Pimp de troonrede

http://omrop.fr/4DP7

Aan het werk! Wat is jouw plan voor Nederland? ‘Leden van de Staten-Generaal…’ je maintiendrai

Op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander de troonrede voor, met daarin de regeringsplannen voor het komende jaar. Maar wat moet er volgens jou gebeuren? Dit mag een abstract idee zijn of bijvoorbeeld een concrete maatregel: alles waarvan jij denkt dat het Nederland beter maakt.

Schrijf een essay of spreek je voorstel in op video. In maximaal 350 woorden of 2 minuten film.

  • Originaliteit (is je plan nieuw en origineel?)
  • Overtuigingskracht (ben je overtuigend en heb je goede argumenten?)
  • Uitvoerbaarheid (is je plan praktisch uitvoerbaar?)

isabella de munckPrijswinnaar 2017

De schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede 2017 werd dit jaar voor de vierde keer gehouden en is gewonnen door Isabella de Munck. Als leerling van het Vlietland College in Leiden presenteerde zij in haar alternatieve troonrede een plan om de duurzaamheid van kledingstukken voor de consument inzichtelijk te maken én om bedrijven te stimuleren duurzamer te produceren. Een kledingstuk krijgt dan een sterrenlabel. Het aantal sterren bij het keurmerk geeft de mate van duurzaamheid aan. De Muncklegt de verantwoordelijkheid zowel bij bedrijven als bij de toehoorders. Haar troonrede eindigde ze met de aansporing: “Aan het werk!

De publieksprijs ging dit jaar naar Roos Janssen en Jody Otten van de Tienerpartij uit Oosterhout. ProDemos ontving 86 troonredes uit heel Nederland. Veelvoorkomende thema’s waren duurzaamheid, zorg en ideeën voor het onderwijs. 

Prijswinnaars 1-2-3 2016

En mededinger naar de Publieksprijs. Jonge leerlingen van het basisonderwijs maken indruk met een video waarin dertien voorstellen voor het pimpen van de troonrede. Zij wonnen daarmee de originaliteitsprijs. Winnaar Pimp de Troonrede 2016 ProDemos

Een leuke opdracht van ProDemos die verbinding legt tussen Burgerschapskunde en Nederlands. Vorig jaar vroegen ze leerlingen de troonrede te pimpen. Ook dit jaar was er dus weer een prijsvraag.

Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Over Pimp de Troonrede

De schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door ProDemos. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Wist je dat 9 september de Dag van de Democratie is?

Leuke werkvormen om Democratie te bespreken vindt je in deze handleiding  173103-1-ProDemos-Dag-van-de-Democratie-2017_handleiding

Kernwaarden in Nederland, filmpje ProDemos. Zie elders op dit blog werkvorm Medelander-Nederlander.

Burgerschap, inclusief onderwijs

Terra Nova minimaatschappij

Dit burgerschapsspel is ontwikkeld met behulp van leerlingen, leerkrachten en vele anderen. Het spel heeft inmiddels honderden kinderen en jongeren met elkaar in gesprek laten gaan. Op een speelse manier denken leerlingen na over onderwerpen als macht, leiding en inspraak. De thema’s behandelen zaken als segregatie, overbevolking, strafrecht, de verzorgingsstaat, duurzaamheid en culturele identiteit; zaken waar volwassenen ook nog niet over uit zijn. In plaats van de termen en theorie worden er concrete gebeurtenissen met vissen en kokosnoten behandeld. Terra Nova is een flexibel middel, dat behalve voor burgerschapsvorming ook breder kan worden ingezet. Bijvoorbeeld om een meer gevoelsmatig begrip van actualiteiten en de zaakvakken te ondersteunen.  Dit spelproject bestaat uit magnetisch spelmateriaal en vragen-, discussie- en rollenkaartjes. De avonturen van Terra Nova Minimaatschappij zijn te volgen via de Facebookpagina en de nieuwsbrief. De voorverkoop van het spel loopt.

