Ontwerpen voor de zorg

Tovertafel TUDelft

Tentoonstelling WHO CARES

Gedurende de gehele Dutch Design Week van 21-29 oktober is een tentoonstelling van WHO CARES te zien. Na de Dutch Design Week gaat de tentoonstelling op reis door het land. Deze tentoonstelling toont een overzicht van de winnaars van de eerste ronde van de prijsvraag. Opvallend is de grote aandacht voor meer gemeenschappelijkheid, ontmoeting in de buurt en contact tussen jong en oud. Prijsvraag Who Cares: alle inzendingen voor ontwerpen en bouwen van een omgeving die inspeelt op mensen met dementie.  Database inzendingen prijsvraag Who Cares. Vanaf 11 oktober 2017 loopt een volgende ronde.

 

Maatschappelijke waarde-meet-modellen

Op welke manieren kan de waarde van kunst & cultuur worden beoordeeld? 

Dit is de overall vraag achter de themabesprekingen van de Boekmanstichting in 2017. De data zijn 16 januari, 13 februari, 20 maart, 10 april, 15 mei en 29 mei. Voor wie er niet bij kan zijn: op youtube zal een videoverslag worden geplaatst van deze serie over de waarde van cultuur.

2604Culturele waardemodel Claartje Bunnik

Dit model gaat uit van een meerdimensionaal kwaliteitsbegrip waarin – naast de artistiek-inhoudelijke waarde – ook de maatschappelijke positie van de instelling, vertrouwen en reputatie een rol spelen. Waarbij de nadruk ligt op de waarde van cultuur voor de samenleving. Kim Putters van SCP vraagt zich af:

Wat krijgen we eigenlijk nog meer mee over de culturele diversiteit in onze samenleving? Elkaar niet begrijpen en niet zien, dat zit ons in de weg.

6880Movisie en Berenschot over de waarde van cultuur

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Publicaties/sociaal-en-ondernemend-2016/index.html?mode=full Rapport Movisie

waardedriehoek

mm_nieuws_maatschappelijke_waarde_-_2014_-_02:  rapport Berenschot over maatschappelijke waarde binnen de culturele sector:

BSR model

Emoticon klantreis

Pine Gilmore

 

typologie belevingswerelden

 

Zie gerelateerd bericht in relatie tot waardering kunst- en cultuureducatie.

‘Amsterdam vertelt’ winnaar Lang Leve Kunst

Foto Anne van der Weijden

Foto Anne van der Weijden

3128‘Amsterdam Vertelt’ wint de lang Leve Kunst-prijs 2016. Het project stimuleert nieuwe ontmoetingen in Amsterdamse wijken. Het brengt deelnemers niet alleen in contact met kunst en cultuur maar ook met hun eigen creatieve talenten. Samen met professionele fotografen, schrijvers en museumdocenten –  die een sterke binding met de betreffende wijk hebben –  gaan buurtbewoners aan de slag met fotografie en verhalen. Het wijkproject start telkens met een reizende tentoonstelling met werken uit de collectie van Foam (Filmmuseum Amsterdam), waarbij op verschillende niveaus masterclasses en workshops  worden aangeboden. Acht weken lang werken deelnemers aan een publicatie in de vorm van een echt magazine met daarin de resultaten van het project.

Lang Leve Kunst jury:

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft met haar 25 vestigingen en culturele partners een stevige basis waarop initiatieven verder ontplooid kunnen worden op weg naar een Age Friendly Cultural City.

De jury is blij met de chemie in de onderlinge contacten. En vooral ook met het feit dat de culturele ouderenparticipatie gewaarborgd is in het kunstenplan van de gemeente. Tijdens de pilot was deelname gratis, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat… Wanneer kunst van niveau integraal onderdeel wordt in het bedrijfsleven of het domein zorg, beklijven de effecten. Om kunst en maatschappij samen nog meer impact te kunnen laten maken is (meer) onderlinge kennis en verwevenheid nodig tussen de domeinen. Het investeren waard.

6880Masterclasses en workshops voor jongeren 12-16 jaar én 65+ers tesamen

 • Masterclass
  Masterclass Fotografie : kennis opdoen op het gebied van fotografie of je mooiste verhaal over de buurt beschrijven tijdens de masterclass Schrijven.
 • Workshops
  Vertel jouw verhaal : uitwisselen van de  verhalen met buurtgenoten en het verhaal van de ander vastleggen in woord en beeld. Beeld en Taal : fotografie wordt ingezet om nieuwe woorden te leren voor mensen met een taalachterstand.

5356Volgende ronde Lang leve Kunst

Aan de pilot  ‘Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities’ namen dit jaar vijf grote steden deel: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht (YouTube-filmpjes). Het streven met het programma is gemeenten te stimuleren nog meer werk te maken van cultuurparticipatie door ouderen. Achterliggend doel is de kloof tussen de sectoren zorg, welzijn en kunst blijvend te verkleinen en reeds lopende projecten te bestendigen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet het programma voort en kondigde vijf nieuwe steden aan: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen en Utrecht.

De tip uit deze ronde: Ideeën niet opleggen, maar verder ontwikkelen met de beoogde doelgroep en aanpassen indien dat nodig is. De onderzoek- en voorbereidingsfasen (de vragen naar boven halen) staan niet los van het projectplan, maar maken daar integraal onderdeel van uit. Investeer ook daar in en je vergroot je kennis en geloofwaardigheid. En daarmee ook je impact. Houd het waar mogelijk praktisch en concreet. Houd de gezamenlijke ambitie duidelijk en helder voor ogen.

Cultuur+Ondernemen begeleidde de steden naar een gezonde, duurzame financieringsmix. Lees de publicatie met adviezen en tips: C+O Age Friendly Financiering

De Vader, inleeftheater

10284De Vader theaterstuk, Hans Croiset Johanna ter Steege15 maart Parktheater Eindhoven

the-father-web-2Deze theatervoorstelling komt in circa 25 landen op de planken. Dan hebben we het over de Londense West End theaterhit ‘De Vader’, geschreven door de Fransman Florian Zeller. In Nederlandse theaters te zien vanaf december 2016.

De gepensioneerde fervente tapdanser woont samen met zijn dochter Anne en haar man Antoine. Hij is tachtig jaar inmiddels. Was hij daadwerkelijk die tapdanser? Of was hij toch die bouwkundig ingenieur en heet de vriend van zijn dochter Pierre? Waarom zit hij nog in zijn pyjama? Begint hij langzaamaan gek te worden?

Het publiek beleeft het verwarrende gevoel van dementie. Zowel het gevoel van diegene met dementie als wat het betekent voor de omgeving. Alzheimer treft altijd meer dan één persoon. De Vader zorgt voor herkenbare situaties die schuren en tegelijkertijd komisch zijn. André’s karaktertrekken worden steeds markanter, terwijl zijn mores en herinneringen vervliegen. De toeschouwer komt in dezelfde verwarrende situatie te zitten als de hoofdpersoon André. In de Nederlandse productie vertolkt door Hans Croiset.

Dementie kruipt onder de huid

Alzheimer en andere vormen van dementie hebben een enorme impact en eigenlijk krijgt iedereen er linksom of rechtsom mee te maken. Met meer begrip voor de aandoening kan iedereen met enige inzet veel betekenen voor een dementievriendelijke maatschappij. De voorstelling is niet alleen kommer en kwel.

“Eigenlijk ben ik nog nooit zo dicht bij het proces van Alzheimer geweest”, aldus Johanna ter Steege, die de dochter speelt.

Ik ben jarenlang mantelzorger geweest. En inderdaad, er doen zich veel ontluisterende situaties voor. Toch waren er zeker ook mooie momenten die regelmatig ook een glimlach of warm gevoel met zich meebrachten of een inkijkje in onverwachte talenten. Maar verzoenen met dementie…. meer begrip brengt al heel veel positiefs teweeg. Ik ben benieuwd of ik me in het stuk herken.

25792CKV en Burgerschapsvorming

Een theaterstuk dat – schat ik zo in – uitwisseling op gang kan brengen in het onderwijs en binnen instellingen voor gezondheidszorg en welzijn rondom omgaan met kwetsbare en verwarde ouderen in de samenleving. want dementie raakt iedereen: als zoon of dochter, kleinkind, buren of dorpsgenoot.

Alzheimer Nederland en Samen Dementievriendelijk zijn met een informatiestand aanwezig in de theaters.

Bespiegeling

Er is een hoop te doen dezer dagen rondom de nieuwe insteek van CKV en Kunst Algemeen.

