Graflegging

Drie zelfgegoten bronzen beelden. Porseleinverf (gebakken), keramische plaat, ingekleurd, porseleinverf (gebakken), keramische figuur. Werk in wording, inspiratie: De graflegging van Caravaggio.

De graflegging naar Caravaggio. Werk in wording. Bronzen en keramische beeldengroep.

Natura Artis Magister: a cry for help?!

schaap koe sheep cow 
watergedragen olieverf
landschap
semi-reeel

Nature is an artist’s teacher. In response, they pay tribute to the beauty of the landscape. The Dutch polder landscape, strictly speaking not nature, is also picturesque. My backyard – the Strabrechtse heide with its flock of sheep and a single grazing buffalo – is an oasis of peace. Especially early in the morning, when the sun shines through the leaves and casts its light on the water of the fens. There they walk chattering: “Isn’t it wonderful, sheep?” “Certainly, I think so too. So wonderful that it still possible.” The fact that man is inextricably linked to nature is made clear by the increasingly visible climate change. Humanity has what it takes to create and sustain as well as destroy. One day nature may take over our artificial world again. We live in an important time, in which we determine the direction of the future. It is now up to us to make the choice.

70 cm h x 70 cm b x 2 cm d, oilpaint, on canvas, signed. (To be framed)

De natuur is de leraar van een kunstenaar. Als reactie brengen deze hulde aan de schoonheid van het landschap. Ook het Hollandse polderlandschap, strikt genomen geen natuur, is pittoresk. Mijn achtertuin – de Strabrechtse heide met zijn kudde schapen en een enkele grazende buffel – is een oase van rust. Vooral ’s morgens vroeg, als de zon door de bladeren schijnt en haar licht op het water van de vennen werpt. Daar lopen ze babbelend: “Is het niet heerlijk, schaap?” “Zeker, dat vind ik ook. Zo mooi dat het nog kan.” Dat de mens onlosmakelijk verbonden is met de natuur wordt door de steeds zichtbaarder wordende klimaatverandering duidelijk. De mensheid heeft de kracht om te creëren en in stand te houden en ook om te vernietigen. Op een dag kan de natuur onze kunstmatige wereld weer overnemen. We leven in een belangrijke tijd, waarin we de richting van de toekomst bepalen. Het is nu aan ons om de keuze te maken.

70 cm b x 0,2 cm d, watergedragen olieverf op canvas.
#landscapepaintings #sheep #cow #contemporarypaintings #animalpainting #peinturealhuile #olieverfopcanvas #climateart #realismpainting #yelloworange #miekevanosheeze #miekevanos

Landschapschilderij semi-realistisch.

NY’s, living walls

As hurricane Sandy gave her final wins, I arrived in New York with planes full of runners (ignorant of the cancellation) for the marathon of marathons. Ravage all around. Numerous firefighters and policemen battled the inferno, the flooded cellars, the snapped trees, the swishing electricity wires, the enormous damage to the subway and more. In the evening it was completely dark. What a resilience! On Sunday there was already a ‘Global / Holland Run’ in Central Park. New York has more and more parks that appeal to the imagination. Less in sight are the many green roofs, roof gardens and living walls. A wonderful development, green lungs.

70 cm h x 30 cm b x 0,3 d, #watermixable oils, #oilpastels #wax #realisticabstract #oilpainting #contemporarypaintings #newyorkcity #greenlungs #living walls #urbanlandscapepainting #urbanpainting #olieverfoppaneel #olieverf #abstractrealism #nycbuildings #miekevanos #blackgreywhite #peinturealhuile

Toen orkaan Sandy haar laatste overwinningen opleverde, arriveerde ik in New York met vliegtuigen vol lopers (onwetend van de annulering) voor de marathon van marathons. Overal verwoesten. Talloze brandweerlieden en politieagenten streden tegen het inferno, de ondergelopen kelders, de geknapte bomen, de zwiepende elektriciteitsdraden, de enorme schade aan de metro en meer. ’s Avonds was het helemaal donker. Wat een veerkracht! Zondag was er al een ‘Global/Holland Run’ in Central Park. New York heeft steeds meer parken die tot de verbeelding spreken. Minder in het zicht zijn de vele groene daken, daktuinen en woonmuren. Een prachtige ontwikkeling, groene longen.

