Voordracht “Zegt ze”

Lyrisch van Rembrandt – Tsead Bruinja.wmv.

Dichter des Vaderlands 2019 – 20121 Tjead Bruinja werkte in 2006 mee aan activiteiten rondom de dichtbundel Lyrisch van Rembrandt. Zijn gedicht: “Zegt ze.”

Rembrandt

zegt ze

de wind door de twijgen
vindt een knoop

de wind door de twijgen
vindt een stam

struikelt in de slootkant
en vindt deinend water

stuit

ze trekt een cirkel in het zand

het weiland in september ligt er weelderig bij als een rentmeester die
in de bloei van zijn leven het werk neer kan leggen. hoge inzet. oud
geld. een man die desondanks niet plaats wil maken, die het werken is
gaan zien als spelen. hij neemt de zeis om het laatste gras neer te
bedden en op te voeren

hoe kan hier een slotakkoord zijn aanvang vinden
hoe kan hiervoor een instrument uit ons

die bestookt door dromen die we als cruciale bondgenoten zien
een schuur in vluchten bij de minste regen

zegt ze

teken een cirkel op de grond
met twee slapende mensen daarin
om voorlopig

of erger te voorkomen

© Tsead Bruinja