Burgerij

De Burgerij [onderliggende website]

Voor het domein Kunst Algemeen uitwerking van De Burgerij.Accenten binnen het onderwerp:

  • Stad en macht;
  • Hollands classicisme, stadhuis/paleis op de Dam;  stadsschouwburg van Amsterdam; rederijkerskamers (bijvoorbeeld Vondel);
  • genres in de schilderkunst; Nederlandse barokke schilderkunst, Genrestuk;
  • lering en vermaak  kluchten en tragedies, spektakelstukken;
  • rol van het orgel (Sweelinck); diverse muzikale genres voor de kleine kring;
  • Chinees porselein (Delfts aardewerk);
  • encyclopedische verzamelingen;

Specificaties van het onderwerp vanuit domein B invalshoeken voor reflectie:

 • Kunst en religie, levensbeschouwing. Visies op geschiedenis: religieus én wereldlijk. Diversiteit van christelijke geloofsovertuigingen. Bijvoorbeeld: in stadhuis op de Dam – opstand tegen Spanje parallel aan opstand Bataven tegen Romeinen; Vanitas (oudheid – stoïcijns, bijbel – Prediker); diverse -moralistische – genres.
 • Kunst en esthetica:Schoonheid van de zichtbare wereld , naast klassieke theorieën. Protestantse visies op de kunsten. Kennis van menselijke hartstochten. Aristotelische principes in het theater.
  Natuur: zichtbare (goddelijke) natuur. Originaliteit: inventiviteit én ‘blijven bij je stiel’. Voorbeelden: Descartes, Lebrun (‘traité des passions’ en andere modellenboeken).
 • Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht. Opleiding: ateliers; reizen naar Rome; niet centralistisch steden/regio’s. Onderscheid tussen ‘ambachtsman’ en ‘geleerde kunstenaar’. ‘Studie’ oudheid belangrijk. Opdrachtgevers: vrije markt, overheden, gezelschappen.
 • Organisatie samenleving: de Republiek zoekt zijn plaats tussen grootmachten (17e eeuw);
  Amsterdam ‘centrum wereldhandel’. Verzamelingen: encyclopedische verzamelingen en rariteitenkabinetten.
 • Kunst en vermaak.Ter lering en vermaak. Vermaak als medicijn (klucht). Bijvoorbeeld: Brederode.
 • Kunst, wetenschap en techniek. Empirisch onderzoek. Camera obscura. Kunst- en vliegwerk (toneelmachines).
 • Kunst intercultureel: Ontdekkingsreizen: wisselwerkingen in Chinees porselein – Delfts aardewerk. Schilderijen flora/fauna/mensen, landschappen vreemde landen als ‘reisverslag met Hollandse ogen’.
detail vroeg portret burgerij Rijksmuseum Maarten van Heemskerck

detailvroeg portret burgerij Rijksmuseum Maarten van Heemskerck