Kunst-praat

Neem gerust een kijkje in onderliggende website. Je vindt er nog meer berichtjes over kunst en cultuur. Over kunstboeken, beursnieuwtjes, exposities, ontwikkelingen in het (kunst)onderwijs en méér.

@kunstschakel.nl

Beeldende vorming en burgerschap

Burgerschap en Beeldende Vorming. Het burgerschapsperspectief en kunst-cultuurhistorisch perspectief kunnen elkaar verrijken. Vanuit de inhoud, leermiddelen en didactiek zijn samenhangende keuzen te maken. Mieke van Os.

Hofcultuur

Hofcultuur: capita selecta: wetenschap, dans, muziek, drama en beeldende kunst in de Renaissance en Barok. Inclusief filmlinks, Prezi, PP, omschrijving begrippen. ScEPTED. Mieke van Os. Kunstschakel.

Burgerij

Burgerij. ScEPTED-Invalshoeken Kunst algemeen. Burgerlijke cultuur Nederland, Periode Burgerij. Mieke van Os. Kunstschakel.

Kunst 19e eeuw

Kunst in de 19e eeuw, Parijs en kunstenaars, ScEPTED-invalshoeken kunst algemeen. Wereldtentoonstelling. Modernisme. Mieke van Os. Kunstschakel.

Kunst en brein (na 1945)

Kunst en brein, kunst en onderbewustzijn, kunst en psyche, kunst en hersenaandoeningen. Mieke van Os.

Thema eindexamen

VWO Thema Voorbeeldig. Kunstvakken. Syllabus en richtlijnen. Vwo Kunst 2018.
Havo kunst 2017. Havo Kunst 2018. Syllabus en richtlijnen. Hofcultuur. Burgerij. vmbo Thema De Stad. Mieke van Os.