Kunst en brein (na 1945)

Presentatie na 1945, [Powerpoint]

Presentatie na 1945, [PDF]

toelichting-kunst-en-wetenschap

Steeds meer (vak)tijdschriften publiceren artikelen die ‘kunstpraktijk en kunstbeleving als onderzoek ’ tot onderwerp hebben. Aanvankelijk met ‘reflectie’ en ‘interpretatie’ als de gemeenschappelijke karakteristieken van deze benaderingen. Onderzoek naar object, proces en context, vorm, functie en inhoud. Kenmerkend voor artistieke objecten,  processen en ervaringen is de omstandigheid dat in en door de materialiteit van het medium iets aanwezig wordt gesteld dat de materialiteit overstijgt. De neurowetenschappen bieden een kans om meer inzicht te krijgen in de neurobiologische basis van creativiteit. Dat boeit mij.

Kunst, (onder)bewustzijn, creativiteit en wetenschap. Zonder oog geen zien, maar zien, creëren en beleven we kunst met het oog of met ons brein? 

Kunst en wetenschap

veranderingen na 1945

kunst kijken actief proces