Dementiesimulator Into D’mentia

Dementiebril VR

Ik zou zo graag een keer een dag in zijn hoofd willen kruipen, zodat ik kan begrijpen wat hij meemaakt”.

Een simulatiefilm op een Virtual Reality-bril maakt het mogelijk even in de huid te kruipen van iemand die dementie heeft. Wat helpt om je beter te kunnen inleven. Een eraan gekoppelde e-learning sessie ondersteunt de reflectie op de waargenomen situatie, waardoor iemand beter in staat is om zich een helpende houding eigen te maken. De Dementiebril is onder 35 naasten van mensen met dementie getest. Wat vond het testpanel van deze toepassing?

 • 80% vond de Dementiebril nuttig.

 • 70% voelde zich zekerder in het uitvoeren van de zorgtaak.

 • 75% kon zich beter verplaatsen in zijn of haar naaste met dementie.

 • 97% vond de Dementiebril eenvoudig te volgen

 • 95% vond de Dementiebril duidelijk

 • 86% vond de Dementiebril gebruiksvriendelijk

 • 72% was tevreden over de Dementiebril

 • 83% zou de Dementiebril aanbevelen aan anderen

Social design

Een toepassing die niet zozeer met kunst heeft te maken, mc23b6972-3270-4b9a-906f-f31a7319062c.jpg&h=&w=270aar wel met design en productontwikkeling.  Een product dat in nauwe samenwerking met mantelzorgers wordt gemaakt. Een vorm van Social Design, dat voorziet in een antwoord op de vraag van mantelzorgers: wat gaat er toch om in het hoofd van mijn dierbare? Hoe beleeft deze de wereld? Het pakket is landelijk beschikbaar.

Service en mantelzorgondersteuning op locatie

Zorgorganisaties kunnen een licentie aanschaffen op de Dementiebril. (De kosten zijn afhankelijk van het aantal personen dat er gebruik van maakt, waarvoor een staffel is afgesproken, variërend van €17,10 (n250) / € 14,47 (n1000) exclusief de begeleiding door de licentiehoudende instelling  eenmalige aanschafkosten licentie en aanschaf van eigen Virtual Reality-apparatuur ).

Het Trimbos-instituut ontwikkelde de Dementiebril in samenwerking met Stichting Into D’mentia, Coolminds en IJsfontein dankzij een subsidie van Alzheimer Nederland en het PGGM Stimuleringsfonds.

Onderzoekend ontwerpen en impact van aandacht

Meer dan over ontwerpend onderzoek gaat het hier over onderzoekend ontwerpen. Ontwerpen in en voor de zorg begint met een aandachtsvolle houding van ontwerpers.Een gebied met kansen en mogelijkheden. Professionals in de zorg weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn op het gebied van design en zorg of ‘stellen geen vragen in die geest’ om de zorg te verbeteren.  Ontwerpers zijn in staat op een nieuwe, verfrissende manier te kijken en nieuwe verbanden te leggen. Vanuit ontwerpend denken kun je een nieuwe blik , een andere kijk, andere vragen toevoegen om samen een ervaringsrijk leven en prettige leefomgeving dichterbij te brengen. En samen is: ontwerper, bewoner / gebruiker en zorgverlener. Dan wordt duidelijk welke aannames ook echt zo werken. Want wat voor de een werkt, werkt voor een ander niet.Verbinding tussen al deze partijen is (nog) niet vanzelfsprekend.

Gerelateerde werkvorm elders op dit blog

Sinterklaasfeest, genoeg tijd om standpunten bij elkaar te brengen?

BC fotografieZwarte piet

RTL neemt het voortouw en introduceert op de commerciële zender als alternatief de Schoorsteen Piet. De zender blijft daarmee dicht bij het oorspronkelijke verhaal, al breekt ze met de traditie van een roetzwarte Piet. Piet heeft vegen op zijn snoet, omdat ie door de schoorsteen moet. Het verhaal blijft overeind.

20161025_194118_resized

De NTR heeft dezelfde lijn als vorig jaar. Dus van alles wat, inclusief Zwarte Piet. De VVD hangt nog naar het beeld van de traditie, de PvdA neigt richting vernieuwing. Dus de emoties gaan nog steeds alle kanten op. De VN, behartiger van de Rechten van de Mens, volgt de gang van zaken kritisch.

Hoe zien kinderen Zwarte Piet?

Mesman et al. deden er onderzoek naar. Samenvattend : Nederlandse kinderen zijn zich sterk bewust zijn van de huidskleur en het onderdanige karakter van Zwarte Piet en zien hem voornamelijk als een fantasiefiguur  met positieve eigenschappen. Dat wil niet zeggen dat weerstand uiteindelijk niet tot verandering leidt. Dingen zijn al aan het veranderen. In het Sinterklaasjournaal zijn dit jaar naast Zwarte Pieten ook pieten met andere kleuren te zien. Daarnaast hebben veel merken besloten niet meer te adverteren met Zwarte Piet en de televisiezender RTL Nederland accepteert vanaf 2017 helemaal geen reclames meer waar Zwarte Piet in zit. De kans is groot dat de volgende generatie kinderen Zwarte Piet niet meer kent. Voor kinderen maakt het misschien weinig uit, als iemand die cadeautjes maar in hun schoen stopt.

Wat eraan vooraf ging:

Erik van Muiswinkel en Jochem Myer stoppen bij het Sinterklaasjournaal

Het is nog niet eens juni en Sinterklaas was al in het land.

De discussie over hoe Piet eruit ziet of moet zien, loopt nog steeds hoog op. De Nederlandse samenleving is verdeeld.  Zo wordt het lastig gidsen voor het Sinterklaasjournaal. Vooralsnog kiest NTR voor het middenveld. Niet voor de troepen uitlopen. Dit is ook in lijn met haar opdracht: een onafhankelijke, neutrale omroep zijn. NTR geeft dan ook aan niet het morele kompas voor Nederland te willen zijn. Andere omroepen mogen kleur bekennen. RTL doet dat ook, zo blijkt in oktober.

Kijk op werkelijkheid

Voor jonge kinderen is Sinterklaas werkelijkheid. Eén werkelijkheid! Veel ouders hebben hun eigen blik op die werkelijkheid. Of liever gezegd: verschillende werkelijkheden.

Is hier sprake van racisme of is het de uiting van een jarenlange traditie. Is Zwarte Piet racistisch en moet hij daarom worden afgeschaft zoals tegenstanders betogen?  Of volstaat het volgens meer gematigden om enkele elementen aan te passen? Of blijft alles bij het oude?

De gemoederen maken duidelijk dat cultureel erfgoed dynamisch is en feesten niet statisch zijn, omdat de wereld waarin ze plaats vinden veranderlijk is. In Nederland zijn overigens prenten ontdekt van voor WOII (1925)  in het kinderboek Sint Nicolaas van N. Mulders waarop de Pieten wit zijn….

Traditionele Piet verliest aanhang

Scholen in  Zuidoost-Brabant hielden het in 2015 vooral op zwart, al omarmden er een aantal de lijn van het Sinterklaasjournaal met roetpieten. In de grote steden in de Randstad is die inmiddels leidraad. In 2015 was op 33 scholen in het primair onderwijs in de stad Utrecht geen traditionele Zwarte Piet te bekennen. Dat geeft niet langer pas in een onderwijsomgeving die gericht is op het bieden van een veilige en prettige leeromgeving aan àlle kinderen, zo is de idee achter het besluit. Eenzelfde lijn bewandelde Stichting BOOR in Rotterdam, en de scholen in Den Haag. In Amsterdam riepen veel scholen in 2014 al op tot vernieuwing van Zwarte Piet. Volgens de PO-Raad denken scholen in de Randstad eerder aan een verandering, omdat de druk op de besluitvorming ten gunste van een andere aanpak daar groter is.

TV- Piet van het Sinterklaasjournaal maakt mogelijk het verschil

Op veel plekken is Zwarte Piet nog onderwerp van gesprek of het al dan niet tot verandering gaat komen. Zo redeneren besturen ook dat het aan een school zelf is om te bepalen hoe ze hiermee omgaan. Maar liefst 44% van het onderwijspersoneel geeft in 2015 aan dat de Sinterklaasjournaal-keuze wordt gezien als aanvoerder van het Pietenteam.

De barometer van de NTR staat eind mei op een Zwarte Piet in 2016 …

VN, Rechten van de Mens, Nationaal Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Een commissie van de Verenigde Naties sprak zich in augustus 2015 nog uit over de Nederlandse Sinterklaastraditie. De Commissie Tegen Rassendiscriminatie nam issues en afspraken onder de loep, waaronder de kwestie Zwarte Piet. De Zwarte Pieten -discussie zorgde ook internationaal voor reuring. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2014 dat Zwarte Piet een stereotype figuur is. Mogelijk was dat 20 jaar geleden niet zo, en in oorsprong allerminst, nu wel. De verwachting is dat veranderingen wenselijk zijn in het huidige tijdsgewricht. De door de commissie gedane aanbevelingen voor de gewenste richting blijken lastig naar de praktijk toe. Hoe de keuze ook uitvalt, dat duidelijkheid van belang is, onderschrijft eigenlijk inmiddels iedereen. Ik verwacht dat het laatste woord hierover echter niet gezegd is! 100 BN-ers roepen NTR op tot stellingname. Dat Piet in het buitenland niet valt uit te leggen, vind ik eigenlijk geen argument. Dat een nationale traditie in de pas loopt met de tijdgeest wel. Niet voor de troepen uit, niet er achteraan. Wat is feit, wat is een mening. Hoe houd je in het redelijke oor voor elkaar? De vraag is dan: waaraan meet je af of het in de pas loopt?

Erfgoed ontstaat en wordt overgedragen in netwerken

‘Het kan best zijn dat het een onschuldige traditie was, maar het gaat om nu’, aldus Ineke Boerefijn, beleidsadviseur College voor de Rechten van de Mens.

Het Sinterklaasfeest staat op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Inclusief Zwarte Piet, cadeautjes en surprises. Het heeft daarmee een beschermde status. Dergelijke beschermde nationale tradities moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er een gemeenschap achterstaan die werkt aan de toekomst van de traditie. Plaatsing op de inventaris betekent dan ook niét dat binnen een traditie geen verandering mogelijk is.

Directeur Ineke Strouken van het VIE: “Het gaat om een traditie met enige geschiedenis en een gemeenschap die er achter staat en wil werken aan de toekomst van de traditie.”

DOE-DENK IDEE: discussie-inleef-feestcommité

Power Point geschiedenis-van-sinterklaas1

Tussen ‘Nee, er mag niets veranderen’ en  ‘Zwarte Piet moet weg’: oog voor wisselende perspectieven

I. Discussie rondom Zwarte Piet en het Sinterklaasfeest: verkennend onderzoek door Immaterieel Erfgoed. De discussie leent zich goed voor cultuureducatie. Het heeft alles te maken met enculturatie en acculturatie. Organiseer bijvoorbeeld een debat waarin verschillende rollen worden ingenomen. Kruip in de huid van:

 • directeur van een basisschool
 • vertegenwoordiger Landelijk Platform Slavernijverleden
 • Sint Nicolaas Genootschap
 • Pietitie (FaceBook actie)
 • mensen die zelf Zwarte Piet of Sinterklaas spelen
 • NTR, omroep die het Sinterklaasjournaal uitzendt
 • een antropoloog

II. Waarvoor zou jij een nationale feestdag willen invoeren en waarom?

Dali’s dromen

Archeological-Reminiscence-of-Millets-Angelus

1933-35, olieverf op paneel, 12 1/2 x 15 1/2 inches –

JEAN-FRANÇOIS_MILLET_-_El_Ángelus_(Museo_de_Orsay,_1857-1859._Óleo_sobre_lienzo,_55.5_x_66_cm)

Het werk van Millet hangt in het leslokaal en Dali fantaseert er allerlei verhalen omheen. Later zet hij het werk om in een monumentale sculptuur.Hij verwerkt in dit surrealistische werk deze jeugdherinnering. Vandaar het woord ‘Reminiscence’ in de titel. Reminiscentie = een verwerkte ervaring en herinnering oproepen en gevoelsgeladen vormgeven. Millet’s koppel geeft hij weer als ruines. Zijn oppas als de vrouwelijke sculptuur, zijn vader als de wijzende sculptuur.

Archeological Reminiscence of Millet’s “Angelus”

“I surrendered myself to a brief fantasy during which I imagined sculptures of the two figures in millet’s ‘angelus’ carved out of the highest rocks….” Salvador Dali

dali

Dali’s Millet’s “Angelus” verkennen in Google Cardboard, iPhone-kijkers via Youtube app of laatste versie Chrome voor desktop.

 

Bron: dreams of dali – Unparalleled collection of Salvador Dali art works

Refugees zijn van alle tijden en culturen

Augustus: 3120 vluchtelingen zijn omgekomen op hun route door de Middellandse Zee. De route Libische kust – Europa is de gevaarlijkste.Wereldwijd vinden 4027 vluchtelingen de dood, 25%  meer dan in dezelfde periode over 2015.

Vreemden in Brabant – Brabanders in den Vreemde: najaar 2016/2017

‘Vreemden in Brabant – Brabanders in den vreemde’ gaat de confrontatie aan tussen de verhalen en ervaringen van vluchtelingen in het verleden met die van nu. Want velen zijn niet bekend met het feit dat Brabanders in het verleden zelf hebben moeten vluchten en schuilen. De beelden van vluchtelingen in bootjes op de Middellandse zee of van het leven in de opvangcentra roepen bij hen herkenning op. Een reizende tentoonstelling nodigt bezoekers uit in gesprek te gaan. Wat betekent het voor je erfgoed als je uit je land moet vluchten? De reizende tentoonstelling ‘Achtergelaten erfgoed/ Heritage left behind’ en een lezingenprogramma opent media september bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Een debat in tijden van polarisatie. Vanuit een wisselend perspectief, met een focus op persoonlijke verhalen.

Data tentoonstelling

 • * RHCe in Eindhoven: 8 september 2016 – 6 oktober 2016
 • * Fort Altena in Werkendam: 28 september 2016 – 8 januari 2017
 • * Stadsarchief en bibliotheek in Oss: 13 oktober 2016 – 7 januari 2017

 

Themabespreking vluchtelingen

Nuance aanbrengen is moeilijk. Bronnen controleren nagenoeg ondoenlijk. Flarden nieuws, oneliners, de media en de mening thuis….  Een complex thema. Emoties alom, die algauw als waarheid over de buhne gaan. Het bespreekbaar maken helpt: hoe orden je en geef je gewicht aan alle berichtgeving en meningen die tot je komen? Wat is er aan de hand? Wat is de achterliggende oorzaak? Welke en wiens kijk zit erachter? Kijkend naar andere continenten, andere tijden: waar  zitten overeenkomsten en verschillen? In de wijze van vluchten, in de context, de reden erachter? In de reacties erop?   Wat kun je erover zeggen vanuit een terugkijkende blik. Geeft dat aanknopingspunten voor het denken over situaties vandaag?’ Met de wetenschap van vandaag ,kun je zeggen dat…’ . Hoe verwerk je informatie tot een eigen mening?

 • Refugee Republic refugees: hulp bij het inleven in hoe het is om in een opvangkamp te leven. Deze nieuwe journalistieke benadering creëert een nieuw perspectief. Een interactieve mix van tekeningen, film, fotografie en tekst als een eigentijdse bewegende kijkdoos.

“We hebben juist ingezoomd op alledaagse verhalen. Werk, liefde, wonen, entertainment; het is daar net zo belangrijk als hier,”zegt Martijn van Tol.

Professor van der Dunk, In zijn werk: Vluchten voor de Grote Oorlog, WOI, over de essentie van het vluchteling-zijn:

Vluchtelingen worden gehalveerde mensen.De vluchteling verliest de basis voor zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De zekerheid, die voortvloeit uit een natuurlijke vertrouwdheid met zijn omgeving. De zelfstandigheid, die berust op de zekerheid van dàt vertrouwen, namelijk dat wat men geleerd heeft: dat de eigen waarden en normen geldige pasmunt zijn. Vluchtelingen worden geduld en het is altijd die verborgen verwachting dat zij zich dankbaar zullen betonen voor die dulding, hetzij bij hun gastheren, hetzij bij henzelf, omdat ze denken dat hun gastheren dat verwachten. Wie is aangewezen op medelijden, leeft met een hypotheek.

artikel.cgi

[Becoming a historical iconic image?]

William Turner detail Willen van Oranje III Torbay 1688

[Detail painting Joseph Mallord William Turner: Prince Willem III, who arrived from Holland in Torbay © Collectie Tate Modern, Londen]

Gateway-to-Lampedusa

[Gateway to Lampedusa – Gateway to Europe, a memorial by the Italian artist Mimmo Paladino]

Berlijn-The-Key-of-return-Palestijnse-vluchtelingen

[The nine meter steel key has been made by Palestinian refugees in Betlehem and symbolizes the right of return for refugees. (Al Arabiya) It travels…]

page-front-1000x715      musuems-so-what-51-638

Uitwerking ook opgenomen op website Kunst op Straat Brabant; passend bij uitwerking lokale kunst Veldhoven beeld Henk Oddens.

Na WOI meer dan een miljoen Belgische vluchtelingen in Nederland (met kampen in Ede, Uden en Nunspeet), op een dan nog veel kleiner bevolkingsaantal. Toen en nu?

Waar gaan alle vluchtelingen heen wanneer ze Nederland hebben bereikt?

P1110615

10/10/2015 De Volkskrant. Bron COA, Vluchtelingenwerk.

schets_opvang_v7_nl

Wat kun je zeggen over de protesten tegen vluchtelingen-asielzoekers? Veelal is het protest een reactie op nieuwsberichten. Deze zijn lang niet altijd accuraat zo blijkt uit historisch onderzoek naar eerdere protesten. En ook nu maakt het uit welke bronnen je leest, Telegraaf of Trouw… Is er meer protest of hebben we er nu meer oog voor? Ben je het eens met de tegenstanders of voel je je oncomfortabel bij het harde geluid?

Wat klopt er feitelijk van uitspraken als:

 • ze mogen allemaal hier blijven. Ze krijgen allemaal meteen een uitkering. [nee, personen uit Kosovo of Albanië bijvoorbeeld niet; mensen uit Afghanistan en Irak  ook lang niet altijd; mensen uit Syrië en Eritrea maken grote kans op een – voorlopige verblijfsvergunning , voor nochtans meestal vijf jaar]. En ja, kan dan een bijstandsuitkering, zorgtoeslag en kinderbijslag aanvragen. Zoals iedere andere burger in een soortgelijke situatie) .
 • Nederland wordt overspoeld [let op de kleuring van woorden!] door asielzoekers. Europa doet veel te weinig aan opvang in de regio. Europa had deze crises toch kunnen zien aankomen. [het is een complex vraagstuk. Momenteel zijn er wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen! Met veel oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten. Ook zijn door alle landen veel budgetten teruggeschroefd richting UNHCR en het Wereldvoedselprogramma, terwijl de noden toenamen en er niet kon worden ingespeeld met adequate opvang in de opvangkampen in bijvoorbeeld Libanon, Jordanië en Turkije. Ja, en wanneer wordt een optelsom gemaakt, vaak met de kennis achteraf].
 • de grote steden vangen veel te weinig vluchtelingen op. We hebben er niets over te zeggen waar ze komen te wonen. [steden huisvesten  meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de opvanglocaties vooral ‘nieuwe’ asielzoekenden. Er zijn besluiten nodig op de korte termijn en op de lange termijn, waardoor informeren wel altijd moet, maar insptraak niet altijd mogelijk is. Het COA gaat over de opvang en kijkt daarbij ook naar bereikbaarheid, milieu, beschikbaarheidsduur, capaciteit en gemeentelijk bestemmingsplan, effecten op onderwijs-zorg-veiligheid. Een provincie vangt een aantal statushouders op in verhouding tot het aantal inwoners.].
 • zij krijgen zo een woning, wij moeten erop wachten. Om de hoek staat een kantoor leeg; daar kunnen ze toch in. [het gaat om verschillende vormen van huisvesting die allemaal op elkaar moeten aansluiten; noodopvang, doorstroomwoning, verblijfswoning; daarnaast heb je te maken met allerlei regelgeving, bijvoorbeeld rondom tijdelijke huurcontracten en moeten wetten worden aangepast].
 • gevaarlijk hoe Wilders de mensen ophitst. Het zijn allemaal Moslims. [ De overheid is het intern intrinsiek – vanuit de verschillende bloedgroepen die politiek actief zijn – oneens over de aard en aanpak van vluchtelingen. Het maakt dus uit wie de uitspraken doet; bijvoorbeeld VVD / PvdA / PVV / D66 / SP / CDA / Groen Links, et cetera]. Bovendien zijn niet alle Syrische  Moslims Jihadisten en is de tweede grootste groep –   Eritreeërs – overwegend christen].

Slimme schoenen

SLEM ShoelabSLEM Waalwijk 3D shoedesign

In 2017 verandert het Nederlands Schoen en Ledermuseum SLEM in een nieuw museum. Educatie, museum en shoelab vallen dan onderéén dak. SLEM Shoelab  experimenteert met lekker draagbare 3D print schoenen. Kunstenaar en designers zijn er aan het werk om technieken, materialen en machines te verkennen. Uniek in de wereld. Bij SLEM gaat het niet alleen om het ontwerp, maar ook om trendwatching en een goed businessplan met de nadruk op duurzaamheid. Er komen totaal nieuwe materialen aan die zichzelf in elkaar kunnen zetten en die ook weer afsterven als ze niet meer nodig zijn. En daarmee ook een nieuwe manier van maken. Naast 3-D printing ook bioprinting. Dit wordt nu al ontwikkeld voor toepassingen op medisch gebied zoals het kweken van organen en huid. Dat is ook toekomst voor de architectuur en ook in de schoenenproductie. ‘Waalwijk’ is in een paar jaar tijd internationaal een begrip geworden, waar mensen die iets baanbrekends in de schoenenwereld willen doen graag oceanen voor oversteken. Chinezen, Australiërs, Amerikanen, Italianen. Negen maanden lang werken ze aan een intensief, op de persoon toegesneden (master)traject, met als uiteindelijk doel een eigen onderneming.

Illustratie Marjolein Schalk

Illustratie Marjolein Schalk

Doorstart-Studenten bedenken, maken en vermarkten het. Schoenen met lichtjes erin die je stemming weergeven, bergwandelschoenen met ingebouwde gps die hulpdiensten waarschuwen als je verdacht lang niet beweegt. Een sneaker waarvan je de zool kunt stapelen: overdag een bescheiden kantoorschoen, ‘s avonds fashionable met een paar knalgele ondergeklikte zolen.

DOE-DENK-idee: zie ook werkvorm 3D Schoenen maken de man.