20161114_150131

 De Bespiegeling
Een weekje in huis. Het tekstboek voor havo en vwo “Bespiegeling. Kunsten in samenhang”. Daarbij het aparte opdrachtenboek havo en het opdrachtenboek vwo. Methodes staan onder druk. Het geheel kan zeker inspireren om mede met inzicht tot een eigen visie en aanpak te komen.  Welke inhoud en waarom (de onderliggende culturele, esthetische, artistieke waarden), welke deskundigheden van vakdocenten hangen daarmee samen, welke samenwerkende partijen sluiten daarbij aan en hoe is dat alles te monitoren? De vraag ‘waarom’ gaat vooraf aan het wat en hoe.
plek-van-kunst-visie-op-domein
Waarom cultuur en kunst in het onderwijs?
Waarom wil je een kunstzinnige school zijn? Wat dragen kunst en cultuur bij aan de ontwikkeling van kinderen, wat draagt het bij aan het leerproces?  Wat, zo luidt dan de onvermijdelijke vraag, wil je op dit gebied aan (nieuwe) generaties overdragen? Welke kennis doen leerlingen op? Hoe geef je hier handen en voeten aan? (observatie, imitatie, creatie, originaliteit; tijd, ruimte, kwaliteit, structuur; lichaam, object, taal, grafisch, media; ).
Ik heb onlangs nog de voorbereiding voor de handreiking CKV  en een bijeenkomst over doorgaande leerlijnen PO-VO bijgewoond. Een train-de-trainersbijeenkomst voor talentontwikkeling staat op het programma. De insteek: talent in CKV / Kunst tot bloei laten komen. Op zijn tijd bijtanken: leerzaam en leuk!

Individuele gedrag < – > opdracht < – > les / project < – > school / beleid / visie < – > schoolomgeving < – >

leerlijn

 • Een proces opstarten om te komen tot een aanpak;
 • een aanpak die focust op een gezamenlijke visie;
 • en een kapstok biedt voor beoordelingssystematiek;
 • met direct toepasbare werkvormen en instrumenten;
 • en aandacht voor praktische zaken rondom het afsluiten op een hoger niveau;
 • waarbij werkwijzen betrokkenen inzicht geven in het proces;
 • onder meer via diverse manieren om het leerplankundig spinnenweb in te zetten;
 • om vanuit een conceptueel kader samenhang in het leerplan te bevorderen.
4627 Onderzoek

In dit kader is ook interessant het onderzoek van Joyce Gubbels aan de Radbout Universiteit van Nijmegen. Zij houdt een pleidooi om ook aandacht te hebben in het onderwijs – meer dan nu het geval is – voor de creatieve hoogvliegers. Een verrijkingsprogramma is een optie.

Review onderzoeken Cultuureducatie met Kwaliteit: review-cultuureducatie-met-kwaliteit-diverse-onderzoeken-rond-cultuureducatie-en-cultuureducatie-met-kwaliteit-2015-2016

Monitoren Cultuureducatie peiling 2015-2016: rapport-monitor-cultuuronderwijs-in-het-primair-onderwijs-en-programma-cultuureducatie-met-kwaliteit-peiling-2015-16

Handreiking basis voor cultuureducatie

LKCA handreiking cultuureducatie

doorgaande lijn cultuureducatie – integratie binnen- en buitenschools

En vers van de pers:  Basis voor Cultuureducatie van LKCA. Pleidooi voor een integratie van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, cultuureducatie inbedden in alle typen onderwijs – incluis speciaal onderwijs en alle jaargangen vmbo, 12/7 50 weken per jaar, kern in het artistieke-creatieve proces met gemeenschappelijk kerndeel voor alle kunstdisciplines, inzet van vakdocenten, vakoverstijgende aanpak, gezamenlijk optrekken cultuurcoördinatoren met voldoende taakuren en combinatiefunctionarissen, belangrijke rol peers en ouders, kennisdeling overheid-provincie-regio, monitoren infrastructuur, toetsingskader (gelijke kansen en toegang), drietrapsraket doorgaande lijn (PO, onderbouw, bovenbouw), mogelijkheid examenprogramma behouden – inclusief CKV in het combinatiecijfer, stevigere verankering in docentenopleidingen, geschiktheidsverklaringen bij subsidiëring, aantal brede scholen uitbreiden. Schema Uitvoeringsplan van voor gaande punten.

cumulatie cultuureducatie

Gerelateerd artikel elders op dit blog: matrix-cultuur-in-de-spiegel-scepted-ckv-dimensies