elkaar te krijgen.

Het filmpje is gemaakt voor werkenden in de zorg en anderen die daar beroepsmatig een rol in spelen om te laten zien dat ‘zorgen voor’ ook op andere manieren vorm kan krijgen.  Aan jongeren, leerlingen de vraag er een eigen versie van te maken. Het motto ‘met samen bereiken we meer’ geldt voor iedereen, tenminste, meestal.

Zie ook elders op dit blog:

Burgerschap, taal en maatschappelijke thema’s

Gaat burgerschapsvorming ten koste van andere vakken of ..? Wat zijn jullie Burgerschapsdoelen? Hoe zie je de toekomst van Burgerschapsvorming?

Consensus en contested doelen

Eidhof onderscheidt consensus en ‘contested’ burgerschapsdoelen. Consensusdoelen zijn gedeeld en gebaseerd op onze Grondwet en algemene democratische waarden. Deze zijn meer generiek en kunnen onderdeel worden van nationale einddoelen. De ‘contested’ burgerschapsdoelen bieden juist ruimte voor een schoolspecifieke invulling van burgerschap. Door beide type doelen op te nemen in de schoolvisie op burgerschap, kunnen scholen leerlingen in meer algemene termen voorbereiden op het leven in de brede maatschappij.  Daarmee draagt burgerschapsvorming bij aan enculturatie en acculturatie en is het onderdeel van een socialisatieproces. Hier ligt een link met CKV-, cultureel kunstzinnige vorming  en met de beeldende praktijkvakken als ‘beeldende taal’.

Voorbereiden op rol in democratische samenleving: twee vliegen in één klap

Iedere leraar kan het verschil maken, zo betoogt Eidhof in zijn promotieonderzoek. Eidhof verschaft met zijn promotie-onderzoek meer inzicht in generieke factoren die bij kunnen dragen aan effectief burgerschapsonderwijs. De bevindingen van Eidhof bevestigen de positieve relatie tussen taalvaardigheid en burgerschapscompetenties. Taal hangt in het bijzonder samen met burgerschapshoudingen en -kennis. Burgerschapscompetenties hangen niet of zwak samen met andere cognitieve vaardigheden, zoals intelligentie of wiskundig vermogen.

Uit eerder onderzoek bleek al dat taal een centrale rol speelt in processen van betekenisgeving en  in hoe individuen zich verhouden tot de wereld. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat het lezen van literaire fictie en het ervaren van een hoge mate van betrokkenheid tijdens het lezen van fictie het empathisch vermogen kan verhogen.

samenvatting-eidhof

Debat: http://www.debalie.nl/de-balie-tv/ [95 minuten]

Het begrip Burgerschapsvorming en de vertaling daarvan naar de praktijk. Hoe pak je het aan als het geen afvinklijstje mag worden. Wat is een proactieve burger? Wat is burgerschap? Is burgerschap onderhandelbaar? Hoe vanzelfsprekend zijn bepaalde normen en vrijheden?

http://embed.vpro.nl/player/?id=VPWON_1245932&profile=vpro&sharing=1

Daan volgt de eerstegraads opleiding Maatschappijleer aan de universiteit en begint in augustus 2015 vol goede moed aan zijn carrière als docent op een middelbare school in Tilburg. Zijn ideaal: een inspirerend docent zijn en de leerlingen afleveren als zelfstandige burgers met verantwoordelijkheidszin. Maar naarmate het eerste semester vordert, blijkt de realiteit weerbarstig. Lukt het Daan om zijn eigen stijl van lesgeven te vinden, en tegelijk ook om de leerlingen echt te bereiken?