 

Met Terra Nova vormen kinderen op een onbewoond eiland hun eigen mini-maatschappij. Kinderen ontdekken actief hoe een samenleving werkt. Samen zoeken ze naar oplossingen voor morele dilemma’s.

 

Zie ook bericht elders op dit blog: Focus op overeenkomsten

Eerste Wereld Vrede

   op de vluchtDe Tilburgse kunstenares Helena Klakocar legt haar ervaringen vast in een graphic novel. Sinds de jaren 90 woont ze in Nederland, op de vlucht voor het oorlogsgeweld in voormalig Joegoslavië. In 2000 wint ze de titel ‘beste buitenlandse auteur’ op het grootste Europese stripfestival in het Franse Angoulême. In 1994-95 werkt ze aan deel twee van Rough Sea, waarin ze vertelt over de eerste jaren hier in Nederland. Deze uitgave komt uit in 2009.

Met Stichting De Werkelijkheid maakt ze , opnieuw een graphic novel. De drie hoofdpersonen Moisture, Frost en Salt analyseren het daklozenvraagstuk, Occupy, demonstraties in Sarayevo en dragen verrassende oplossingen voor positieve maatschappelijke veranderingen.

PREZI:Moisture, Frost & Salt

dagboek in graphic

De eerste Wereld Vrede

Evolutie Eerste wereld vredeIn plaats van real life oorlog voeren mensen voortaan alleen nog maar virtueel oorlog. Tegen betaling mag je meedoen. Oorlog voeren, maar nu zonder alle desastreuze gevolgen voor de mensheid. Een concept waarbij de levens van burgers bespaard blijven en waaruit Eerste Wereld Vrede voortvloeit.

De Balkan route

balkanrouteIn haar nieuwste graphic novel gaan vluchtelingen van de Balkanroute letterlijk ondergronds met onderzeeboten om zo de gesloten grenzen te omzeilen.

Zie elders op deze site:

 

Meer links:

Holocaust, vluchtelingen, moeilijke onderwerpen…

cartoon Joris Snaet

Definitie van welbevinden volgens the New Economics Foundation:

“A dynamic process that gives people a sense of how their lives are going, through the interaction between their circumstances, activities and psychological resources or mental capital”

Het onderwijs mijdt moeilijke onderwerpen. Leraar mijdt gevoelige thema’s, zo kopt de Telegraaf. Jammer, want het zijn zeker onderwerpen die je laten nadenken over hoe je je tot de wereld om je heen verhoudt. Die zicht geven op je eigen denkbeelden, waarden en normen. Die je laten stilstaan bij begrippen als gelijkheid en gelijkwaardigheid. Die raken aan de veranderbaarheid van belangrijke thema’s. Een link leggen tussen heden, verleden en toekomst. Het analyseren van en het reflecteren op beelden geeft leerlingen een raamwerk over hoe deze te interpreteren. Daardoor herkennen ze dat woord en beeld vaak diepere én meervoudige betekenissen hebben. Leerlingen realiseren zich hoe eigen en andermans overtuigingen, geschiedenis, waarden en begrip betekenis geven aan beeld en tekst. Cultuur- en kunsteducatie lenen zich goed om gevoelige thema’s te bespreken. Raakvlakken met Burgerschapsvorming, Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer….

Andere berichten op dit blog die hieraan relateren:                                                                         bootmigranten

nos.nl

Monument Kamp Vught

Andere bronnen die hieraan relateren:

 

  • Expositie over Transgender-model trekt 930.000 bezoekers. Laatste dag was 1 maart 2015.
  • Homotopia
  • Artikel in de Guardian rondom voorstelling Damiano Michieletto’s Guillaume Tell (Willem Tell) in de The Royal Opera House: stof tot discussie over geweld op het toneel direct rakend aan de verkrachting van vrouwen in oorlogen.
    78611128-80d5-481d-839f-ba310327cbf2-2060x1236