Underwater spring /Onderwaterwereld

Zo’n wereld is de moeite waard om voor te zorgen, zodat alles kan ontkiemen en tot bloei kan komen.

It is almost impossible to imagine, but beneath the surface of the water lies an enormous wealth of animals and aquatic plants. An enormous diversity of life can be discovered especially under water. A world full of form, contrast, color and compositions. Picturesquely rendered from a transparent, mobile layout with an opaque, creamy touch. Such a world is worth taking care of so that everything can germinate and come to fruition. To enjoy the flowers and the bees, the tulip fields on the land and fresh clean air. Spring is in the air.

Canvas 70 cm h x 50 cm b x 2 cm d, 6 panels 23 cm h x 23 cm b x 0,3 cm d on foam, framed together whitewashed wood . 74 h x 54 b x 4 cm d.
#oilpaintingoncanvas #foamboard #waterplant #ecosystem #springisintheair #bodemleven #botanical #onderwaterleven #underwaterart #climateart #watermixableoils #peinturealhuile #oceania #miekevanosheeze #bluegreenred #pitturaadolio

Het is bijna niet voor te stellen, maar onder het wateroppervlak ligt een enorme rijkdom aan dieren en waterplanten. Vooral onder water is een enorme diversiteit aan leven te ontdekken. Een wereld vol vorm, contrast, kleur en composities. Pittoresk weergegeven vanuit een transparante, mobiele lay-out met een ondoorzichtige, romige toets. Zo’n wereld is de moeite waard om voor te zorgen, zodat alles kan ontkiemen en tot bloei kan komen. Om te genieten van de bloemen en de bijen, de tulpenvelden op het land en de frisse schone lucht. Lente is in de lucht.

The Fountain of Life

The Fountain of Life, or in its earlier form the Fountain of Living Waters, is a Christian iconography symbol associated with baptism and/or eucharist, first appearing in the 5th century in illuminated manuscripts and later in other art forms such as panel paintings. Today it is in the collection of the Museo del Prado, Madrid. Fountains and water sources have played an important role in the history and are essential to life. A fountain symbolizes life, truth, change, and water. It represents what we already know, have practiced and are willing to pass along to others. Flowing water in the fountain symbolises the flow of money, happiness, and love. Therefore, a fountain in and around your home can bring you good luck and positivity. (:

90 cm h x 70 0 cm b x 2 cm d, oilpainting on canvas, professionaly framed

Yeah. As of today, @krek_wak_wou_7 Bocholt (BE) will open its doors to its Gallery and spaces for artistic and personal guidance. With works of art by Astrid Bos (BE), John Strijbos (BE), Fons Wils (BE) and myself (NL). Work presented: Fountain of Life.

#galleries #galeriebelgique #kunstgalerie #kunststätte #artcurators #inneneinrichtung #emergingartists #contemporarysculptures #sculpturegallery #classicalmodern #expressionismart #FountainofLife #klassischemoderne #contemporaryoilpainting
#peinturealhuile #worksofart
@miekevanosheeze #dutchbased #fountainoflife #flowerfountain

De Fontein des Levens, of in zijn vroegere vorm de Fontein van Levende Wateren, is een christelijk iconografiesymbool dat wordt geassocieerd met de doop en/of eucharistie, en verscheen voor het eerst in de 5e eeuw in verluchte manuscripten en later in andere kunstvormen zoals paneelschilderijen. Tegenwoordig is het in de collectie van het Museo del Prado, Madrid. Fonteinen en waterbronnen hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en zijn essentieel voor het leven. Een fontein symboliseert leven, waarheid, verandering en water. Het vertegenwoordigt wat we al weten, hebben beoefend en bereid zijn door te geven aan anderen. Stromend water in de fontein symboliseert de stroom van geld, geluk en liefde. Daarom kan een fontein in en om je huis je geluk en positiviteit brengen. (: