Taalgerichte CKV-les

Bewijsstuk 3 Lesplan CKV les omvorming taalgerichtheid Taalbeleid

Talige aspecten van een vaktekst.
Overgenomen uit Redeneren en formuleren in de kunstvakken. Een vakspecifieke uitwerking van
taalgericht vakonderwijs door P. Marsman, B. Van
der Leeuw, B en T. Meestringa, T, 2018. Enschede:
SLO. Copyright 2018, SLO.

Zie ook elders op dit blog:

Praten over kunst in de kunstvakken